Μεταστάσεις στον εγκέφαλο: διάγνωση CT, MRI και PET-CT

Πρόληψη

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΑΣΤΑΣ ΣΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ

Οι μεταστάσεις στον εγκέφαλο (σύμφωνα με τον B.V. Gaidar, T.E. Rameshvili και άλλοι) αντιπροσωπεύουν έως και το 40% όλων των όγκων που προκύπτουν μέσα στην κρανιακή κοιλότητα.

ΠΗΓΗ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ

Τα κακόηθες νεόπλασμα των νεφρών, των πνευμόνων, του μαστικού αδένα, του θυρεοειδούς αδένα συνήθως εξαπλώνονται στον εγκέφαλο, λιγότερο συχνά νεοπλάσματα της ουροδόχου κύστης, ωοθηκών και προστάτη. Η πιο συνηθισμένη κατάσταση είναι ο καρκίνος του πνεύμονα με μεταστάσεις στον εγκέφαλο. Επίσης, η τάση να εξαπλώνεται στην κρανιακή κοιλότητα έχει μελανώματα, σχεδόν ποτέ δεν μεταστειρώνουν τα σαρκώματα. Σε περίπου 7,8% των περιπτώσεων, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο πρωτογενής όγκος.

Η συχνότητα μετάστασης διαφόρων όγκων στον εγκέφαλο (Β. Gaidar, Τ. Ε. Rameshvili)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ

Υπάρχουν διάφοροι τύποι θέσης δευτερογενών όγκων στην κρανιακή κοιλότητα. Αυτοί οι τύποι εξαρτώνται από το ποιες δομές επηρεάζονται. Μεταστάσεις όγκων:

1) Στα οστά του κρανίου

2) Στη σκληρή μάζα. Αυτός ο τύπος κατανομής δευτερογενούς όγκου είναι πιο χαρακτηριστικός του αδενοκαρκινώματος του προστάτη, του καρκίνου των νεφρών διαυγούς κυττάρου και του μελανώματος.

3) Στη μαλακή μεμβράνη του εγκεφάλου (συνώνυμα: μηνιγγίτιδα καρκινώματος, καρκινομάτωση της μαλακής μεμβράνης του εγκεφάλου). Όγκοι, συχνότερα μεταστατικοί στην αγορά: αδενοκαρκίνωμα του βρόγχου, στήθος, στομάχι

4) Μεταστάσεις στον ίδιο τον εγκέφαλο, στο εγκεφαλικό παρέγχυμα.

 • Το 80% όλων των δευτερογενών όγκων βρίσκεται στα ημισφαίρια του εγκεφάλου
 • 15% στην παρεγκεφαλίδα
 • 5% στο στέλεχος του εγκεφάλου

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διάδοσης των καρκινικών κυττάρων σε όλο το σώμα. Εμφανίζεται η συνηθέστερη εξάπλωση του όγκου αιματογενής τρόπος (μέσω αρτηριακών αιμοφόρων αγγείων). Συνήθως, οι δευτερογενείς όγκοι προέρχονται από ενδοπνευμονικές θέσεις (και, επιπλέον, μπορεί να είναι πρωτογενής καρκίνος και μετάσταση στον πνεύμονα). Λιγότερο συχνή είναι η εξάπλωση όγκων του νωτιαίου μυελού μέσω του φλεβικού συστήματος των σπονδύλων.

Μεγάλης σημασίας στην εξάπλωση των βλαβών του όγκου είναι το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (διαδρομή υγρού). Έτσι, οι πρωτεύοντες όγκοι του νωτιαίου μυελού και του εγκεφάλου μετασταίνονται (μεταλλοβλάστωμα, γλυβοlastomy, pineoblastoma). Είναι επίσης δυνατό επαφή εξάπλωση του μεταστατικού όγκου στα μηνύματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις βρίσκεται και λεμφογενή τρόπο διανομή.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ

Τα συμπτώματα στις εγκεφαλικές μεταστάσεις μπορεί να είναι παρόμοιες με εκείνες των πρωτοπαθών όγκων, η σοβαρότητα των συμπτωμάτων εξαρτάται από το μέγεθος, τη θέση και τον αριθμό των μεταστάσεων, καθώς και από τον τύπο της ανάπτυξής τους, τη συμπίεση των δομών του εγκεφάλου, τη σοβαρότητα του οιδήματος του εγκεφαλικού ιστού κλπ.

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα εγκεφαλικών μεταστάσεων:

 • Παρέση και παράλυση
 • Διαταραχή ομιλίας
 • Διαταραχές της συνείδησης (θαμπή ή απουσία)
 • Σπασμοί (γενικευμένοι ή τοπικοί)
 • Ψυχική εξασθένιση

CT ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΑΣΤΑΣ ΣΤΟΥΣ HEADALS

Τι είναι οι μεταστάσεις εγκεφάλου στην υπολογιστική τομογραφία (CT); Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, ανιχνεύονται μεμονωμένες (λιγότερο συχνά) ή πολλαπλές (πιο συχνά) χύδην αλλοιώσεις που πληρούν τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • Ακανόνιστο ή σφαιρικό σχήμα
 • Η δομή είναι ετερογενής · στο κέντρο της εστίασης, μπορεί να βρεθεί μια περιοχή χαμηλής πυκνότητας λόγω νέκρωσης και αποσύνθεσης του κεντρικού τμήματος του όγκου. Στην περιφέρεια - ένα πιο πυκνό "χείλος", το οποίο αντικατοπτρίζει το ενεργό μέρος του όγκου, το οποίο έχει αιμοφόρα αγγεία και έχει την ικανότητα να αναπτύσσεται. Αυτή η "στεφάνη" περιβάλλεται από μια ζώνη χαμηλής πυκνότητας που αντανακλά το πρήξιμο του εγκεφαλικού ιστού. Το πλάτος αυτής της ζώνης μπορεί να είναι διαφορετικό - από αρκετά χιλιοστά έως αρκετές δεκάδες cm. Σχετικά ομοιογενής δομή χωρίς περιοχή χαμηλής πυκνότητας στο κέντρο και χωρίς περιφερικό οίδημα. Αυτή η δομή μεταστάσεων υποδεικνύει τη σχετική "καλή ποιότητα"
 • Στάση προς τις γειτονικές δομές του εγκεφάλου. Οι εστίες μπορεί να έχουν ογκομετρικό αποτέλεσμα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας στις γειτονικές περιοχές του εγκεφάλου, προκαλώντας την εκτόπισή τους. Για παράδειγμα, ένας ογκομετρικός σχηματισμός στον κροταφικό λοβό οδηγεί συχνότερα σε διόγκωση του ιππόκαμπου κάτω από την αλοιφή της παρεγκεφαλίδας (προσωρινή μετατόπιση της οδοντοφυΐας), ο ογκομετρικός σχηματισμός της παρεγκεφαλίδας μπορεί να επηρεάσει τον εγκεφαλικό κορμό, προκαλώντας τη συστολή του κ.ο.κ. το αποτέλεσμα της συμπίεσης του στελέχους του εγκεφάλου και των αναπνευστικών και καρδιακών διαταραχών. Ανάλογα με τη θέση, οι δευτερεύουσες εστίες μπορούν να οδηγήσουν σε συμπίεση του εγκεφαλικού συστήματος του CSF, οδηγώντας στην ανάπτυξη αποφρακτικού υδροκεφαλίου (οξεία επέκταση των κεντρικών κοιλοτήτων CSF στο πλαίσιο αύξησης της ενδοεγκεφαλικής πίεσης κατά την απόφραξη της εκροής εγκεφαλονωτιαίου υγρού από τη κρανιακή κοιλότητα)
 • Τύπος ανάπτυξης. Οι μεταστάσεις μπορούν να έχουν έναν διεισδυτικό τύπο ανάπτυξης (αναπτύσσονται, καταστρέφοντας τους περιβάλλοντες ιστούς) και έναν επεκτατικό τύπο (αναπτύσσονται, κινούνται μεταξύ τους γύρω από τους ιστούς). Στην πρώτη περίπτωση, συχνά δίνουν επιπλοκές με τη μορφή αιμορραγίας, ενώ στη δεύτερη συνήθως προκαλούν εξάρσεις.
 • Επιλογές βελτίωσης αντίθεσης. Τυπικοί δευτερογενείς όγκοι στον εγκέφαλο αυξάνουν την πυκνότητα τους στα περιφερειακά τμήματα της ενδοφλέβιας αντίθεσης, παίρνοντας τη μορφή "δακτυλίων", "μισών δακτυλίων", "σπειροειδών". Πολύ λιγότερο συχνά παρατηρείται ομοιόμορφη ενίσχυση της αντίθεσης της εστίασης. Συνήθως, η κεντρική ζώνη του όγκου δεν αυξάνεται, όπως και η περιοχή του περιφερικής οίδημα.

Μεταστάσεις του εγκεφάλου, φωτογραφία. Σε CT σάρωση με ενίσχυση της αντίθεσης σε ηλικιωμένο ασθενή (στην κορυφαία σειρά στα αριστερά) με καταγγελίες πονοκεφάλων, βρέθηκαν αλλοιώσεις όγκου στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, συγκεντρώνοντας έντονα έναν παράγοντα αντίθεσης. Οι σχηματισμοί έχουν μια χαρακτηριστική μορφή με τη μορφή ενός "δακτυλίου". Στις εικόνες στην κάτω σειρά και στην επάνω δεξιά, προσδιορίζονται πολλαπλές εστίες στον εγκέφαλο: σαφείς είναι στρογγυλοί σχηματισμοί με πιο πυκνό "χείλος" κατά μήκος της περιφέρειας, οι οποίοι βρίσκονται στον αριστερό βρεγματικό λοβό.

