Η δομή και η λειτουργία του εγκεφάλου

Σκλήρυνση

1. Ποιες είναι οι ενότητες; 2. Η μυελός και οι λειτουργίες της 3. Ο οπίσθιος εγκέφαλος και τα χαρακτηριστικά του 4. Η δομή του μεσαίου εγκεφάλου 5. Ο ενδιάμεσος εγκέφαλος 6. Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι επιστήμονες μελέτησαν τη δομή, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου στο πλαίσιο της νευροεπιστήμης και άλλων συναφών βιομηχανιών. Πολλά χαρακτηριστικά των νευρικών κυττάρων έχουν ήδη περιγραφεί, αλλά το ζήτημα του πώς συμβαίνει η αλληλεπίδραση όλων των νευρώνων και η λειτουργία του εγκεφάλου ως ενιαίου συστήματος δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Εξετάστε τη δομή του.

Λόγω των καρωτίδων και των κύριων αρτηριών, παρέχεται το 20% του συνολικού αίματος που υπάρχει στο ανθρώπινο σώμα.

Η γκρίζα ύλη σχηματίζει την κρούστα και με τη μορφή μεμονωμένων πυρήνων βρίσκεται στη λευκή ύλη, απαραίτητη για το σχηματισμό αγώγιμων μονοπατιών. Οι τελευταίοι διασυνδέουν τα μέρη του μεγάλου εγκεφάλου και επίσης επικοινωνούν με το νωτιαίο μυελό. Η εκπαίδευση συμβαίνει στις κοιλίες, σε τέσσερα τεμάχια.

Ο τελικός σχηματισμός του σώματος γίνεται περίπου στην ηλικία των 25 ετών. Με αυτή τη φορά, τις λειτουργικές του ικανότητες, η μάζα φτάνει στο μέγιστο.

Ποιες είναι οι ενότητες;

Το σχήμα του διαμαντιού είναι το παλαιότερο τμήμα του ανθρώπινου εγκεφάλου, το οποίο ονομάζεται επίσης "εγκεφαλικός ερπετός", όπως συμβαίνει στα ψυχρόαιμα ζώα, καθώς και στα ψάρια και είναι υπεύθυνο για πρωτόγονες διαδικασίες (αναπνοή, ύπνο, πέψη, συντονισμός κινήσεων). Αυτό το όργανο περιλαμβάνει τον μυελό και τον οπίσθιο εγκέφαλο, καθώς και την τέταρτη κοιλία.

Επιμήκιος εγκέφαλος και οι λειτουργίες του

Οπτικά παρόμοια με έναν κόλουρο κώνο μεγέθους 2,5-3 cm. Περιέχει πεπτικά, αναπνευστικά και καρδιαγγειακά κέντρα.

Η λευκή ύλη σχηματίζει αγώγιμα μονοπάτια κατά μήκος των οποίων περνούν οι κεντρομόνες και οι φυγοκεντρικές παλμοί. Η πυραμιδική διαδρομή είναι το πιο σημαντικό επειδή συνδέει τον φλοιό του κινητήρα με τα κινητικά κύτταρα των σπονδυλικών κέρατων. Στη διασταύρωση του νωτιαίου μυελού και του μυελού oblongata σχηματίζεται μια πυραμιδική δέσμη, η οποία είναι μια διασταύρωση. Χάρη σε αυτόν, το αριστερό ημισφαίριο ελέγχει τις κινήσεις του δεξιού μισού του ανθρώπινου σώματος και του δεξιού - του αριστερού, αν και το άνω μέρος του προσώπου και των μυών του σώματος μπορεί να ελεγχθεί αμέσως από τα δύο ημισφαίρια.

Στο κέντρο υπάρχει μια γκρίζα ύλη. Στο εσωτερικό υπάρχουν επίσης πυρήνες κρανιακών νεύρων (από 9 έως 15), μέρος του μέσου βρόχου (ίνες ευαισθησίας της αντίθετης πλευράς του σώματος) και ο δικτυωτός σχηματισμός, ο οποίος ενεργοποιεί τον εγκεφαλικό φλοιό και ελέγχει τη δραστηριότητα του νωτιαίου μυελού.

Ο οπίσθιος εγκέφαλος και τα χαρακτηριστικά του

Η γέφυρα ζυγίζει 7 g και αποτελείται εξ ολοκλήρου από νευρικές ίνες που συνδέουν τον εγκεφαλικό φλοιό με τον παρεγκεφαλιδικό φλοιό. Μεταξύ των ινών υπάρχει ένας δικτυωτός σχηματισμός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αφύπνιση και ύπνο ενός ατόμου, καθώς και για τα κρανιακά νεύρα (από 5 έως 8) και τον πυρήνα που ανήκει στο αναπνευστικό κέντρο του μυελού.

Η παρεγκεφαλίδα γεμίζει το οπίσθιο κρανιακό φασά των χρονικών και ινιακών λοβών. Στο πάχος του υπάρχουν ζευγαρωμένοι πυρήνες (σκηνή, παρεμβαλλόμενος, οδοντωτός), η βλάβη του οποίου οδηγεί σε ανισορροπία και λειτουργία των μυών του σώματος.

Η παρεγκεφαλίδα περιέχει περισσότερους από τους μισούς νευρώνες, παρά το γεγονός ότι ο όγκος της είναι μόνο 10% του όγκου του εγκεφάλου. Η παρεγκεφαλίδα είναι το κινητήριο κέντρο, εμπλέκεται επίσης στις γνωστικές λειτουργίες, αλλά δεν ρυθμίζεται από τη συνείδηση.

Δομή του μεσεγκεφάλου

Η γέφυρα Pons συνεχίζεται με τον μεσεγκεφάλκο, ο οποίος βρίσκεται στο μεσαίο κρανιοφόρο βάζο, και πίσω του καλύπτεται με ένα μέρος του κορμιού και του ινιακού λοβού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Αποτελείται από την οροφή (άνω ή το ραχιαίο τμήμα), το καπάκι (που βρίσκεται κάτω από την οροφή) και τα πόδια (κάτω ή κοιλιακό τμήμα). Ανήκει στις αρχαίες δομές, είναι τα οπτικά και ακουστικά κέντρα.

Η οροφή είναι ένα πιάτο και τετράπολη, η οποία είναι υπεύθυνη για τα αντανακλαστικά σε ερεθίσματα (ήχο και ακοή). Οι δύο άνω λόφους (λόφος) είναι υπεύθυνοι για την εργασία των οπτικών σημάτων, καθώς και για την ανθρώπινη κινητική δραστηριότητα. Οι κατώτερες συμμετέχουν στην αλλαγή των ακουστικών νευρώνων. Από τους πυρήνες, οι οποίοι υπάρχουν στον άνω διπλό φακό, απομακρύνεται η διαδρομή που είναι υπεύθυνη για τις αντιδράσεις ανεπιθύμητων-αντανακλαστικών κινητήρα σε απόκριση σε ένα απροσδόκητο ερέθισμα.

Τα πόδια είναι λευκά ημικυλινδρικά νήματα, διεισδύουν στο πάχος του τελικού εγκεφάλου και έχουν μονοπάτια που πηγαίνουν στον πρόσθιο εγκέφαλο. Το σχήμα διαμαντιού και η μεσαία εγκεφάλου συνδυάζονται επίσης στο στέλεχος. Μερικές φορές αυτή η δομή περιλαμβάνει επίσης ενδιάμεσο.