Ενδείξεις μαγνητικής τομογραφίας των εγκεφαλικών μεταστάσεων

Η MRI είναι μια πιο ευαίσθητη και ειδική μέθοδος για την ανίχνευση μεταστάσεων του ΚΝΣ σε σύγκριση με την υπολογισμένη τομογραφία. Οι δευτερογενείς όγκοι έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά στη μαγνητική τομογραφία.

T1 VI (χωρίς ενίσχυση αντίθεσης)

 • Ισοσκληρυνόμενο ή μετρίως υποθετικό σήμα σε σχέση με τη λευκή ύλη του εγκεφάλου από το ενεργό μέρος του όγκου
 • Υποσυνείδητο σήμα από την κεντρική ζώνη (νέκρωση και αποσύνθεση)

Τ2 VI

 • Σήμα υπερέκφρασης από την κεντρική μετάσταση
 • Αυξάνοντας την ένταση του σήματος από τον οπισθόσωμο εγκεφαλικό ιστό που περιβάλλει τον δευτερογενή όγκο, ως αποτέλεσμα των οποίων οι μεταστάσεις γίνονται σαφέστερες στις εικόνες

Αντιπαρατεταμένη MRI

 • Σημαντική αύξηση της έντασης του σήματος
 • Η ενίσχυση περιφερειακού σήματος υπό μορφή "δακτυλίου" ή "στεφάνης"
 • Βοηθά στη διαφοροποίηση της αιμορραγίας σε μεταστάσεις από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο (σημαντική αύξηση του σήματος στο Τ1 VI)

Μεταστάσεις του εγκεφάλου στη μαγνητική τομογραφία. Φωτογραφία. Πολλαπλές μεταστάσεις στον εγκέφαλο στον καρκίνο του πνεύμονα προσδιορίζονται: αριστερά στον τρόπο Τ1-VI με τη μορφή υπο-εντατικών σχηματισμών, στα δεξιά - στη λειτουργία Τ2-VI με τη μορφή πολλαπλών περιοχών αυξημένου σήματος, που περιβάλλεται από ζώνη περιφερικής οίδημα. Ο ασθενής επιβεβαίωσε τον πρωτογενή όγκο του πνεύμονα.

Ξεχωριστά, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα σημάδια MR των μεταστάσεων του μελανώματος στον εγκέφαλο, τα οποία έχουν χαρακτηριστικά σηματοδότησης που διαφέρουν από άλλους όγκους λόγω της παρουσίας μελανίνης στη δομή. Οι μεταστάσεις των μελανωμάτων χωρίς αμυλοειδές φαίνονται σε MRI παρόμοια με εκείνα άλλων όγκων που περιγράφηκαν παραπάνω. Στο T1-VI, έχουν ένα έντονα υπερπληροφοριακό (υψηλό, φωτεινό) σήμα, και στο T2-VI - ένα σήμα iso- ή hypointense (μειωμένο).

Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) στη διάγνωση δευτερογενών όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος

Μια τυπική εικόνα των δευτερευουσών εστιών στον εγκέφαλο με ΡΕΤ είναι η παρουσία περιοχών αυξημένης λήψης ραδιοφαρμάκων (FDG - φθοριοδεοξυγλυκόζη ή παρασκευάσματα επισημασμένων αμινοξέων, όπως μεθειονίνη) με την παρουσία εστίες νέκρωσης, εκτεταμένες ζώνες οίδηματος με μειωμένη δέσμευση FDG.

Τι είναι οι μεταστάσεις σε PET-CT; Εδώ είναι ορατή η εστία του όγκου στον σωστό ινιακό λοβό, ο οποίος συσσωρεύει σημαντικά ραδιοφάρμακο (επισημασμένο με ραδιενεργό φθόριο, μεθειονίνη). Το PET-CT είναι μια μέθοδος που αναγνωρίζεται ως "χρυσό πρότυπο" όχι μόνο για την ανίχνευση εγκεφαλικών μεταστάσεων, αλλά και για την αξιόπιστη διάκριση αυτών από άλλες δομές (κύστεις, αποστήματα, αιματώματα, κοιλότητες κλπ.). Από μια λεπτομερή ανάλυση του PET εξαρτάται από το αποτέλεσμα της διάγνωσης.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΑΣΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΡΑ

Οι μεμονωμένες μεταστάσεις πρέπει να διακρίνονται από ένα απόστημα, παρασιτική κύστη, πρωτογενή όγκο στον εγκέφαλο, εγκεφαλικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, σκλήρυνση κατά πλάκας κατά την επιδείνωση της διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το ιστορικό της ασθένειας, η παρουσία πρωτεύοντος όγκου άλλου οργάνου, καθώς και τα δεδομένα των μεθόδων διάγνωσης της ακτινοβολίας. Όχι μόνο η ποιότητα του εξοπλισμού έρχεται στο προσκήνιο, αλλά ο επαγγελματισμός του ακτινολόγου που εκτιμά τις εικόνες. Μερικές φορές είναι δύσκολο να διακρίνεις τις εγκεφαλικές μεταστάσεις από άλλους σχηματισμούς, οπότε πρέπει να καταφύγεις στη βοήθεια μιας δεύτερης άποψης.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ

Γενικά, η πρόγνωση για την ανίχνευση μεταστάσεων στον εγκέφαλο είναι δυσμενής. Το γεγονός ότι πολλοί ασθενείς με μεταστάσεις στον εγκέφαλο ζουν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία οξείας συμπτωμάτων λόγω των εξής σημείων:

 • Συμπίεση, εξάρθρωση και διείσδυση δομών του εγκεφάλου
 • Δευτερογενές ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο ή αιμορραγία
 • Η επικάλυψη των οδών εκροής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και η ανάπτυξη ενδοκρανιακής υπέρτασης
 • Βλάστηση στη μεμβράνη του εγκεφάλου και των οστών
 • Βλάστηση του όγκου στα εγκεφαλικά αγγεία

Παρουσία τουλάχιστον μίας από τις παραπάνω καταστάσεις, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για τη ζωή του ασθενούς. Αντίθετα, ελλείψει επιπλοκών, το προσδόκιμο ζωής, ακόμη και παρουσία μεταστάσεων στον εγκέφαλο, μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο και να διαρκέσει για αρκετά χρόνια.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΜΕΤΑΤΑΣΤΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Πώς να αντιμετωπίσουμε τις μεταστάσεις του εγκεφάλου;

1) Χειρουργική θεραπεία - η αφαίρεση του σχηματισμού εγκεφαλικού ιστού μπορεί να αποδειχθεί στην περίπτωση ενός μοναδικού όγκου. Η απόφαση για την προσφυγή ή όχι σε τέτοια θεραπεία γίνεται μόνο από έναν νευροχειρουργό.

2) Χημειοθεραπεία. Η επαρκώς επιλεγμένη χημειοθεραπεία μπορεί να αυξήσει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής, ακόμη και απουσία ριζικής απομάκρυνσης του όγκου. Ο τύπος του φαρμάκου που επιλέγεται εξαρτάται από τον ιστολογικό τύπο του πρωτογενούς όγκου και επιλέγεται από τον χημειοθεραπευτή.

3) Η ακτινοβόληση του εγκεφάλου σε μετάσταση δίνει καλά αποτελέσματα με την παρουσία καλού εξοπλισμού και χωρίς αντενδείξεις. Οι επιλογές για ακτινοθεραπεία είναι cyberknife και γάμμα μαχαίρι. Στην πραγματικότητα, εδώ μιλάμε για χειρουργική ακτινοβολία: μια κατευθυνόμενη δέσμη ακτινοβολίας καταστρέφει τον παθολογικό ιστό. Οι ενδείξεις για αυτή τη μέθοδο καθορίζονται από κοινού από τον θεράποντα ακτινοθεραπευτή και τον νευροχειρουργό.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΝΩΜΗ

Η επαναδημοσίευση των αποτελεσμάτων της CT ή της μαγνητικής τομογραφίας για μεταστάσεις έχει νόημα όταν υπάρχει αμφιβολία για τη διάγνωση, αν είναι απαραίτητο, για αξιολόγηση από ομοτίμους, όταν επιλέγουμε μια εξειδικευμένη θεραπεία. Η παροχή συμβουλών σε ειδικούς ακτινολόγους σε περίπλοκες ή ογκολογικές περιπτώσεις έχει γίνει αντικείμενο δαπανηρής θεραπείας στο εξωτερικό. Υπάρχει ένα Εθνικό Τηλεραδιολογικό Δίκτυο στη Ρωσία - μια απομακρυσμένη υπηρεσία διαβούλευσης για κορυφαίους διαγνωστικούς, με την οποία μπορείτε να πάρετε μια εναλλακτική άποψη για την έρευνα (CT, MRI ή PET).

Μεταστάσεις στον εγκέφαλο - θεραπεία και διάγνωση

Η μεταστατική εγκεφαλική βλάβη είναι ένα κοινό φαινόμενο στη θεραπεία διαφόρων τύπων καρκίνου. Πως για τη θεραπεία εγκεφαλικών μεταστάσεων, αν είναι δυνατόν για αυτούς και τι αποφεύγουν να κάνει στον ασθενή έγκαιρα για να προσδιοριστεί η έναρξη της μετάστασης και αρχίστε να αγωνίζονται με τη συνέχιση της νόσου - αυτή είναι η ουσία μας.

Τι είναι η μετάσταση;

Οι μεταστάσεις είναι δευτερογενείς όγκοι των οποίων η ανάπτυξη ξεκινά από τα κύτταρα του πρωτεύοντος όγκου, μεταφέρεται εκτός του προσβεβλημένου οργάνου με την κυκλοφορία του αίματος (οι μεταστάσεις αυτές ονομάζονται αιματογενείς) ή η λεμφική ροή (λεμφογενείς μεταστάσεις). Μερικές φορές ένα μόνο κύτταρο όγκου που κυκλοφορεί στα αγγεία του σώματος είναι αρκετό για να αναπτύξει μετάσταση στο σημείο της επαφής του με τους ιστούς ενός υγιούς οργάνου. Κατά κανόνα, η ανάπτυξη ενός δευτερογενούς όγκου (μετάσταση) είναι ασυμπτωματική μέχρις ότου αναπτυχθεί, η μετάσταση δεν αρχίζει να επηρεάζει και να καταστρέφει το ίδιο το όργανο, πράγμα που οδηγεί σε διαταραχές στη λειτουργία του οργανισμού. Πριν από αυτό, η ανάπτυξη της μετάστασης είναι ασυμπτωματική και μπορεί να ανιχνευθεί με όργανο διάγνωση του οργανισμού χρησιμοποιώντας υπολογιστική τομογραφία, απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού, τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων.


Μοιάζει με μια μετάσταση στον εγκέφαλο (που βρίσκεται στο στέλεχος του εγκεφάλου, τονίζεται από το κίτρινο περίγραμμα), που ανιχνεύεται με μαγνητική τομογραφία με αντίθεση

Ποιοι όγκοι συχνότερα μετατρέπονται στον εγκέφαλο;

Η μετάσταση στον εγκέφαλο συμβαίνει συχνότερα με αιματογενή οδό. Οι ηγετικές θέσεις στον κατάλογο των πιο ενεργά μεταστατικών στον εγκέφαλο καταλαμβάνονται από τέτοιους τύπους καρκίνου όπως:

Αυτό επιβεβαιώνεται από τις στατιστικές μας, σύμφωνα με τις οποίες το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που υποβάλλουν αίτηση για θεραπεία εγκεφαλικών μεταστάσεων στην Κλινική Ογκολογίας IIBS είναι ασθενείς με αυτούς τους τύπους καρκίνου.

Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο καρκίνος άλλων περιοχών:

 • καρκίνο νεφρών.
 • καρκίνο του προστάτη;
 • καρκίνο του κόλου?
 • καρκίνο ήπατος

και άλλοι μπορούν επίσης να δώσουν μεταστάσεις στον εγκέφαλο, αν και κάπως λιγότερο συχνά από τους παλαιότερους τύπους καρκίνου.

Πρόωρη διάγνωση εγκεφαλικών μεταστάσεων

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την καταπολέμηση των μεταστάσεων είναι η πρόληψή τους, δηλαδή η θεραπεία του πρωταρχικού καρκίνου στα αρχικά στάδια. Ως εκ τούτου, ακόμη και στο αρχικό στάδιο του καρκίνου (T1N0M0), είναι απαραίτητο να συζητήσετε με το γιατρό σας τη στρατηγική αντιμετώπισης πιθανών μεταστάσεων.

Σύμφωνα με τη μέθοδο της ταξινόμησης TNM των όγκων, το "Τ" σημαίνει το μέγεθος του όγκου, το "Ν" - την παρουσία και το βαθμό εμπλοκής στη διαδικασία του όγκου των λεμφαδένων, το "Μ" - την παρουσία και τον αριθμό των μεταστάσεων. Συνεπώς, ο όρος "Τ1Ν0ΜΟ" είναι ο ελάχιστος βαθμός καταστροφής του όγκου, που σημαίνει όγκο ελάχιστου μεγέθους, εντοπισμένο μέσα σε ένα όργανο.

Αφενός, οι κακοήθεις όγκοι έχουν διαφορετική επιθετικότητα (για παράδειγμα, το μελάνωμα του δέρματος μπορεί να μετασταθεί ακόμη και με το ελάχιστο μέγεθος του ίδιου του όγκου). Από την άλλη πλευρά, η ακριβής σταδιοποίηση των όγκων είναι ένα ήδη δύσκολο ιατρικό έργο, στη λύση του οποίου υπάρχει πιθανότητα σφάλματος.

Η εμπειρία της κρατικής ιατρικής στη Ρωσία δείχνει ότι η πιθανότητα αυτή αυξάνεται από έναν ανεπαρκώς σύγχρονο διαγνωστικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται από περιφερειακούς ειδικούς ή από ένα ανεπαρκώς υψηλό επίπεδο ιατρικής κατάρτισης, ειδικά στην περίπτωση πρωτογενούς διάγνωσης εκτός εξειδικευμένου κέντρου καρκίνου.

Έλεγχος ασθενούς

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος έγκαιρης ανίχνευσης μεταστάσεων στον εγκέφαλο είναι η επαρκής πραγματοποίηση της πιθανότητας εμφάνισής τους που είναι επαρκής για μια συγκεκριμένη κλινική περίπτωση. Αυτή η προσέγγιση προβλέπει την αυξημένη προσοχή του ασθενούς με την ογκοδιάγνωση στην αλλαγή της κατάστασης της υγείας του και των αισθήσεων κατά τη διάρκεια της θεραπείας του πρωτοπαθούς καρκίνου και μετά την ολοκλήρωσή του. Ένα χαρακτηριστικό των όγκων του εγκεφάλου (καλοήθεις ή κακοήθεις πρωτογενείς όγκους και μεταστατικούς καρκίνους του οποιαδήποτε θέση) είναι σαφή σήμανση συμπτώματα, γεγονός που δείχνει τόσο των εγκεφαλικών αλλοιώσεων, κατ 'αρχήν (εγκεφαλικά συμπτώματα), και τον εντοπισμό της μετάστασης σε ειδικές περιοχές εγκεφάλου (εστιακά συμπτώματα).

Μεταστάσεις στον εγκέφαλο - συμπτώματα

Εάν ένας ασθενής με ογκολογική διάγνωση έχει ένα ή περισσότερα συμπτώματα εγκεφαλικής βλάβης, συνιστούμε μια επείγουσα έκκληση σε έναν νευρονομολόγο.

Οι κύριοι τύποι των εστιακών συμπτωμάτων εγκεφαλικών μεταστάσεων: παραβίαση της ευαισθησίας στη θερμότητα, πόνο, διαταραχές της μνήμης, του συντονισμού και της κινητικότητας (πάρεση, παράλυση), την ακοή, την όραση και την ομιλία, αδυναμία, διακυμάνσεις στον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση, την ψυχική και ορμονικές διαταραχές, παραισθήσεις.

Με την περαιτέρω ανάπτυξη της μετάστασης, εγκεφαλικά συμπτώματα μπορεί να προστεθούν, υποδεικνύοντας ότι ο εγκέφαλος έχει συμπιεστεί από έναν αναπτυσσόμενο όγκο.

 • κεφαλαλγία ·
 • εμετός, ανεξάρτητα από την πρόσληψη τροφής.
 • ζάλη λόγω της συμπίεσης των δομών της παρεγκεφαλίδας.

Επαρκής διάγνωση πιθανών οργάνων-στόχων

Δεδομένου ότι οι ιατρικές στατιστικές εντοπίζουν τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, το μελάνωμα του δέρματος και ιδιαίτερα τον καρκίνο του μαστού, ως «ζώνη κινδύνου» σχετικά με τις εγκεφαλικές μεταστάσεις, μερικές φορές απλή προσοχή στη μελέτη πιθανών «οργάνων-στόχων» είναι αρκετή για να σώσει ζωές ασθενή ή ασθενή.

Η πιθανή εκδήλωση της μετάστασης στον εγκέφαλο θα πρέπει να παρακολουθείται σε όλα τα στάδια της ογκολογικής φροντίδας:

 • κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τη θεραπεία του πρωτογενούς όγκου.
 • μετά τη θεραπεία του πρωτοπαθούς όγκου.
 • κατά τις τακτικές εξετάσεις παρακολούθησης μετά τη θεραπεία ·

Σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός σας δεν προσφέρει μια τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση, ο ασθενής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για ανεξάρτητη αξιολόγηση εμπειρογνωμόνων σε εξωτερικό ειδικό - να πάρει μια δεύτερη γνώμη του ογκολόγου.

Αυτή η προσέγγιση, εν όψει της πιθανότητας μετάστασης στον εγκέφαλο σε ένα συγκεκριμένο τύπο καρκίνου, καθώς επίσης και η επιθυμία (συχνά ψυχολογικό φόβο της εκ νέου συνάντηση με τη θεραπεία ογκολογία κάνει να αρνηθεί να υποβληθούν σε εξετάσεις παρακολούθησης) και οι δυνατότητες του ασθενούς, είναι αποτελεσματική για την έγκαιρη ανίχνευση των εγκεφαλικών μεταστάσεων σε ασθενείς με οποιαδήποτε είδος καρκίνου.

Πώς βλέπετε εγκεφαλικές μεταστάσεις;

Για να ανιχνεύσετε μικρομεταστάσεις στον εγκέφαλο, μπορείτε να υποβληθείτε σε μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου με αντίθεση σε οποιοδήποτε από τα εκατό διαγνωστικά κέντρα του MIBS. Τέτοιες έρευνες ακρίβεια επιτυγχάνουμε μέσω ενός συνδυασμού σύγχρονο εξοπλισμό, λογισμικό, υψηλά προσόντα και μεγάλη εμπειρία, ακτινολόγοι, καθώς και η παρουσία του συμβουλευτικού κέντρου στην Αγία Πετρούπολη, όπου οι καλύτεροι ειδικοί με μεγάλη εμπειρία στη διάγνωση του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων των μεταστάσεων στον εγκέφαλο.