Ο διάμεσος εγκέφαλος

Στο πίσω μέρος του πρόσθιου εγκεφάλου μεταφέρονται ενδιάμεσα, πίσω και κάτω από τον μεσαίο εγκέφαλο. Η δομή και οι λειτουργίες αυτού του σώματος είναι πολύ περίπλοκες. Διαχωρίζεται στην τρίτη κοιλία, καθώς και:

Ο υποφυσιακός αδένας, που ανήκει στο ενδιάμεσο υποθαλαμικό τμήμα, είναι ένας ενδοκρινικός αδένας. Υποδιαιρείται σε: αδενόγοποπόλυση (ενισχύει τη λειτουργία των περιφερειακών ενδοκρινών αδένων), νευροϋπόφωση (συσσωρεύει ορμόνες του πρόσθιου μέρους του υποθάλαμου), καθώς και μια ενδιάμεση αναλογία, η οποία είναι υποανάπτυκτη στους ανθρώπους.

Μεγάλα ημισφαίρια

Το μεγαλύτερο τμήμα (περίπου το 80% του συνολικού όγκου) είναι ο τερματικός εγκέφαλος και είναι ακριβώς αυτό που οι άνθρωποι έχουν κατά νου όταν μιλούν για τον εγκέφαλο εν γένει.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι ημισφαιρίων, μεταξύ των οποίων εκτείνεται το κάλλος του corpus. Σε κάθε μία από αυτές βρίσκονται οι πλευρικές κοιλίες. Το σώμα της κοιλίας είναι διατεταγμένο στο βρεγματικό λοβό, τα πρόσθια κέρατα στον μετωπιαίο λοβό, τα οπίσθια κέρατα στο ινιακό και το χαμηλότερο στον κροταφικό λοβό.

Τα ημισφαίρια καλύπτουν το φλοιό της γκρίζας ύλης με πάχος έως 3-5 mm, το οποίο συλλέγεται σε πτυχές (από αυτές σχηματίζονται gyri και αυλακώσεις). Η δομή του φλοιού είναι σύνθετη, σε μερικές περιοχές υπάρχουν 3 κυτταρικά στρώματα (αναφέρονται στον παλαιό φλοιό), σε άλλους - 6 (νέο φλοιό).

Οι λειτουργίες του τελικού εγκεφάλου οφείλονται στη δραστηριότητα των λοβών του. Έτσι, η χρονική είναι υπεύθυνη για τη μυρωδιά και την ακοή, η ινιακή ρύθμιση ρυθμίζει την οπτική λειτουργία, η μετωπική - γεύση και αφή, η μετωπική είναι υπεύθυνη για κίνηση, σκέψη και ομιλία.

Κάτω από το φλοιό υπάρχει μια λευκή ουσία με βασικά γάγγλια (αντιπροσωπεύουν κηλίδες από γκρίζα ύλη). Από αυτούς είναι το striatum, το οποίο ελέγχει τις πολύπλοκες αποκρίσεις του κινητήρα του ατόμου. Το ριγωτό σώμα αποτελείται από:

 1. πυρηνικός πυρήνας.
 2. φακοειδής πυρήνας, ο οποίος αποτελείται από ένα κέλυφος και μια ελαφρά μπάλα.
 3. Περιφράξεις.
 4. αμυγδαλωτό σώμα.

Ο εγκέφαλος είναι εξαιρετικά περίπλοκος, περιλαμβάνει πολλά τμήματα που εκτελούν τεράστιο αριθμό μοναδικών λειτουργιών. Στην περίπτωση αυτή, η ζημιά σε ένα από τα συστήματα συνεπάγεται σοβαρές συνέπειες και σοβαρές ασθένειες.

Ο εγκέφαλος, η δομή και η λειτουργία του.

Ο εγκέφαλος βρίσκεται στην περιοχή του εγκεφάλου του κρανίου, ο οποίος τον προστατεύει από μηχανικές βλάβες. Έξω, καλύπτεται με εγκεφαλικές μεμβράνες με πολυάριθμα αιμοφόρα αγγεία. Η μάζα του εγκεφάλου σε έναν ενήλικα φτάνει τα 1100-1600 g. Ο εγκέφαλος μπορεί να χωριστεί σε τρία τμήματα: πίσω, μεσαία και μπροστά.

Η medulla oblongata, η pons και η παρεγκεφαλίδα ανήκουν στον οπίσθιο, και ο ενδιάμεσος εγκέφαλος και τα εγκεφαλικά ημισφαίρια στο πρόσθιο. Όλα τα τμήματα, συμπεριλαμβανομένων των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, αποτελούν το στέλεχος του εγκεφάλου. Μέσα στα εγκεφαλικά ημισφαίρια και στο εγκεφαλικό επεισόδιο υπάρχουν κοιλότητες γεμάτες με υγρό. Ο εγκέφαλος αποτελείται από λευκή ύλη και μορφή αγωγών που συνδέουν τα μέρη του εγκεφάλου μεταξύ τους και γκρι ουσία που βρίσκεται μέσα στον εγκέφαλο με τη μορφή πυρήνων και καλύπτει την επιφάνεια των ημισφαιρίων και της παρεγκεφαλίδας με τη μορφή του φλοιού.

Λειτουργίες του εγκεφάλου:

Επιμήκη - είναι μια συνέχεια του νωτιαίου μυελού, περιέχει πυρήνες που ελέγχουν τις βλαπτικές λειτουργίες του σώματος (αναπνοή, καρδιακή λειτουργία, πέψη). Στους πυρήνες του υπάρχουν κέντρα πεπτικών αντανακλαστικών (σιαλισμός, κατάποση, διαχωρισμός του γαστρικού ή παγκρεατικού χυμού), προστατευτικά αντανακλαστικά (βήχας, έμετος, φτάρνισμα), κέντρα αναπνοής και καρδιακής δραστηριότητας, αγγειοκινητικό κέντρο.
Η γέφυρα είναι μια συνέχεια του μυελού, οι δέσμες των νεύρων που περνούν μέσα από αυτό συνδέουν τον πρόσθιο εγκέφαλο και τον μεσεγκεφάλο με το μυελό και το ραχιαίο. Στην ουσία του βρίσκονται οι πυρήνες των κρανιακών νεύρων (τριδύμιο, προσώπου, ακουστικό).
Η παρεγκεφαλίδα βρίσκεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού πίσω από το medulla oblongata και τη γέφυρα και είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των κινήσεων, τη διατήρηση της στάσης και την εξισορρόπηση του σώματος.
Ο μεσεγκεφάλιος συνδέει τον πρόσθιο εγκέφαλο και τον οπίσθιο εγκέφαλο, περιέχει πυρήνες προσανατολισμένων αντανακλαστικών σε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα, ελέγχει τον μυϊκό τόνο. Τρέχει τα μονοπάτια μεταξύ άλλων τμημάτων του εγκεφάλου. Περιέχει τα κέντρα οπτικών και ακουστικών αντανακλαστικών (εκτελεί στροφή κεφαλής και ματιού όταν καθορίζει την όραση σε ένα ή άλλο αντικείμενο, καθώς επίσης καθορίζει την κατεύθυνση του ήχου). Περιέχει κέντρα που ελέγχουν απλές ομοιόμορφες κινήσεις (για παράδειγμα, κορμός και κορμός του κεφαλιού).
Ο ενδιάμεσος εγκέφαλος βρίσκεται μπροστά από τη μέση, λαμβάνει παλμούς από όλους τους υποδοχείς, συμμετέχει στην εμφάνιση αισθήσεων. Τα μέρη του συντονίζουν το έργο των εσωτερικών οργάνων και ρυθμίζουν τις βλαπτικές λειτουργίες: μεταβολισμό, θερμοκρασία σώματος, αρτηριακή πίεση, αναπνοή, ομοιόσταση. Μέσω του περάσει όλα τα ευαίσθητα μονοπάτια στα μεγάλα ημισφαίρια του εγκεφάλου. Το διένεθος αποτελείται από τον θάλαμο και τον υποθάλαμο. Ο θάλαμος λειτουργεί ως μετατροπέας σήματος από τους αισθητήριους νευρώνες. Εδώ, τα σήματα επεξεργάζονται και μεταδίδονται στα κατάλληλα τμήματα του εγκεφαλικού φλοιού. Ο υποθάλαμος είναι το κύριο συντονιστικό κέντρο του αυτόνομου νευρικού συστήματος, περιέχει κέντρα πείνας, δίψας, ύπνου, επιθετικότητας. Ο υποθάλαμος ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό και τον ρυθμό, τον αναπνευστικό ρυθμό και τη δραστηριότητα άλλων εσωτερικών οργάνων.
Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια είναι το πιο ανεπτυγμένο και μεγαλύτερο τμήμα του εγκεφάλου. Καλυμμένο με φλοιό, το κεντρικό τμήμα αποτελείται από λευκή ύλη και υποκριτικούς πυρήνες που αποτελούνται από γκρίζα ύλη - νευρώνες. Οι πτυχές του φλοιού αυξάνουν την επιφάνεια. Εδώ είναι τα κέντρα λόγου, μνήμης, σκέψης, ακοής, όρασης, δερματικής και μυϊκής ευαισθησίας, γεύσης και οσμής, κίνησης. Η δραστηριότητα κάθε οργάνου ελέγχεται από τον φλοιό. Ο αριθμός των νευρώνων στον εγκεφαλικό φλοιό μπορεί να φθάσει τα 10 δισεκατομμύρια.Το αριστερό και το δεξί ημισφαίριο αλληλοσυνδέονται με ένα corpus collosum, που είναι μια ευρεία πυκνή περιοχή λευκής ύλης. Ο εγκεφαλικός φλοιός έχει σημαντική έκταση λόγω του μεγάλου αριθμού συρραφών (πτυχώσεις).
Κάθε ημισφαίριο χωρίζεται σε τέσσερις λοβούς: μετωπιαίο, βρεγματικό, χρονικό και ινιακή.

Τα κύτταρα του φλοιού εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες και επομένως στον φλοιό μπορούν να διακριθούν τρεις τύποι ζωνών:

Αισθητικές ζώνες (λήψη παλμών από τους δέκτες).
Συνεταιριστικές ζώνες (επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών που ελήφθησαν, καθώς και ανάπτυξη απάντησης βάσει προηγούμενης εμπειρίας).
Ζώνες κινητήρων (αποστολή σημάτων σε όργανα).
Η αλληλένδετη εργασία όλων των ζωνών επιτρέπει σε ένα άτομο να πραγματοποιεί κάθε είδους δραστηριότητες, οι διαδικασίες όπως η μάθηση και η μνήμη εξαρτώνται από την εργασία τους, καθορίζουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.

Εγκεφάλου: δομή και λειτουργίες, γενική περιγραφή

Ο εγκέφαλος είναι το κύριο όργανο ελέγχου του κεντρικού νευρικού συστήματος (CNS) · ένας μεγάλος αριθμός ειδικών σε διάφορους τομείς, όπως η ψυχιατρική, η ιατρική, η ψυχολογία και η νευροφυσιολογία, εργάζονται εδώ και πάνω από 100 χρόνια για να μελετήσουν τη δομή και τις λειτουργίες του. Παρά την καλή μελέτη της δομής και των συνιστωσών της, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ερωτήσεις σχετικά με την εργασία και τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κάθε δευτερόλεπτο.

Πού βρίσκεται ο εγκέφαλος

Ο εγκέφαλος ανήκει στο κεντρικό νευρικό σύστημα και βρίσκεται στην κοιλότητα του κρανίου. Έξω, προστατεύεται αξιόπιστα από τα οστά του κρανίου και μέσα σε αυτό περικλείονται σε 3 κελύφη: μαλακά, αραχνοειδή και σταθερά. Μεταξύ αυτών των μεμβρανών κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό - εγκεφαλονωτιαίο υγρό, το οποίο χρησιμεύει ως απορροφητής κραδασμών και αποτρέπει την ανακίνηση αυτού του οργάνου σε περίπτωση ελαφρών τραυματισμών.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα σύστημα που αποτελείται από διασυνδεδεμένα τμήματα, κάθε τμήμα του οποίου είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων.

Για να κατανοήσετε τη λειτουργία του εγκεφάλου δεν αρκεί για να περιγράψετε σύντομα, επομένως, να καταλάβετε πώς λειτουργεί, πρώτα πρέπει να μελετήσετε λεπτομερώς τη δομή του.

Για τι είναι υπεύθυνος ο εγκέφαλος;

Το όργανο αυτό, όπως και ο νωτιαίος μυελός, ανήκει στο κεντρικό νευρικό σύστημα και παίζει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ του περιβάλλοντος και του ανθρώπινου σώματος. Με τη βοήθειά του, διεξάγεται αυτοέλεγχος, αναπαραγωγή και απομνημόνευση πληροφοριών, εικαστική και συνεταιριστική σκέψη και άλλες γνωσιακές ψυχολογικές διεργασίες. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Ακαδημαϊκού Pavlov, ο σχηματισμός της σκέψης είναι μια λειτουργία του εγκεφάλου, δηλαδή του φλοιού των μεγάλων ημισφαιρίων, τα οποία είναι τα υψηλότερα όργανα νευρικής δραστηριότητας. Η παρεγκεφαλίδα, το περιοριστικό σύστημα και ορισμένα τμήματα του εγκεφαλικού φλοιού είναι υπεύθυνα για διαφορετικούς τύπους μνήμης, αλλά καθώς η μνήμη μπορεί να είναι διαφορετική, είναι αδύνατο να απομονωθεί κάποια συγκεκριμένη περιοχή που είναι υπεύθυνη για αυτή τη λειτουργία.

Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αυτόνομων ζωτικών λειτουργιών του σώματος: αναπνοή, πέψη, ενδοκρινικά και αποβολικά συστήματα και έλεγχο της θερμοκρασίας του σώματος.

Για να απαντήσουμε στην ερώτηση ποια είναι η λειτουργία του εγκεφάλου, πρέπει αρχικά να το χωρίσουμε σε τμήματα.

Οι ειδικοί εντοπίζουν 3 κύρια μέρη του εγκεφάλου: το μπροστινό, το μεσαίο και το ρομβοειδές (πίσω) τμήμα.