Ένα χαρακτηριστικό του εγκεφάλου MRI σε υποψία παρουσίας μετάστασης είναι οι σωστές παραμέτρους λειτουργίας επιλογής και την έρευνα (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των μελετών αντίθεσης) με την κατεύθυνση του ιατρού και / ή πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες ασθένειες και παράπονα που λαμβάνονται από τον ασθενή. Μόνο στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα θα είναι αρκετά ενημερωτικά.


Πολλαπλές μεταστάσεις εγκεφάλου σε ασθενή με πρωτεύοντα καρκίνο νεφρού

Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου στιγμιότυπου μπορείτε να δείτε παραπάνω. Οι μεταστάσεις του εγκεφάλου επισημαίνονται ειδικά με ένα κίτρινο δείκτη.

Πώς να διαπιστώσετε ότι ο γιατρός υποψιάζεται την ύπαρξη μεταστάσεων; - αποκωδικοποίηση της TNM

Εάν ο ασθενής παρατηρηθεί από επαγγελματία ογκολόγο, ο οποίος έχει στη διάθεσή του διαγνωστικό εξοπλισμό που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για την ποιότητα της ογκολογικής φροντίδας, αυτό το τμήμα θα είναι περιττό.

Δυστυχώς, οι βάσιμες υποψίες ενός ειδικού σχετικά με την πιθανή παρουσία μεταστάσεων καρκίνου στον εγκέφαλο (ή σε οποιοδήποτε άλλο όργανο) δεν μπορούν πάντα να επιβεβαιωθούν ή να διαψευσθούν με αξιοπιστία χρησιμοποιώντας τις διαγνωστικές δυνατότητες που διαθέτει ένα συγκεκριμένο ιατρικό ίδρυμα. Για παράδειγμα, αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα υπερήχων, ακτινογραφίας, μαγνητικής τομογραφίας σε συσκευές χαμηλού δαπέδου αντί για δεδομένα από παγκοσμίου φήμης MRI (από 1.5 Tesla και άνω), PET και CT σαρώνει.

Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται στον ασθενή να υποβληθεί σε σάρωση MRI εγκεφάλου το συντομότερο δυνατό με αντίθεση σε τομογραφία υψηλού πεδίου σε οποιοδήποτε από τα διαγνωστικά κέντρα MIBS, προκειμένου να αποκλειστεί η μεταστατική διαδικασία ή να αρχίσει έγκαιρα η θεραπεία της μετάστασης. Η στιγμή της έναρξης της θεραπείας είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας των όγκων γενικά και των εγκεφαλικών μεταστάσεων ειδικότερα.

Το σήμα για τη διεξαγωγή μιας πρόσθετης εξέτασης είναι η παρουσία στην ιστορία των σημείων της νόσου σχετικά με τις "υπό εξέταση μεταστάσεις" (για παράδειγμα, που δηλώνεται με την ένδειξη "mts?"). Επίσης, η ανάγκη για επιπρόσθετη διάγνωση μπορεί να υποδεικνύεται από τα δεδομένα σχετικά με τη σταδιοποίηση του πρωτεύοντος όγκου ή τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου της θεραπείας (για παράδειγμα, στο συμπέρασμα ενός ακτινολόγου που περιγράφει εικόνες με μαγνητική τομογραφία), όπου οποιοδήποτε σύμβολο εμφανίζεται στον τύπο της TNM κατάταξης όγκων, εκτός από το γράμμα " 0 "(για παράδειγμα," T3N1M1 ").

Θεραπεία εγκεφαλικών μεταστάσεων

Από την άποψη των πιθανών τακτικών θεραπείας, είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση:

 • μεμονωμένες μεταστάσεις (περιορισμένος αριθμός σαφώς εντοπισμένων δευτερογενών όγκων) και
 • πολλαπλές μεταστάσεις (παρατηρούνται με εκτεταμένη κατανομή σε πολλά διαφορετικά μέρη του σώματος).

Με πολλαπλές μεταστάσεις, απαιτείται συστηματική επίδραση στο σώμα σε συνδυασμό με τοπική επίδραση στα πιο επικίνδυνα μεμονωμένα νεοπλάσματα ή ομάδες μεταστάσεων. Με μια μεμονωμένη μεταστατική βλάβη (ή όταν ανιχνεύεται ένας ορισμένος αριθμός μεγάλων και σαφώς εντοπισμένων μεταστάσεων, για να περιγράψουμε ποιος όρος ολιγομεταστατική ασθένεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί), οι τακτικές θεραπείας είναι πιο καλοήθεις και στοχεύουν σε ένα σημειακό αποτέλεσμα σε συγκεκριμένα νεοπλάσματα.

Χειρουργική θεραπεία των εγκεφαλικών μεταστάσεων

Παρά την επικράτηση της πρακτικής της νευροχειρουργικής επέμβασης, η θεραπεία των εγκεφαλικών μεταστάσεων με χειρουργικές μεθόδους έχει αρκετές αντενδείξεις. Το κύριο είναι έγκυρο για τη θεραπεία οποιουδήποτε τύπου καρκίνου του εγκεφάλου, πρωτοπαθούς ή μεταστατικού - σημαντική ζημιά σε υγιείς περιοχές του εγκεφάλου, αναπόφευκτη κατά την πρόσβαση σε βαθιούς όγκους. Περιορίζει τη χρήση της νευροχειρουργικής και το γεγονός ότι η δυνατότητα και η σκοπιμότητα της χειρουργικής θεραπείας των εγκεφαλικών μεταστάσεων εξαρτάται από τη γενική κατάσταση του ασθενούς, του οποίου το σώμα εξασθενεί με αναβολή της θεραπείας του πρωτεύοντος όγκου.

Επιπλέον, μόνο μεμονωμένες μεταστάσεις (για παράδειγμα, 3-4) μπορούν να απομακρυνθούν χειρουργικά, και με μεγαλύτερο αριθμό μεταστάσεων, οι χειρουργοί είναι συνήθως ανίσχυροι. Πιο συχνά, μια αντένδειξη στη χειρουργική θεραπεία είναι η παρουσία μεταστάσεων σε αμφότερα τα ημισφαίρια του εγκεφάλου (οι παρενέργειες μιας τέτοιας ενέργειας υπερβαίνουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα).

Ακτινοχειρουργική: Μαχαίρι Γάμμα, CyberKnife

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ογκολόγοι έπρεπε να κάνουν μια δύσκολη επιλογή ανάμεσα στο προσδόκιμο ζωής και την ποιότητά τους σε ασθενείς με μεταστατική εγκεφαλική βλάβη. Η εφεύρεση και η ανάπτυξη μεθόδων ακτινοχειρουργικής - μια άκρως ακριβής μέθοδος χωρίς επαφή για την εισαγωγή υψηλής δόσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας στον όγκο του εγκεφαλικού όγκου (δημοφιλής πεισματικά λέγεται "ακτινοβολία") βελτίωσε σημαντικά τα στατιστικά στοιχεία επιβίωσης των ασθενών με εγκεφαλικές μεταστάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ακτινοχειρουργική υψηλής δόσης μπορεί να είναι το μόνο μέσο. Επιπλέον, οι τεχνικές ακτινοχειρουργικής επιτρέπουν στον ασθενή να διατηρεί υψηλή ποιότητα ζωής.

Μαχαίρι γκάμα

Το πρώτο βήμα για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ασθενών με εγκεφαλικές μεταστάσεις ήταν η εφεύρεση του Gamma Knife. Σε ακτινοχειρουργική σε ένα μαχαίρι Gamma στη μετάσταση στα σχηματίζεται ζώνη υψηλής συνολικής δόσεις ακτινοβολίας περιοχή του εγκεφάλου, η οποία αποτελείται από δύο ξεχωριστές δόσεις εκατοντάδων τεμνόμενων ακτίνες από την ομοιόμορφη ακτινοβολία ισότοπο 60 Co (κοβάλτιο-60) περικλείονται σε υψηλή δοχεία. Ογκολογική κλινική MIBS στην Αγία Πετρούπολη χρησιμοποιεί το μαχαίρι Gamma του σουηδού κατασκευαστή Elekta.


Σχέδιο ραδιοχειρουργικής για μεταστάσεις εγκεφάλου στο μαχαίρι γάμμα. Οι μεμονωμένες λεπτές ακτίνες ακτινοβολίας μεταδίδουν μια μικρή δόση στους ιστούς στην πορεία τους και η συνολική ακτινοχειρουργική δόση αποτελείται από τη δόση στις περιοχές της τομής τους (τα ισοκεντρικά, που υποδεικνύονται στο σχέδιο με μπλε κύκλους). Με τον έλεγχο της τροχιάς και του μεγέθους καθεμιάς από τις ακτίνες σχηματίζουμε μια κοινή περιοχή υψηλής δόσης εντός της μετάστασης (κίτρινο περίγραμμα), χωρίς ακτινοβόληση υγιούς εγκεφαλικού ιστού

Η θεραπεία πραγματοποιείται σε εξωτερικούς ασθενείς, λόγω απουσίας τομών, δεν απαιτείται αναισθησία, η ίδια η ακτινοχειρουργική είναι ανώδυνη - ο ασθενής είναι συνειδητός κατά τη διάρκεια της συνεδρίας (κλάσμα) της θεραπείας, αλλά δεν αισθάνεται ιοντίζουσα ακτινοβολία. Συνήθως, η θεραπεία των μεταστάσεων στον εγκέφαλο στο μαχαίρι γάμμα γίνεται σε μία ημέρα.