 1. Το μέτωπο εκτελεί τις υψηλότερες ψυχιατρικές λειτουργίες, όπως η ικανότητα μάθησης, η συναισθηματική συνιστώσα του χαρακτήρα ενός ατόμου, η ιδιοσυγκρασία του και οι σύνθετες αντανακλαστικές διαδικασίες.
 2. Ο μέσος όρος είναι υπεύθυνος για τις αισθητικές λειτουργίες και την επεξεργασία των εισερχόμενων πληροφοριών από τα όργανα της ακοής, της όρασης και της αφής. Τα κέντρα που βρίσκονται σε αυτό είναι σε θέση να ρυθμίσουν τον βαθμό του πόνου, αφού η γκρίζα ύλη υπό ορισμένες συνθήκες είναι ικανή να παράγει ενδογενή οπιούχα, τα οποία αυξάνουν ή μειώνουν το κατώτατο όριο πόνου. Παίζει επίσης το ρόλο ενός αγωγού μεταξύ του φλοιού και των υποκείμενων διαιρέσεων. Αυτό το τμήμα ελέγχει το σώμα μέσα από διάφορα έμφυτα αντανακλαστικά.
 3. Διαμαντένια ή οπίσθια, υπεύθυνη για τον μυϊκό τόνο, τον συντονισμό του σώματος στο διάστημα. Μέσα από αυτό πραγματοποιείται σκόπιμη κίνηση των διαφόρων μυϊκών ομάδων.

Η συσκευή του εγκεφάλου δεν μπορεί απλώς να περιγραφεί σύντομα, δεδομένου ότι καθένα από τα μέρη της περιλαμβάνει μερικά τμήματα, καθένα από τα οποία εκτελεί ορισμένες λειτουργίες.

Τι φαίνεται το ανθρώπινο μυαλό

Η ανατομία του εγκεφάλου είναι σχετικά νεανική επιστήμη, καθώς έχει απαγορευτεί για πολύ καιρό λόγω των νόμων που απαγορεύουν το άνοιγμα και την εξέταση των οργάνων και του επικεφαλής ενός ατόμου.

Η μελέτη της τοπογραφικής ανατομίας του εγκεφάλου στην περιοχή του κεφαλιού είναι απαραίτητη για την ακριβή διάγνωση και την επιτυχή αντιμετώπιση διαφόρων τοπογραφικών ανατομικών διαταραχών, για παράδειγμα: τραυματισμοί του κρανίου, αγγειακές και ογκολογικές παθήσεις. Για να φανταστείτε τι μοιάζει με ένα άτομο GM, θα πρέπει πρώτα να εξετάσετε την εμφάνισή του.

Στην εμφάνιση, η GM είναι μια ζελατινώδης μάζα κιτρινωπού χρώματος, που περικλείεται σε προστατευτικό κέλυφος, όπως όλα τα όργανα του ανθρώπινου σώματος, αποτελούνται από 80% νερό.

Τα μεγάλα ημισφαίρια καταλαμβάνουν σχεδόν τον όγκο αυτού του οργάνου. Είναι καλυμμένα με γκρίζα ύλη ή φλοιό, το υψηλότερο όργανο της νευροψυχικής δραστηριότητας του ανθρώπου και μέσα από την λευκή ύλη, που αποτελείται από διαδικασίες νευρικών απολήξεων. Η επιφάνεια των ημισφαιρίων έχει ένα πολύπλοκο σχέδιο, λόγω των περιστροφών που πηγαίνουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις και των κυλίνδρων μεταξύ τους. Σύμφωνα με αυτές τις συνελίξεις, είναι συνηθισμένο να τους χωρίσουμε σε διάφορα τμήματα. Είναι γνωστό ότι κάθε ένα από τα μέρη εκτελεί ορισμένα καθήκοντα.

Προκειμένου να καταλάβουμε τι μοιάζει με τον εγκέφαλο ενός ατόμου, δεν αρκεί να εξετάσουμε την εμφάνισή τους. Υπάρχουν αρκετές τεχνικές μάθησης που βοηθούν στην εξέταση του εγκεφάλου από μέσα σε ένα τμήμα.

 • Τοξοειδές τμήμα. Είναι ένα διαμήκιο τμήμα που περνάει από το κέντρο του κεφαλιού ενός ατόμου και το χωρίζει σε 2 μέρη. Είναι η πιο ενημερωτική μέθοδος έρευνας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση διαφόρων ασθενειών αυτού του οργάνου.
 • Η μετωπική τομή του εγκεφάλου μοιάζει με μια διατομή μεγάλων λοβών και μας επιτρέπει να εξετάσουμε το έμβλημα, τον ιππόκαμπο και το corpus callosum, καθώς και τον υποθάλαμο και τον θάλαμο, που ελέγχουν τις ζωτικές λειτουργίες του σώματος.
 • Οριζόντια περικοπή. Σας επιτρέπει να εξετάσετε τη δομή αυτού του σώματος στο οριζόντιο επίπεδο.

Η ανατομία του εγκεφάλου, καθώς και η ανατομία του κεφαλιού και του αυχένα ενός ατόμου, είναι ένα αρκετά δύσκολο αντικείμενο μελέτης για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι απαιτείται μεγάλη ποσότητα υλικού και καλή κλινική κατάρτιση για την περιγραφή τους.

Πώς το ανθρώπινο μυαλό

Οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο μελετούν τον εγκέφαλο, τη δομή και τις λειτουργίες που εκτελεί. Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει πολλές σημαντικές ανακαλύψεις, όμως αυτό το τμήμα του σώματος παραμένει όχι πλήρως κατανοητό. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται από την πολυπλοκότητα της μελέτης της δομής και των λειτουργιών του εγκεφάλου χωριστά από το κρανίο.

Με τη σειρά του, η δομή των δομών του εγκεφάλου καθορίζει τις λειτουργίες που εκτελούν τα τμήματα του.

Είναι γνωστό ότι το όργανο αυτό αποτελείται από νευρικά κύτταρα (νευρώνες) διασυνδεδεμένα με δέσμες νηματοειδών διεργασιών, αλλά πώς αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα ως ένα ενιαίο σύστημα είναι ακόμη ασαφές.

Μια μελέτη της δομής του εγκεφάλου, με βάση τη μελέτη της ογκομετρικής τομής του κρανίου, θα βοηθήσει στη διερεύνηση των διαχωρισμών και των μεμβρανών. Σε αυτό το σχήμα μπορείτε να δείτε τον φλοιό, τη μεσαία επιφάνεια των μεγάλων ημισφαιρίων, τη δομή του κορμού, την παρεγκεφαλίδα και το corpus callosum, που αποτελείται από μαξιλάρι, στέλεχος, γόνατο και ράμφος.

Η GM προστατεύεται αξιόπιστα από το εξωτερικό από τα οστά του κρανίου και μέσα από τα 3 meninges: στερεό αραχνοειδές και μαλακό. Κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του συσκευή και εκτελεί ορισμένα καθήκοντα.

 • Το βαθύ μαλακό κέλυφος περιβάλλει τόσο το νωτιαίο μυελό όσο και τον εγκέφαλο και ταυτόχρονα εισέρχεται σε όλες τις ρωγμές και τις αυλακώσεις των μεγάλων ημισφαιρίων και στο πάχος του είναι τα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν αυτό το όργανο.
 • Η αραχνοειδής μεμβράνη διαχωρίζεται από τον πρώτο υποαραχνοειδή χώρο, γεμάτη με εγκεφαλονωτιαίο υγρό (εγκεφαλονωτιαίο υγρό), περιέχει επίσης αιμοφόρα αγγεία. Αυτό το κέλυφος αποτελείται από συνδετικό ιστό, από τον οποίο αναχωρούν οι διεργασίες νηματοειδούς διακλάδωσης (κλώσματα), υφαίνονται στο μαλακό κέλυφος και ο αριθμός τους αυξάνεται με την ηλικία, ενισχύοντας έτσι τον δεσμό. Στο μεταξύ. Οι εκφυλιστικές ράβδοι της αραχνοειδούς μεμβράνης προεξέχουν μέσα στον αυλό των κόλπων της σκληρής μήτρας.
 • Το σκληρό κέλυφος, ή το pachymeninks, αποτελείται από μια ουσία συνδετικού ιστού και έχει 2 επιφάνειες: το ανώτερο, το οποίο είναι κορεσμένο με αιμοφόρα αγγεία και την εσωτερική επιφάνεια, η οποία είναι λεία και λαμπερή. Αυτή η πλευρά παριστάνει δίπλα στο μυελό, και το εξωτερικό - το κρανίο. Μεταξύ του στερεού και του αραχνοειδούς κελύφους υπάρχει ένας στενός χώρος γεμάτος με μικρή ποσότητα υγρού.