CyberKnife

Μια παρόμοια αρχή είναι ο σχηματισμός μιας θέσης υψηλής δόσης στη ζώνη της τομής πολλαπλών μεμονωμένων ακτίνων ακτινοβολίας, που βρίσκονται στο ραδιοχειρουργικό σύστημα CyberKnife. Η κύρια διαφορά είναι ο τύπος της πηγής ιονίζουσας ακτινοβολίας (ένας μικρός γραμμικός επιταχυντής χρησιμοποιείται στην κατασκευή CyberKnife). Άλλοι δείκτες της αποτελεσματικότητας της θεραπείας για εγκεφαλικές μεταστάσεις CyberKnife και Gamma Knife είναι συγκρίσιμα, εκτός εκτεταμένες μεταστατικές αλλοιώσεις (πάνω από 10 μεταστάσεις) όταν Gamma Knife πλεονέκτημα καθίσταται προφανές λόγω των χαμηλότερων συνολική έκθεση ακτινοβολίας σε υγιή ιστό του εγκεφάλου.

Ωστόσο, ο βασικός εξοπλισμός του ρομποτικού συμπλέγματος CyberKnife με συστήματα παρακολούθησης που επιτρέπουν τη χρήση ακτινοχειρουργικής CyberKnife για τη θεραπεία όγκων οποιουδήποτε εντοπισμού αυξάνει σημαντικά το κόστος της τεχνολογίας και καθιστά λιγότερο προσπελάσιμη στους ασθενείς.


Το ακτινοχειρουργικό σύμπλεγμα ACCURAY CyberKnife / CyberKnife περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία για την παρακολούθηση της θέσης του όγκου σε σχέση με τη θέση στόχου του ασθενούς.

Επομένως, στο MIBS, στις περισσότερες περιπτώσεις, πραγματοποιείται ακτινοχειρουργική θεραπεία των εγκεφαλικών μεταστάσεων στο Gamma Knife και με το Cyber ​​Knife αντιμετωπίζουμε όγκους άλλων εντοπισμάτων ή πολύ μεγάλων μεταστάσεων.

Θεραπεία πρωτονίων στη θεραπεία εγκεφαλικών μεταστάσεων

Η θεραπεία με πρωτονία είναι το αποκορύφωμα της τεχνολογικής προόδου μεταξύ των μεθόδων της ακτινοθεραπείας των όγκων και των μεταστάσεων οποιασδήποτε εντοπισμού. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η ελάχιστη επίδραση στους υγιείς ιστούς. Σε σύγκριση με τέτοια αποτελεσματική και ακριβή τεχνολογίες, όπως γάμα μαχαίρι και CyberKnife® (θεραπεία των εγκεφαλικών μεταστάσεων την προϋπόθεση ότι η εκπομπή φωτονίων, λεπτές δέσμες που διέρχεται από το σώμα), η θεραπεία πρωτονίων βασίζεται στην ικανότητα των άλλων στοιχειωδών σωματιδίων - πρωτόνια, το διακριτικό γνώρισμα της οποίας είναι η απελευθέρωση της μέγιστης ενέργειας σε ένα καλά ελεγχόμενο τμήμα της τροχιάς (Bragg Peak).


Σχηματική σύγκριση της θεραπείας εγκεφαλικών μεταστάσεων με πρωτόνια και άλλες μεθόδους θεραπείας ακτινοβολίας. Στη θεραπεία με πρωτόνια (δεξιά), μια μικρή δόση ιοντίζουσας ακτινοβολίας λαμβάνεται από ιστό εγκεφάλου στο δρόμο από το σημείο εισόδου έως την αρχή του περιγράμματος του όγκου. Στη συνέχεια, το πρωτόνιο δίνει τη μέγιστη δόση εντός του όγκου (σημειώνεται με κόκκινο χρώμα), μετά από την οποία χάνει απότομα την ενέργεια του χωρίς να επηρεάζει τους εγκεφαλικούς ιστούς που βρίσκονται πίσω από τον όγκο. Άλλες μέθοδοι φέρνουν υψηλότερη δόση από την επιφάνεια του σώματος στα όρια της εγκεφαλικής μετάστασης, καθώς και τη δόση εξόδου.

Η θεραπεία με πρωτόνια σας επιτρέπει να φέρετε μια δόση ακτινοβολίας ακριβώς στον όγκο, χωρίς να εκθέτετε ακόμη και ελάχιστη ακτινοβολία σε υγιείς ιστούς πέρα ​​από τη μετάσταση (σε σχέση με το σημείο της ακτινοβολίας) και πρακτικά να εξαιρείτε την ακτινοβολία των ιστών από το σημείο εισόδου στην επιφάνεια του σώματος στο νεόπλασμα. Αυτό μειώνει σημαντικά το συνολικό φορτίο ακτινοβολίας στο σώμα.

Μια τέτοια υψηλή ακρίβεια της δόσης επιτρέπει τη θεραπεία των μεταστάσεων στον εγκέφαλο, η οποία συνέχισε να αναπτύσσεται μετά την προηγούμενη ακτινοβολία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία μεγάλων εγκεφαλικών μεταστάσεων αντί ραδιοχειρουργικής.

Θεραπεία εγκεφαλικών μεταστάσεων μέσω ακτινοθεραπείας

Οι μέθοδοι ραδιοχειρουργικής είναι βασικά διαφορετικές από την ακτινοθεραπεία: οι ραδιοχειρουργικές δόσεις μετά από μία περίοδο θεραπείας (ένα σημαντικό μέρος της είναι μονοκλωνική θεραπεία) οδηγούν στην παύση των βιολογικών διεργασιών, καταστρέφοντας αποτελεσματικά τον όγκο ιστό που αποτελεί τη μετάσταση. Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιεί την αρχή της μεγαλύτερης σταθερότητας των υγιεινών κυττάρων πριν από την ιονίζουσα ακτινοβολία και ο σχηματισμός της δόσης γίνεται σταδιακά σε 20-30 ημερήσιες συνεδρίες. Μέχρι σήμερα, η ακτινοθεραπεία για τη θεραπεία των εγκεφαλικών μεταστάσεων χρησιμοποιείται ως μέρος μιας θεραπείας συνδυασμού με σημαντικούς όγκους αλλοιώσεων. Στην περίπτωση αυτή, η ακτινοβόληση των μεγάλων όγκων του εγκεφάλου για την καταπολέμηση μικρές μεταστάσεις εκτελείται στο γραμμικό επιταχυντή, και μια επιπρόσθετη δόση (ονομάζεται «ώθηση») για το μεγαλύτερο και πιο επικίνδυνο μετάσταση σημαίνει παρέχονται ακτινοχειρουργική.


Ο καρκίνος του πνεύμονα, συνδυασμένη θεραπεία των εγκεφαλικών μεταστάσεων: πρώτα Gamma Knife υποβλήθηκαν σε αγωγή με τις μεγαλύτερες και πιο κλινικά σχετικές μεταστάσεις που φέρει μια άμεση απειλή για τη ζωή του ασθενούς (που σημειώνονται με ένα κίτρινο περίγραμμα), και στη συνέχεια - ακτινοθεραπεία σε όλο τον όγκο του εγκεφάλου που επηρεάζονται από πολλαπλές μεταστάσεις (τους αυτός ο ασθενής είχε πάνω από 50).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ακτινοθεραπεία μπορεί να μιμηθεί την ακτινοχειρουργική. Όμως, αυτή η θεραπεία απαιτεί ειδικό τεχνικό και λογισμικό, καθώς και εκτεταμένη πρακτική εμπειρία ειδικών, οι οποίες, με επαρκές επίπεδο διασφάλισης της ποιότητας της ραδιοχειρουργικής, αυξάνουν το κόστος της θεραπείας, καθιστώντας την μη ανταγωνιστική σε σύγκριση με τη θεραπεία με εξειδικευμένο εξοπλισμό ακτινοχειρουργικής.

Χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, στοχοθετημένη θεραπεία

Η θεραπεία των εγκεφαλικών μεταστάσεων με χημειοθεραπεία δεν αποδεικνύει υψηλή αποτελεσματικότητα και μπορεί να δράσει ως μέρος μιας συνδυασμένης θεραπείας για εκτεταμένες μεταστατικές αλλοιώσεις. Η αναμενόμενη αποτελεσματικότητα από μια τέτοια θεραπεία συσχετίζεται με την ευαισθησία του τύπου πρωτογενών κυττάρων όγκου από το οποίο σχηματίζεται η μετάσταση. Για παράδειγμα, η χημειοθεραπεία για μεταστάσεις νεφροκυτταρικού καρκινώματος στον εγκέφαλο δεν χρησιμοποιείται λόγω της χαμηλής ευαισθησίας αυτού του τύπου καρκινικών κυττάρων σε γνωστά χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Η στοχευμένη θεραπεία και η ανοσοθεραπεία για τη θεραπεία πρωτοπαθών όγκων με μεταστάσεις στον εγκέφαλο μπορεί να είναι αποτελεσματική, αλλά δεν χρησιμοποιούνται ως η μοναδική μέθοδος θεραπείας.

Θεραπεία των μεταστάσεων με μη συμβατικές μεθόδους

Καρκίνος Θεραπεία σόδα, καρκίνο σπόρους βερίκοκου, veganism, ακατέργαστη διατροφή τροφίμων, τη θεραπεία των όγκων του κώνειο θεραπεία υπεροξείδιο του υδρογόνου και άλλες δημοφιλείς τρόπους με τους οποίους οι ασθενείς προσπαθούν να απαλλαγούμε από τον καρκίνο - πληροφορίες σχετικά με την «διαφορετικότητα» των καινοτόμων προσεγγίσεων μπορεί να βρεθεί στην επικοινωνία με τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με πρωτογενή καρκίνο χρησιμοποιώντας μη συμβατικές μεθόδους και τώρα υποβάλλονται σε θεραπεία για μεταστάσεις στην Κλινική Ογκολογίας IIBS.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το φάρμακο δεν αμφισβητεί τη χρησιμότητα ορισμένων από τις προσεγγίσεις που σχετίζονται με αλλαγές στη διατροφή του ασθενούς, με βάση τις θετικές επιπτώσεις τους στη συνολική κατάσταση του σώματος - ένα ελαφρύτερο, πλούσια σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τρόφιμα μειώνει τη σοβαρότητα των πιθανών παρενεργειών από τη θεραπεία του πρωτοπαθούς όγκου. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των «εναλλακτικών» παρεμβάσεις στο σώμα μειώνει την ικανότητά του να αντισταθεί τη διαδικασία του όγκου, οπότε δεν συνιστούμε να συνδυάσει τη θεραπεία των μεταστάσεων με οποιαδήποτε δεν συμφώνησε με τις παρακολουθούν τις συναντήσεις και τις πράξεις χειραγώγησης γιατρό.