Περίπου το 20% του συνολικού όγκου του αίματος που διέρχεται από τις οπίσθιες εγκεφαλικές αρτηρίες κυκλοφορεί στον εγκέφαλο ενός υγιούς ατόμου.

Ο εγκέφαλος μπορεί να χωριστεί οπτικά σε 3 κύρια μέρη: 2 μεγάλα ημισφαίρια, τον κορμό και την παρεγκεφαλίδα.

Η γκρίζα ύλη σχηματίζει τον φλοιό και καλύπτει την επιφάνεια των μεγάλων ημισφαιρίων, και μια μικρή ποσότητα από αυτά με τη μορφή πυρήνων βρίσκεται στο μυελό oblongata.

Σε όλες τις περιοχές του εγκεφάλου υπάρχουν κοιλίες, στις κοιλότητες των οποίων κινείται το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, το οποίο σχηματίζεται σε αυτά. Ταυτόχρονα, το υγρό από την 4η κοιλία εισέρχεται στο υποαραχνοειδές διάστημα και το πλένει.

Η ανάπτυξη του εγκεφάλου αρχίζει κατά τη διάρκεια του προγεννητικού εμβρύου και τέλος σχηματίζεται από την ηλικία των 25 ετών.

Τα κύρια μέρη του εγκεφάλου

Αυτό που αποτελείται από τον εγκέφαλο και η σύνθεση του εγκεφάλου ενός συνηθισμένου ατόμου μπορεί να μελετηθεί από τις εικόνες. Η δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου μπορεί να αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους.

Το πρώτο διαιρεί σε συστατικά που αποτελούν τον εγκέφαλο:

 • Ο τελικός, που εκπροσωπείται από 2 μεγάλα ημισφαίρια, ενωμένα από το corpus callosum.
 • ενδιάμεσο.
 • μέσος όρος.
 • επιμήκης.
 • το οπίσθιο περιθώριο με το medulla oblongata, η παρεγκεφαλίδα και η γέφυρα απομακρύνονται από αυτό.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το κύριο μέρος του ανθρώπινου εγκεφάλου, δηλαδή περιλαμβάνει 3 μεγάλες δομές που αρχίζουν να αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης:

Σε ορισμένα εγχειρίδια, ο εγκεφαλικός φλοιός συνήθως χωρίζεται σε τμήματα, έτσι ώστε καθένας από αυτούς να διαδραματίζει κάποιο ρόλο στο ανώτερο νευρικό σύστημα. Κατά συνέπεια, διακρίνονται τα ακόλουθα τμήματα του πρόσθιου εγκεφάλου: οι μετωπικές, χρονικές, βρεγματικές και ινιακές ζώνες.

Μεγάλα ημισφαίρια

Αρχικά, εξετάστε τη δομή των ημισφαιρίων του εγκεφάλου.

Ο εγκέφαλος του ανθρώπινου εγκεφάλου ελέγχει όλες τις ζωτικές διεργασίες και διαιρείται από την κεντρική σούκο σε 2 μεγάλα ημισφαίρια του εγκεφάλου, που καλύπτονται έξω με φλοιό ή φαιά ουσία και μέσα τους αποτελούνται από λευκή ύλη. Μεταξύ τους, στα βάθη της κεντρικής γύρου, ενώνουν ένα corpus collosum, το οποίο χρησιμεύει ως σύνδεσμος επικοινωνίας και μετάδοσης μεταξύ άλλων τμημάτων.

Η δομή της γκρίζας ύλης είναι περίπλοκη και εξαρτάται από την τοποθεσία που αποτελείται από 3 ή 6 στρώματα κυψελών.

Κάθε μετοχή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών και συντονίζει την κίνηση των άκρων από την πλευρά της, για παράδειγμα, η δεξιά πλευρά επεξεργάζεται μη λεκτικές πληροφορίες και είναι υπεύθυνη για τον χωρικό προσανατολισμό, ενώ ο αριστερός εξειδικεύεται στην ψυχική δραστηριότητα.

Σε κάθε ημισφαίριο, οι ειδικοί διακρίνουν 4 ζώνες: μετωπικές, ινιακές, βρεγματικές και χρονικές, εκτελούν ορισμένα καθήκοντα. Ειδικότερα, ο βρεγματικός φλοιός είναι υπεύθυνος για την οπτική λειτουργία.

Η επιστήμη που μελετά την λεπτομερή δομή του εγκεφαλικού φλοιού ονομάζεται αρχιτεκτονική.

Medulla oblongata

Αυτό το τμήμα είναι μέρος του στελέχους του εγκεφάλου και χρησιμεύει ως σύνδεσμος του νωτιαίου μυελού με τη γέφυρα του τελικού τμήματος. Δεδομένου ότι είναι ένα μεταβατικό στοιχείο, συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του νωτιαίου μυελού και τα δομικά χαρακτηριστικά του εγκεφάλου. Η λευκή ύλη αυτού του τμήματος αντιπροσωπεύεται από νευρικές ίνες και γκρι - με τη μορφή πυρήνων:

 • Ο πυρήνας της ελιάς, είναι ένα συμπληρωματικό στοιχείο της παρεγκεφαλίδας, είναι υπεύθυνο για την ισορροπία.
 • Ο δικτυωτός σχηματισμός συνδέει όλα τα αισθητήρια όργανα με το medulla oblongata και είναι εν μέρει υπεύθυνος για το έργο ορισμένων τμημάτων του νευρικού συστήματος.
 • Ο πυρήνας των νεύρων του κρανίου, αυτά περιλαμβάνουν: glossopharyngeal, vagus, αξεσουάρ, hypoglossal νεύρα?
 • Οι πυρήνες της αναπνοής και της κυκλοφορίας του αίματος, οι οποίοι συνδέονται με τους πυρήνες του πνευμονογαστρικού νεύρου.

Αυτή η εσωτερική δομή οφείλεται στις λειτουργίες του στελέχους του εγκεφάλου.

Είναι υπεύθυνη για τις αντιδραστικές αντιδράσεις του οργανισμού και ρυθμίζει ζωτικές διεργασίες, όπως καρδιακό παλμό και κυκλοφορία αίματος, οπότε η βλάβη αυτού του συστατικού οδηγεί σε άμεσο θάνατο.

Pons

Η δομή του εγκεφάλου περιλαμβάνει pons, χρησιμεύει ως σύνδεσμος μεταξύ του εγκεφαλικού φλοιού, της παρεγκεφαλίδας και του νωτιαίου μυελού. Αποτελείται από νευρικές ίνες και γκρι ύλη, επιπλέον, η γέφυρα χρησιμεύει ως αγωγός της κύριας αρτηρίας που τροφοδοτεί τον εγκέφαλο.

Midbrain

Το τμήμα αυτό έχει περίπλοκη δομή και αποτελείται από στέγη, μεσαίο εγκεφαλικό τμήμα ελαστικού, υδραγωγείο Sylvian και πόδια. Στο κάτω μέρος, οριοθετεί το οπίσθιο τμήμα, δηλαδή το πόντι και την παρεγκεφαλίδα, και στην κορυφή βρίσκεται ο ενδιάμεσος εγκέφαλος που συνδέεται με τον τερματικό.

Η οροφή αποτελείται από 4 λόφους εντός των οποίων βρίσκονται οι πυρήνες, χρησιμεύουν ως κέντρα για την αντίληψη των πληροφοριών που λαμβάνονται από τα μάτια και τα όργανα της ακοής. Έτσι, αυτό το μέρος περιλαμβάνεται στην περιοχή που είναι υπεύθυνη για τη λήψη πληροφοριών και αναφέρεται στις αρχαίες δομές που αποτελούν τη δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Παρεγκεφαλίδα

Η παρεγκεφαλίδα καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο το πίσω μέρος και επαναλαμβάνει τις βασικές αρχές της δομής του ανθρώπινου εγκεφάλου, δηλαδή, αποτελείται από 2 ημισφαίρια και έναν αδιάσπαστο σχηματισμό που τις συνδέει. Η επιφάνεια των λοβών της παρεγκεφαλίδας καλύπτεται με γκρίζα ύλη, και μέσα από αυτά αποτελούνται από λευκό, επιπλέον, η γκρίζα ύλη στο πάχος των ημισφαιρίων σχηματίζει 2 πυρήνες. Η λευκή ύλη με τη βοήθεια τριών ζευγών ποδιών συνδέει την παρεγκεφαλίδα με το στέλεχος και το νωτιαίο μυελό.

Αυτό το κέντρο εγκεφάλου είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και τη ρύθμιση της κινητικής δραστηριότητας των ανθρώπινων μυών. Βοηθά επίσης να διατηρήσει μια συγκεκριμένη θέση στον περιβάλλοντα χώρο. Υπεύθυνη για τη μυϊκή μνήμη.

Η δομή του εγκεφαλικού φλοιού είναι αρκετά καλά μελετημένη. Έτσι, είναι μια πολύπλοκη δομή με πάχος 3-5 mm, η οποία καλύπτει τη λευκή ύλη των μεγάλων ημισφαιρίων.

Οι νευρώνες με δεσμίδες νηματοειδών διεργασιών, προσαγωγές και αιωρούμενες νευρικές ίνες, γλοία σχηματίζουν τον φλοιό (παρέχουν μετάδοση παλμών). Σε αυτό υπάρχουν 6 στρώματα, διαφορετικά σε δομή:

 1. κοκκώδες ·
 2. μοριακό.
 3. εξωτερική πυραμιδοειδή.
 4. εσωτερική κοκκώδης?
 5. εσωτερική πυραμιδοειδή.
 6. το τελευταίο στρώμα αποτελείται από ορατά κύτταρα του άξονα.

Καταλαμβάνει περίπου το ήμισυ του όγκου των ημισφαιρίων και η έκτασή του σε ένα υγιές άτομο είναι περίπου 2.200 τετραγωνικά μέτρα. βλέπε Η επιφάνεια του φλοιού καλύπτεται με αυλάκια, στο βάθος του οποίου βρίσκεται το ένα τρίτο ολόκληρης της περιοχής. Το μέγεθος και το σχήμα των αυλάκων και των δύο ημισφαιρίων είναι αυστηρά ξεχωριστό.

Ο φλοιός σχηματίστηκε σχετικά πρόσφατα, αλλά είναι το κέντρο ολόκληρου του ανώτερου νευρικού συστήματος. Οι ειδικοί προσδιορίζουν διάφορα μέρη στη σύνθεσή του:

 • neocortex (νέο), το κύριο μέρος καλύπτει περισσότερο από 95%.
 • archicortex (παλιά) - περίπου 2%.
 • Παλαιόκοκκο (αρχαίο) - 0,6%.
 • ενδιάμεσος φλοιός, καταλαμβάνει το 1,6% του συνολικού φλοιού.

Είναι γνωστό ότι ο εντοπισμός των λειτουργιών στον φλοιό εξαρτάται από τη θέση των νευρικών κυττάρων που συλλαμβάνουν έναν από τους τύπους σημάτων. Επομένως, υπάρχουν 3 βασικοί τομείς αντίληψης:

Η τελευταία περιοχή καταλαμβάνει πάνω από το 70% της κρούστας και ο κεντρικός της σκοπός είναι ο συντονισμός της δραστηριότητας των δύο πρώτων ζωνών. Είναι επίσης υπεύθυνη για τη λήψη και επεξεργασία δεδομένων από τη ζώνη των αισθητήρων και τη στοχοθετημένη συμπεριφορά που προκαλείται από αυτές τις πληροφορίες.

Μεταξύ του εγκεφαλικού φλοιού και του μυελού oblongata είναι ένα subcortex ή με διαφορετικό τρόπο - υποκριτικές δομές. Αποτελείται από τις οπτικές προσκρούσεις, τον υποθάλαμο, το περιοριστικό σύστημα και άλλα γάγγλια.

Οι κύριες λειτουργίες του εγκεφάλου

Οι κύριες λειτουργίες του εγκεφάλου είναι η επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται από το περιβάλλον, καθώς και ο έλεγχος των κινήσεων του ανθρώπινου σώματος και της ψυχικής του δραστηριότητας. Κάθε ένα από τα μέρη του εγκεφάλου είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση ορισμένων εργασιών.

Το medulla oblongata ελέγχει την επίδοση των προστατευτικών λειτουργιών του σώματος, όπως η αναλαμπή, το φτάρνισμα, ο βήχας και ο εμετός. Ελέγχει επίσης άλλες αναγεννητικές ζωτικές διεργασίες - αναπνοή, έκκριση του σάλιου και του γαστρικού χυμού, κατάποση.

Με τη βοήθεια των pons, πραγματοποιείται η συντονισμένη κίνηση των ματιών και των ρυτίδων του προσώπου.

Η παρεγκεφαλίδα ελέγχει τη δραστηριότητα του κινητήρα και του συντονισμού του σώματος.

Ο μεσαύρος αντιπροσωπεύεται από το pedicle και το tetracholmium (δύο ακουστικά και δύο οπτικά hillocks). Με αυτό, πραγματοποιείται προσανατολισμός στο διάστημα, η ακοή και η σαφήνεια της όρασης, είναι υπεύθυνη για τους μυς των ματιών. Υπεύθυνος για τη στροφή της κεφαλής αντανακλαστικό προς την κατεύθυνση του ερεθίσματος.