Εγκεφαλικές μεταστάσεις του εγκεφάλου: εικόνες ενός ασθενούς που είχε υποβληθεί σε θεραπεία με καρκίνο του πνεύμονα με εναλλακτική ιατρική και στη συνέχεια μετατράπηκε στην Καρκίνο του Καρκίνου IIB για τη θεραπεία εγκεφαλικών μεταστάσεων

Πόσο αποτελεσματική είναι σήμερα η θεραπεία των εγκεφαλικών μεταστάσεων;

Υπό την προϋπόθεση επαρκούς θεραπείας συνδυασμού των πρωτοπαθών όγκων, η θεραπεία των εγκεφαλικών μεταστάσεων, όπου σύγχρονες τεχνολογίες (για ακτινοχειρουργική Gamma μαχαίρι και CyberKnife, θεραπεία πρωτονίων), δίνει τη δυνατότητα για την επίτευξη όχι μόνο διακοπή αύξησης, αλλά οι όγκοι υποχωρούν.


Μεταστάσεις του μελανώματος στον εγκέφαλο. Άρρεν, 59 ετών. Οι πράσινες γραμμές είναι κρίσιμες (σημαντικές) δόσεις εκτός του στόχου. Η επεξεργασία στο μαχαίρι Gamma γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνεται το φορτίο σε μια σημαντική δομή - το στέλεχος του εγκεφάλου. Η αριστερή εικόνα είναι η ημέρα της θεραπείας, στο κέντρο - μετά από 4 μήνες, στα δεξιά - μετά από 8 μήνες. Το νεόπλασμα δεν παρουσιάζει συσσωρευμένη αντίθεση.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ογκολογικής αρωγής για τη μετάσταση στον εγκέφαλο, τη συνιστώμενη ποσότητα θεραπείας, το κόστος, καθώς και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα της θεραπείας ως μέρος της απομακρυσμένης διαβούλευσης στο Κέντρο Ακτινοχειρουργικής IIBS.

Στο βίντεο: μια ανασκόπηση ενός ασθενούς από το Krasnoyarsk, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία για εγκεφαλικές μεταστάσεις στην κλινική ογκολογίας IIBS στην Αγία Πετρούπολη

Πώς να πάρετε συμβουλές σχετικά με τη θεραπεία των εγκεφαλικών μεταστάσεων στο MIS;

Αν έχετε στη διάθεσή σας επιβεβαίωσε τα στοιχεία σχετικά με την παρουσία των μεταστάσεων στον εγκέφαλο με τη μορφή ενός δίσκου με μαγνητικές τομογραφίες (μαγνητική τομογραφία) του εγκεφάλου του ασθενούς με την ενίσχυση της αντίθεσης (σε μορφή DICOM) και τη σύναψη ακτινολόγο, είμαστε έτοιμοι να τις εξετάσει, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως διαβούλευση σχετικά με τη δυνατότητα και όγκων ιατρικής περίθαλψης στην ογκολογική κλινική IIBS. Μπορείτε να στείλετε ένα αρχείο αρχείων χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο https://radiosurgery.ldc.ru/zadat-vopros

Όλες οι πιο προηγμένες μέθοδοι θεραπείας του καρκίνου γενικά και των μεταστάσεων στον εγκέφαλο ειδικότερα συλλέγονται στην Ογκολογική Κλινική MIBS. Ακτινοχειρουργικής Συστήματα Gamma Knife και CyberKnife, το καλύτερο σύγχρονο γραμμικούς επιταχυντές, εγκατάσταση θεραπείας πρωτονίων που λειτουργεί από μια έμπειρη ομάδα ειδικών - neurooncology, ακτινοχειρουργική, Ιατρική Φυσική - μαζί με σας κατά του καρκίνου αγωνίζονται το καλύτερο πράγμα που δημιούργησε τον κόσμο της ιατρικής επιστήμης. Μην καθυστερείτε το βήμα σας στην υγεία - επικοινωνήστε με το MIBS τώρα!

Ποια είναι τα συμπτώματα των μεταστάσεων στον εγκέφαλο;

Συχνά, οι κακοήθεις όγκοι τείνουν να μετασταθούν - εξαπλώνονται στους κοντινούς ιστούς και όργανα.

Έτσι, μπορεί να προκύψουν αρκετοί άλλοι από ένα νεόπλασμα, το οποίο θα επιδεινώσει τη γενική κατάσταση του σώματος και θα μειώσει τις πιθανότητες επιβίωσης. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε έγκαιρα ένα γιατρό για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μεταστάσεων και να εξασφαλίσετε την κατάλληλη θεραπεία.

Πηγές

Οι μεταστάσεις στον εγκέφαλο μπορεί να εμφανιστούν λόγω οποιασδήποτε ογκολογίας. Αλλά μεταξύ της ποικιλίας των ασθενειών μπορεί να εντοπιστούν όγκοι, με την ανάπτυξη των οποίων η μετάσταση είναι πολύ πιθανό.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι οι ακόλουθοι τύποι καρκίνου που εξαπλώνονται σε γειτονικούς ιστούς και όργανα:

 • Καρκίνος πνεύμονα Σε σχεδόν το 60% των περιπτώσεων, είναι αυτός που προκαλεί εγκεφαλική βλάβη.
 • Ο όγκος του μαστού. Πρόκειται για περίπου το 30% του συνολικού αριθμού εκδηλώσεων μεταστάσεων.
 • Κακόηθες νεόπλασμα στους νεφρούς.
 • Μελανώμα.
 • Καρκίνος του παχέος

Συνήθως, οι μεταστάσεις επηρεάζουν τον εγκέφαλο ασθενών με καρκίνο των οποίων η ηλικία είναι μεταξύ 50 και 70 ετών. Αν και η πιθανότητα εμφάνισης και στα δύο φύλα έχει περίπου τους ίδιους δείκτες, αλλά η συχνότητα εμφάνισης ορισμένων όγκων μπορεί να ποικίλει.

Εντοπισμός και συμπτώματα

Μυελός των οστών

Οι μεταστάσεις είναι πιο δραστήριες στους ακόλουθους τομείς:

 • Οστά της πύλης.
 • Σπονδύλους.
 • Στήθος.
 • Επίφυση του μηριαίου οστού.

Αυτό το άρθρο περιγράφει την αποκατάσταση μετά την αφαίρεση των ινομυωμάτων της μήτρας με χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά.

 • Αναιμία Προκαλεί κόπωση, αδυναμία, υπνηλία, ζάλη και σκούρα μάτια.
 • Αφυδάτωση.
 • Ναυτία και έμετος.
 • Διαταραχές της καρέκλας.
 • Προβλήματα με την πήξη του αίματος. Για το λόγο αυτό, αιματώματα, αιμορραγία από τη μύτη ή τα ούλα συμβαίνουν.
 • Μυϊκή αδυναμία, λιγότερη μούδιασμα των άκρων.
 • Πρησμένοι λεμφαδένες.
 • Ασθενικό σύνδρομο. Χαρακτηρίζεται από εξασθενημένη συνείδηση, ύπνο, ισχυρή απάθεια.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει μια μεγεθυσμένη σπλήνα και συκώτι.

Όσον αφορά τις ειδικές εκδηλώσεις μεταστάσεων στον μυελό των οστών, μπορούμε να διακρίνουμε τα χαρακτηριστικά συμπτώματα:

 • Οστεοπόρωση Πρόκειται για μείωση της αντοχής και της πυκνότητας του οστικού ιστού. Ως αποτέλεσμα, ο κίνδυνος κατάγματα αυξάνεται. Ένα ελάχιστο φορτίο αρκεί.
 • Πόνοι Μπορούν να εμφανιστούν στα οστά όχι μόνο σε κίνηση, αλλά και να συνοδεύουν τον ασθενή όλη την ώρα. Χαρακτηριστικό αυτού του συμπτώματος είναι μια βλάβη των κάτω άκρων, της πυελικής περιοχής και των πλευρών.
 • Κλίμακα ή πάχυνση του οστού.
 • Κυφωσκολίωση. Υπάρχει σπονδυλική παραμόρφωση, εάν η μετάσταση εντοπιστεί σε αυτό το τμήμα.
 • Οι τρύπες στον ιστό των οστών. Έχουν διαφορετικό μέγεθος, στρογγυλεμένο σχήμα και σαφή όρια.

Η διάγνωση του καρκίνου του μυελού των οστών στα πρώιμα στάδια είναι αρκετά σπάνια, καθώς οι ασθενείς συχνά λαμβάνουν τα θεωρούμενα συμπτώματα για ισχιαλγία ή άλλες παρόμοιες παθολογίες.

Συχνά συμβαίνει ότι οι ασθενείς με καρκίνο αντιμετωπίζονται για αρθρίτιδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς καν να γνωρίζουν την παρουσία μεταστάσεων στον μυελό των οστών.