Το diencephalon αποτελείται από διάφορα μέρη:

 • Ο θάλαμος είναι υπεύθυνος για το σχηματισμό συναισθημάτων, όπως πόνο ή γεύση. Επιπλέον, διαχειρίζεται τις απτικές, ακουστικές, οσφρητικές αισθήσεις και τους ρυθμούς της ανθρώπινης ζωής.
 • Ο επιθήλαμος αποτελείται από την επιφύλεια, η οποία ελέγχει τους καθημερινούς βιολογικούς ρυθμούς, διαιρώντας την ημέρα του φωτός κατά τη διάρκεια της αφύπνισης και του χρόνου υγιούς ύπνου. Έχει την ικανότητα να ανιχνεύει φωτεινά κύματα μέσα από τα οστά του κρανίου, ανάλογα με την έντασή τους, παράγει τις κατάλληλες ορμόνες και ελέγχει τις μεταβολικές διαδικασίες στο ανθρώπινο σώμα.
 • Ο υποθάλαμος είναι υπεύθυνος για την εργασία των μυών της καρδιάς, για την ομαλοποίηση της θερμοκρασίας του σώματος και της αρτηριακής πίεσης. Με αυτό, δίνεται ένα σήμα για την απελευθέρωση των ορμονών του στρες. Υπεύθυνος για την πείνα, τη δίψα, την ευχαρίστηση και τη σεξουαλικότητα.

Ο οπίσθιος λοβός της υπόφυσης βρίσκεται στον υποθάλαμο και είναι υπεύθυνος για την παραγωγή ορμονών, από την οποία εξαρτάται η εφηβεία και το έργο του ανθρώπινου αναπαραγωγικού συστήματος.

Κάθε ημισφαίριο είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των δικών του ιδιαίτερων καθηκόντων. Για παράδειγμα, το σωστό μεγάλο ημισφαίριο συγκεντρώνει από μόνο του στοιχεία για το περιβάλλον και την εμπειρία της επικοινωνίας με αυτό. Ελέγχει την κίνηση των άκρων στη δεξιά πλευρά.

Στο αριστερό μεγάλο ημισφαίριο υπάρχει ένα κέντρο ομιλίας υπεύθυνο για την ανθρώπινη ομιλία, ελέγχει επίσης τις αναλυτικές και υπολογιστικές δραστηριότητες και σχηματίζεται αφηρημένη σκέψη στον πυρήνα του. Ομοίως, η δεξιά πλευρά ελέγχει την κίνηση των άκρων για το μέρος της.

Η δομή και η λειτουργία του εγκεφαλικού φλοιού εξαρτώνται άμεσα μεταξύ τους, έτσι ώστε οι συνέλιες να το διαιρούν χωριστά σε διάφορα μέρη, καθένα από τα οποία εκτελεί ορισμένες λειτουργίες:

 • κροταφικός λοβός, ελέγχει την ακοή και τη γοητεία.
 • Το ινιακό τμήμα ρυθμίζεται για όραση.
 • στην οβελιαία μορφή, αγγίξτε και δοκιμάστε.
 • τα μετωπικά τμήματα είναι υπεύθυνα για την ομιλία, την κίνηση και τις σύνθετες διαδικασίες σκέψης.

Το οριακό σύστημα αποτελείται από τα οσφρητικά κέντρα και τον ιππόκαμπο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προσαρμογή του σώματος για να αλλάξει και να ρυθμίσει το συναισθηματικό στοιχείο του σώματος. Με τη βοήθειά του δημιουργούνται μόνιμες αναμνήσεις χάρη στη συσχέτιση των ήχων και των μυρωδιών με μια ορισμένη χρονική περίοδο κατά την οποία έλαβαν χώρα αισθητικοί κλονισμοί.

Επιπλέον, ελέγχει τον ήρεμο ύπνο, τη διατήρηση δεδομένων σε βραχυπρόθεσμη και μακροχρόνια μνήμη, τη διανοητική δραστηριότητα, τον έλεγχο του ενδοκρινικού και του αυτόνομου νευρικού συστήματος και συμμετέχει στη διαμόρφωση του ενστικτώδους αναπαραγωγής.

Πώς το ανθρώπινο μυαλό

Το έργο του ανθρώπινου εγκεφάλου δεν σταματάει ακόμη και σε ένα όνειρο, είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κώμα έχουν επίσης κάποια τμήματα, όπως αποδεικνύουν οι ιστορίες τους.

Το κύριο έργο αυτού του σώματος γίνεται με τη βοήθεια των μεγάλων ημισφαιρίων, κάθε ένα από τα οποία είναι υπεύθυνο για μια συγκεκριμένη ικανότητα. Παρατηρείται ότι τα ημισφαίρια δεν έχουν το ίδιο μέγεθος και λειτουργίες - η δεξιά πλευρά είναι υπεύθυνη για την οπτικοποίηση και τη δημιουργική σκέψη, συνήθως περισσότερο από την αριστερή πλευρά, υπεύθυνη για τη λογική και την τεχνική σκέψη.

Είναι γνωστό ότι στους άνδρες η εγκεφαλική μάζα είναι μεγαλύτερη από αυτή των γυναικών, αλλά αυτό το χαρακτηριστικό δεν επηρεάζει τις ψυχικές ικανότητες. Για παράδειγμα, αυτός ο δείκτης ήταν κάτω από τον μέσο όρο για τον Αϊνστάιν, αλλά η βρεγματική του ζώνη, η οποία είναι υπεύθυνη για τη γνώση και τη δημιουργία εικόνων, ήταν μεγάλου μεγέθους, γεγονός που επέτρεψε στον επιστήμονα να αναπτύξει μια θεωρία της σχετικότητας.

Μερικοί άνθρωποι είναι προικισμένοι με σούπερ ικανότητες, αυτή είναι και η αξία αυτού του σώματος. Αυτά τα χαρακτηριστικά εκδηλώνονται σε υψηλής ταχύτητας γραφή ή ανάγνωση, φωτογραφική μνήμη και άλλες ανωμαλίες.

Εν πάση περιπτώσει, η δραστηριότητα αυτού του οργάνου έχει μεγάλη σημασία στον συνειδητό έλεγχο του ανθρώπινου σώματος και η παρουσία του φλοιού διακρίνει τον άνθρωπο από τα άλλα θηλαστικά.

Τι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εμφανίζεται συνεχώς στον ανθρώπινο εγκέφαλο

Οι ειδικοί που μελετούν τις ψυχολογικές ικανότητες του εγκεφάλου πιστεύουν ότι οι γνωστικές και διανοητικές λειτουργίες εκτελούνται ως αποτέλεσμα βιοχημικών ρευμάτων, ωστόσο αυτή η θεωρία αμφισβητείται επί του παρόντος, επειδή αυτός ο οργανισμός είναι ένα βιολογικό αντικείμενο και η αρχή της μηχανικής δράσης δεν επιτρέπει σε κάποιον να γνωρίζει πλήρως τη φύση του.

Ο εγκέφαλος είναι ένα είδος τιμονιού ολόκληρου του οργανισμού, εκτελώντας καθημερινά έναν τεράστιο αριθμό εργασιών.

Τα ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά της δομής του εγκεφάλου έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης για πολλές δεκαετίες. Είναι γνωστό ότι το όργανο αυτό κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στη δομή του κεντρικού νευρικού συστήματος (κεντρικό νευρικό σύστημα) ενός ατόμου και τα χαρακτηριστικά του είναι διαφορετικά για κάθε άτομο, οπότε είναι αδύνατο να βρεθούν 2 άτομα που είναι εξίσου ομοειδή.

Η δομή και η λειτουργία του εγκεφάλου

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος (εγκεφάλου, εγκεφάλου) είναι ένα όργανο που όχι μόνο ελέγχει όλες τις εσωτερικές διαδικασίες, αλλά είναι επίσης υπεύθυνο για συναισθήματα, συναισθήματα, σκέψεις, μνήμη, συμπεριφορά. Η δομή και οι λειτουργίες του εγκεφάλου διακρίνουν τους ανθρώπους από τους άλλους εκπροσώπους του ζωντανού κόσμου ως πιο ανεπτυγμένα και πολύπλοκα οργανωμένα όντα και καθορίζουν τη διαφορά στις ικανότητες.