Νωτιαίου μυελού

Οι κύριες εκδηλώσεις της μετάστασης στον νωτιαίο μυελό είναι ο πόνος. Συχνά, αυτά τα συμπτώματα οφείλονται σε άλλες βλάβες - για παράδειγμα στην οστεοχονδρόζη. Ο πόνος είναι θαμπή και δρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνήθως εμφανίζεται τη νύχτα και έχει την ικανότητα να αυξάνεται.

Ο βαθμός της αίσθησης καθορίζει το επίπεδο της σπονδυλικής προσβολής. Επομένως, η ανάπτυξή τους είναι μια πολύ καταστροφική εκδήλωση.

Τα ριζοσπαστικά συμπτώματα των καρκινικών κυττάρων στο νωτιαίο μυελό προκαλούνται από τη διέγερση των νευρικών απολήξεων με απόβλητο υλικό όταν καταστρέφεται ο ιστός των σπονδύλων και εμφανίζεται αστάθεια του σπονδυλικού τμήματος με συμπίεση ρίζας.

Η συμπίεση του νωτιαίου μυελού συνοδεύεται από δυσάρεστα συμπτώματα, όπως:

 • Διαταραχή της καρέκλας.
 • Διαταραχή της ουρικής αρθρίτιδας.
 • Μερική ή πλήρης παράλυση.
 • Παρέσης

Εγκέφαλος

Η φύση των συμπτωματικών εκδηλώσεων στη μετάσταση στον εγκέφαλο εξαρτάται από το μέγεθος των όγκων, τον αριθμό και τον εντοπισμό τους.

Οι κλινικές εκδηλώσεις μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες:

 • Τοπικό Προκαλούνται από τη θέση του όγκου σε μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, η οποία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των λειτουργιών ενός συγκεκριμένου οργάνου.
 • Εγκεφαλική. Ανάλογα με το μέγεθος του όγκου. Το μέγεθος επηρεάζει τη βέλτιστη δραστηριότητα του ίδιου του εγκεφάλου.

Όσον αφορά τα ίδια τα συμπτώματα, μπορούμε να διακρίνουμε τα ακόλουθα σημεία στην εκδήλωση του καρκίνου:

 • Εάν το νεόπλασμα εντοπιστεί κοντά στο τμήμα που παρέχει εννεύρωση του οφθαλμού, τότε είναι δυνατή η απώλεια οπτικών πεδίων - τότε το όργανο αντίληψης δεν μπορεί να εντοπίσει μερικές περιοχές του τομέα της ανασκόπησης.
 • Πολλοί μικροί κόμβοι μπορούν να δώσουν πρήξιμο στον εγκέφαλο. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα γραμμάρια ιστού όγκου στο κρανίο εμποδίζουν την κανονική κυκλοφορία υγρών και ασκούν πίεση σε υγιείς δομές.

Περισσότερο από το 50% των ασθενών πάσχουν από πονοκεφάλους. Η σοβαρότητα αυτού του συμπτώματος εξαρτάται από τη μεταβολή της θέσης του κεφαλιού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπό μία ορισμένη γωνία είναι δυνατόν να αποκατασταθεί εν μέρει η κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και τελικά αυτό παρέχει μείωση της έντασης του πόνου.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με την περαιτέρω ανάπτυξη μεταστάσεων ο πόνος ενεργεί συνεχώς και ο βαθμός της εκδήλωσής του αυξάνεται.

 • Συχνά υπάρχει ζαλάδα και μια διαχωρισμένη εικόνα.
 • Κάθε πέμπτος ασθενής πάσχει από δυσλειτουργία της κινητικής λειτουργίας: αλλαγές στο βάδισμα, κινήσεις, σπασμοί των άκρων. Οι αποτυχίες μπορούν να οδηγήσουν σε πάρεση του μισού του σώματος.
 • Οι πνευματικές ικανότητες κάθε έκτου ασθενούς μειώνονται.
 • Οι μεταστατικές βλάβες μπορεί να μην εκδηλώνονται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπιστούν μόνο κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
 • Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με την αύξηση του μεγέθους ενός νεοπλάσματος, η λειτουργικότητα ολόκληρου του οργανισμού μειώνεται αρκετά γρήγορα.

  Ράμματα μετά από χειρουργική επέμβαση

  Το οίδημα των δομών γύρω από τον όγκο σε συνδυασμό με την αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση παρέχει την εκδήλωση των ακόλουθων εγκεφαλικών συμπτωμάτων:

  • Ζάλη.
  • Ναυτία, λιγότερος έμετος, με την παραμικρή κίνηση - σε προχωρημένες περιπτώσεις, ακόμα και όταν ανοίγει τα μάτια.
  • Συνεχής λόξυγγας.
  • Πονοκέφαλος

  Τέτοιες εκδηλώσεις επηρεάζουν σημαντικά το ανθρώπινο μυαλό, ενώ ο ασθενής μπορεί να πέσει στον εγκεφαλικό κώμα. Η ενδοκρανιακή πίεση γίνεται το πιο επικίνδυνο - έως και ένα θανατηφόρο αποτέλεσμα - σε περίπτωση μειωμένου καρδιακού ρυθμού και αναπνοής.

  Διαγνωστικά

  Για να προσδιορίσουν τις μεταστάσεις στον εγκέφαλο, οι εμπειρογνώμονες χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές:

  • Υπολογιστική τομογραφία. Σας επιτρέπει να πάρετε μια πολυεπίπεδη εικόνα των δομών. Η ουσία έγκειται στην ακτινοβόληση ακτίνων Χ της εξεταζόμενης περιοχής με διαφορετικούς βαθμούς και γωνίες. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται αποστέλλονται σε έναν υπολογιστή στον οποίο γίνεται η επεξεργασία, με αποτέλεσμα την κατασκευή μιας εικόνας του δοκιμαστικού οργάνου.
  • Μαγνητική απεικόνιση. Μια άλλη μέθοδος λήψης εικόνων χρησιμοποιώντας τη σάρωση στρώματος-στρώματος. Διαφέρει η ακρίβεια. Η αρχή της δράσης βασίζεται στην έκθεση του ασθενούς σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Η ακτινοβολία καταγράφεται και επεξεργάζεται περαιτέρω στον υπολογιστή.
  • Υπερηχογράφημα. Κατά την εξέταση των εγκεφαλικών αγγείων, αυτή η διαγνωστική μέθοδος δεν είναι εντελώς ολοκληρωμένη. Αλλά με αυτό μπορείτε να παρατηρήσετε την εκτόπιση των αιμοφόρων αγγείων ή το ασυνήθιστα ανεπτυγμένο αγγειακό δίκτυο.

  Σημάδια εντερικού καρκίνου αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

  Θεραπεία

  Χειρουργική επέμβαση είναι δυνατή μόνο για ορισμένους τύπους καρκίνου. Εάν υπάρχουν πολλές μεταστάσεις που έχουν διεισδύσει σε μεγαλύτερο βάθος, αυτή η μέθοδος αντενδείκνυται.

  Σε ένα μόνο νεόπλασμα, η αφαίρεσή του έχει ως εξής:

  Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι θεραπείας, όπως:

  1. Η ακτινοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε ολόκληρο τον εγκέφαλο όσο και σε ορισμένα τμήματα με εντοπισμό μεταστάσεων. Η μέθοδος πρωτονιακής θεραπείας έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα. Η ουσία της έγκειται στην ακτινοβόληση του όγκου από διαφορετικές πλευρές με διαφορετικές γωνίες. Αυτή η μέθοδος βοηθά στην πλήρη εξάλειψη των όγκων που δεν είναι διαθέσιμα για χειρουργική επέμβαση.
  2. Η χημειοθεραπεία έχει ένα αρκετά μικρό εύρος για να απαλλαγούμε από μεταστάσεις στον εγκέφαλο, καθώς τα περισσότερα από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται δεν μπορούν να διεισδύσουν στον ιστό του εγκεφάλου. Και όμως, η σύγχρονη ιατρική προσφέρει νέα φάρμακα για την εξάλειψη του όγκου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται σε περίπτωση υποτροπής μετά από συμβατική θεραπεία.
  3. Το μαχαίρι Gamma είναι ένας ειδικός τύπος ακτινοθεραπείας. Η αρχή της βασίζεται στην ακτινοβολία ενός κακοήθους όγκου από διάφορα σημεία ταυτόχρονα. Αυτό παρέχει το μέγιστο φορτίο στα καρκινικά κύτταρα. Πιο αποτελεσματικό στην αφαίρεση των όγκων του εγκεφάλου και της μετάστασης.

  Πρόβλεψη

  Για τους ασθενείς με μετάσταση κακοήθων όγκων στον εγκέφαλο, η πρόγνωση είναι μάλλον κακή, καθώς συνήθως τα κύτταρα όγκου επηρεάζουν και άλλα όργανα. Αν δεν αντιμετωπιστούν, ο θάνατος συμβαίνει εντός δύο έως τριών ετών.

  Είναι επίσης πιθανό η εμφάνιση υποτροπής, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να απαλλαγεί εντελώς από τον όγκο εξαιτίας της δυσκολίας του, καθώς και της πολυπλοκότητας της λειτουργίας. Η ακριβής πρόβλεψη εξαρτάται από πολλούς λόγους:

  • Γενική κατάσταση του σώματος.
  • Τύπος πρωτοπαθούς όγκου.
  • Το μέγεθος του όγκου.
  • Ο επιπολασμός των μεταστάσεων.

  Σε αυτό το βίντεο, οι καθηγητές συζητούν νέες μεθόδους και πρότυπα για τη θεραπεία των εγκεφαλικών μεταστάσεων:

  Κριτικές

  Οι μεταστάσεις στον εγκέφαλο έχουν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο χαρακτηριστικό. Η ασθένεια επηρεάζει διάφορα μέρη του εγκεφάλου, με πολύ σοβαρές συνέπειες. Εάν αυτό σας έχει επηρεάσει ή μπορείτε να βοηθήσετε τους ασθενείς με τις συμβουλές σας, προτείνουμε να μοιραστείτε τα σχόλιά σας στα σχόλια σε αυτό το άρθρο.

  Μεταστάσεις στο κεφάλι

  Δευτερογενείς κακοήθεις όγκοι στον εγκέφαλο και άλλες ανατομικές δομές της κεφαλής ταξινομούνται ως μεταστάσεις στο κεφάλι. Αντιπροσωπεύουν το 25-50% όλων των περιπτώσεων προχωρημένου καρκίνου.

  Η κύρια διαφορά από τους πρωτεύοντες σχηματισμούς είναι ότι η μεταστατική διαδικασία έχει όλα τα ιστολογικά χαρακτηριστικά του αρχικού σχηματισμού.

  Οργανα από τα οποία ο καρκίνος εξαπλώνεται στο κεφάλι

  Οι πιο συνηθισμένες πηγές μεταστάσεων είναι:

  • Φως: 48%;
  • Στήθος μαστού: 15%;
  • Ουρογεννητική οδός: 12%.
  • Οστεοσάρκωμα: 10%.
  • Μελανώμα: 9%.
  • Σχετικά με το κεφάλι και το λαιμό διαφορετικού τύπου: 6%.
  • Νευροβλάστωμα: 5%.
  • Γαστρεντερικός καρκίνος, ειδικά καρκίνωμα του ορθού και του παγκρέατος: 3%.
  • Λέμφωμα: 1%.

  Συμπτώματα της μετάστασης στο κεφάλι

  Συνήθως, οι ασθενείς δεν αισθάνονται καμία αλλαγή στην κατάστασή τους. Αλλά η μετάσταση στο κεφάλι μπορεί να έχει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, ειδικότερα:

  1. σοβαρή ή ασθενή ζάλη.
  2. επιθετικός πονοκέφαλος.
  3. αλλαγές στην αντίληψη και εξασθενημένη γνωστική λειτουργία.
  4. αιθουσαία προβλήματα που περιλαμβάνουν ναυτία, έμετο.
  5. παρατεταμένη ή βραχυπρόθεσμη απώλεια μνήμης.
  6. αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση.
  7. παραισθησία.
  8. διαταραχές όρασης.
  9. την αταξία και την παράλυση του Bell.

  Η παρουσία απομακρυσμένης μετάστασης μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την επιβίωση.

  Σημάδια της

  Οι γιατροί δεν είναι πάντοτε σε θέση μόνο να μελετήσουν τα συμπτώματα και τις καταγγελίες για να διαπιστώσουν την παρουσία μεταστάσεων στο κεφάλι. Επομένως, στραφούν στη σύγχρονη τεχνολογία για να καθορίσουν με ακρίβεια την τελική διάγνωση.

  Καινοτόμες μέθοδοι για την αναγνώριση της διαδικασίας μετάστασης περιλαμβάνουν:

  1. Η αξονική τομογραφία μπορεί ακόμη και να απεικονίσει ασυμπτωματικές βλάβες σε ασθενείς με εξωκράνια βλάβες (οι οποίες βρίσκονται στην επιφάνεια του οργάνου).
  2. Υπερηχογράφημα με εξοπλισμό αναρρόφησης λεπτής βελόνας, συμπεριλαμβανομένης της υπερηχογραφίας με κωδικοποίηση χρώματος B, καθώς και διπλής υπερηχογραφίας και 3D ηχογραφίας.
  3. Το FDG PET είναι το καλύτερο εργαλείο για την απεικόνιση εάν μετατρέπονται στο κεφάλι. Ωστόσο, μπορεί να ανιχνεύσει την εκπαίδευση μόνο έως 1,5 εκατοστά σε διάμετρο.
  4. Η μαγνητική τομογραφία είναι το χρυσό πρότυπο για τη διάγνωση προοδευτικών καρκίνων σε αυτές τις περιοχές. Ανάλογα με τον τύπο διείσδυσης, η ποιότητα της εικόνας αλλάζει.

  Μεταστάσεις στα οστά του κεφαλιού

  Η εισβολή του ογκολογικού σχηματισμού στο κρανίο ή τα κροταφικά οστά είναι συχνή εμφάνιση, η οποία συμβαίνει σε 15-25% των περιπτώσεων. Κατά κανόνα, η βλάβη είναι μονόπλευρη και βρίσκεται στη μία πλευρά ή ανάμεσα στα οστά των δύο ημισφαιρίων. Το 5% της βλάβης μπορεί να είναι διμερές.

  Μεταξύ των κλινικών εκδηλώσεων - συμπίεση των εγκεφαλικών κέντρων και των νεύρων, επιληπτικές κρίσεις, περιορισμένη κινητικότητα των ματιών, εξωφθαλμός. Οι μελέτες απεικόνισης στο 90% σάς επιτρέπουν να προσδιορίσετε με ακρίβεια τον τύπο της μεταστατικής εισβολής, η οποία είναι λυτική, σκληρωτική ή μικτή.

  Θεραπεία των ασθενών

  Υπάρχουν μέθοδοι διαχείρισης μιας κακοήθους διαδικασίας κοινής σε άλλα όργανα:

  1. Μέγιστη χειρουργική εκτομή που ακολουθείται από στερεοτακτική ακτινοχειρουργική ή ακτινοβολία ολόκληρης της κεφαλής. Αυτή είναι η επικρατούσα μέθοδος που έχει καλά προγνωστικά δεδομένα.
  2. Η ακτινοθεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία της μεταστατικής νόσου. Προωθείται για ασθενείς με πολλαπλές βλάβες οργάνων, με προσδόκιμο ζωής μικρότερο των τριών μηνών και χαμηλή απόδοση Karnovsky.
  3. Η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική συνιστάται για περιορισμένο αριθμό μεταστάσεων προκειμένου να επιτευχθεί τοπικός έλεγχος του όγκου.
  4. Η χημειοθεραπεία σπάνια χρησιμοποιείται. Ωστόσο, ορισμένοι τύποι όγκων, όπως το λέμφωμα, ο καρκίνος των μικρών κυττάρων του πνεύμονα και του μαστού, μπορούν να αντιμετωπιστούν με χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Παρέχονται με έγχυση στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

  Πρόβλεψη

  Η διάρκεια της μετάστασης του ασθενούς εξαρτάται από τον τύπο του πρωτοπαθούς καρκίνου, την ηλικία του ασθενούς, τον αριθμό των μεταστατικών εστιών, καθώς και τη συγκεκριμένη θέση του τραυματισμού της κεφαλής. Αν πρόκειται για εγκέφαλο (συμπεριλαμβανομένης μιας παρεγκεφαλίδας και ενός κορμού), τα δεδομένα δεν είναι πολύ παρήγορα.

  Για όλους τους ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις, η μέση επιβίωση είναι μόνο 2 έως 3 μήνες. Ωστόσο, σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 65 ετών χωρίς εξωκρανιακή επέκταση και με την παρουσία όγκου σε μία μόνο εστία, τα προγνωστικά δεδομένα είναι πολύ καλύτερα. Υποδεικνύουν αύξηση της συνολικής επιβίωσης σε 13,5 μήνες.

  Πόσο καιρό ζουν αυτοί οι ασθενείς;

  Χωρίς θεραπεία, αυτοί οι ασθενείς ζουν λιγότερο από ένα μήνα. Οι ασθενείς με μερικές περιορισμένες μεταστατικές αλλοιώσεις του εγκεφάλου μετά από χειρουργική εκτομή ζουν τουλάχιστον για 3 μήνες. Η μέση περίοδος επιβίωσης είναι ένα έτος. Ωστόσο, σε ασθενείς με μεμονωμένες μεταστάσεις, τα δεδομένα είναι πιο αισιόδοξα.

  Οι σκελετικές επιδρομές έχουν δυσμενή προγνωστικά δεδομένα, τα οποία μερικές φορές περιορίζονται σε μερικούς μήνες.

  Σε ασθενείς με όγκο σε άλλα όργανα της κεφαλής (για παράδειγμα, στοματική κοιλότητα, αυτί), οι πιθανότητες μακροχρόνιας επιβίωσης είναι ελαφρώς υψηλότερες. Το μέσο προσδόκιμο ζωής είναι 15 μήνες.

  Πόσο καιρό χρειάζεται για να ζήσει αν επιβεβαιωθεί η διάγνωση;

  Δυστυχώς, μια κακοήθης ασθένεια που έχει προχωρήσει στην περιοχή της κεφαλής μειώνει σημαντικά τον χρόνο επιβίωσης. Σε αυτό το στάδιο, οι γιατροί συχνά δεν καταφεύγουν σε ενεργό θεραπεία, αλλά σε παρηγορητικές μεθόδους που καταπολεμούν τα κύρια συμπτώματα. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • χρήση κορτικοστεροειδών. Αποτρέπουν την ανάπτυξη οίδημα των ιστών και απομακρύνουν τους νευρολογικούς παράγοντες.
  • αντισπασμωδικά που ελέγχουν επιληπτικές κρίσεις και επιληπτικές κρίσεις.

  Οι μεταστάσεις στο κεφάλι είναι μια σοβαρή επιπλοκή του καρκίνου, η οποία χαρακτηρίζεται από κακή πρόγνωση. Ωστόσο, αναπτύσσονται τεχνολογίες επεξεργασίας και δοκιμάζονται νέοι τρόποι αντιμετώπισης της νόσου.