Ο εγκέφαλος ζυγίζει περίπου 1-2 κιλά, δηλαδή περίπου το 2% του συνολικού βάρους ενός ατόμου. Παρ 'όλα αυτά, τα νευρικά κύτταρα καταναλώνουν περίπου το 50% της συνολικής γλυκόζης του σώματος και το 20% του αίματος περνά μέσα από τα εγκεφαλικά αγγεία. Για μια απλοποιημένη κατανόηση του κεντρικού νευρικού συστήματος, είναι συνηθισμένο να απομονώνονται τα μέρη.

Διάφοροι συγγραφείς περιγράφουν τη δομή του εγκεφάλου σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια, υπάρχουν πολλά σχήματα και πίνακες. Η βάση μιας ενιαίας δραστηριότητας ή της εμβρυϊκής περιόδου. Η δομή του εγκεφάλου, καθώς και η λειτουργία του, εξακολουθεί να προκαλείται από πολλές θεωρίες και διαφορές.

Ας εξετάσουμε τη δομή και τις ιδιότητες του εγκεφάλου (εν συντομία)

Επιμήκη (myelencephalon)

Βρίσκεται κάτω από όλα, καταλήγει υπό όρους πριν από το ινιακό στόμιο.
Ο επιμήκιος εγκέφαλος εκτελεί μια ποικιλία ενεργειών. Με τη βοήθεια αντανακλαστικών που αναβοσβήνουν, φτάρνισμα, βήχας, εμετός συνειδητοποιούν έναν προστατευτικό ρόλο. Εδώ είναι σημαντικά κέντρα που παρακολουθούν την αναπνοή και την αρτηριακή πίεση. Διατηρούν σταθερή και βέλτιστη σύνθεση αίματος, λαμβάνουν πληροφορίες από τους υποδοχείς και μεταδίδουν στις υπερκείμενες μονάδες, βοηθούν επίσης στη διατήρηση της στάσης του σώματος και του συντονισμού των κινήσεων.

Εκτελεί όλα αυτά χάρη στα πυρήνες των κρανιακών νεύρων πυρήνες ισορροπίας (ελιά), νευρικών οδών (πυραμιδική, λεπτό και σφηνοειδή δοκών), κ.λπ.

Pons

Η γέφυρα ευθυγραμμίζεται με την ομφαλό. Περιέχει το κοχλιακό πυρήνα, του προσώπου, τριδύμου και απαγωγές νεύρα, έσω και έξω βρόχου, και πυραμιδικοί kortikobulbarnye αντανακλαστικό τόξο. Η δομή του επιτρέπει σε ένα άτομο να τρώει, να εκφράζει τα συναισθήματά του με τις εκφράσεις του προσώπου, να ακούει, να αισθάνεται το δέρμα του προσώπου, των χειλιών. Η γέφυρα πραγματοποιεί αυτές τις λειτουργίες μαζί με άλλες δομές.

Μεσαίο (Mesencephalon)

Στον μεσαίωνα, η οροφή και τα πόδια είναι απομονωμένα. Η οροφή είναι υπεύθυνη για την ακοή και την όραση, έχει αντίστοιχους πυρήνες και υποκρυλικά κέντρα. Τα πόδια του εγκεφάλου περιέχουν μονοπάτια. Διαιρεμένο σε ελαστικό και βάση. Το ελαστικό περιέχει εξωπυραμιδικά μονοπάτια που είναι υπεύθυνα για τον συντονισμό και τον αυτοματισμό. Η βάση αποτελείται από μονοπάτια που συνδέονται με άλλα τμήματα.

Παρεγκεφαλίδα (παρεγκεφαλίδα)

Η εμφάνιση της παρεγκεφαλίδας μοιάζει με ένα μεγάλο εγκέφαλο. Έχει επίσης αριστερή και δεξιά πλευρά, και υπάρχει ένα "σκουλήκι" μεταξύ τους. Η παρεγκεφαλίδα σχετίζεται με όλες τις λειτουργικές μονάδες. Αυτή η σύνδεση οφείλεται σε παρεγκεφαλιδικά πόδια.

Με τη βοήθεια των δεσμών νεύρων, η παρεγκεφαλίδα παίρνει ένα αντίγραφο των δεδομένων μεταξύ του νωτιαίου μυελού και του εγκεφαλικού φλοιού. Συγκρίνει τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και πληροφορίες για το πώς πρέπει να είναι. Μετά το λόγο σφάλματος, η παρεγκεφαλίδα στέλνει μια ειδοποίηση στα κέντρα κινητήρα. Έτσι, διορθώνει αντανακλαστικές, αυτόματες και εθελοντικές κινήσεις. Παρά τη νευρωνική σύνδεση με τη γκρίζα ύλη των μεγάλων ημισφαιρίων, οι πράξεις δεν μπορούν να ελεγχθούν από τη συνείδηση.

Χάρη στην παρεγκεφαλίδα, ένα άτομο μπορεί να περπατήσει, να γράψει, να πληκτρολογήσει σε πληκτρολόγιο, να παίξει μουσικά όργανα, να βγάλει ποδήλατο. Λήψη πληροφοριών από τους μύες, τους τένοντες, την αιθουσαία συσκευή, ρυθμίζει την ισορροπία, τη θέση του σώματος, την ομαλότητα των κινήσεων, τις στάσεις, συνειδητοποιεί τον αυτοματισμό των κινήσεων, τη μυϊκή μνήμη

Ενδιάμεσο (διένεθο)

Το diencephalon αποτελείται από τον θαλαμικό εγκέφαλο και τον υποθάλαμο του υποθαλάμου.

Το Thalamencephalon, με τη σειρά του, αποτελείται από:

Θαλαμού Είναι συλλέκτης κάθε είδους ευαισθησίας. Εδώ συνδυάζονται, αναλύονται, μεταβιβάζονται σήματα από όλους τους υποδοχείς του σώματος, εκτός από τη μυρωδιά. Επίσης, ο θάλαμος είναι υπεύθυνος για τη συναισθηματική αντίδραση, τις εκφράσεις του προσώπου, τη συμπεριφορά στα προκύπτοντα ερεθίσματα.

Επισταλάμου. Αυτός ο σχηματισμός ονομάζεται αλλιώς το επίκεντρο σώμα. Ρυθμίζει τη ροή των εσωτερικών διαδικασιών σύμφωνα με το φυσικό ρυθμό της φύσης.

Μεταθάλαμος. Περιέχει ομάδες κυττάρων υπεύθυνων για την ακοή και την όραση.

Ο υποθάλαμος είναι το νευροενδοκρινικό κέντρο. Το φυτικό σύστημα ελέγχει το φυτικό μέρος του σώματος. Υπάρχουν διάφοροι υποδοχείς που αντιλαμβάνονται τις αλλαγές στις παραμέτρους του αίματος, το επίπεδο συγκέντρωσης ζωτικών ουσιών. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον κεντρικό σύνδεσμο. Κατανομή του κέντρου της δίψας, της πείνας, του φόβου, της ευχαρίστησης. Ανάλογα με τον τύπο της βλαπτικής επίδρασης, ο υποθάλαμος χωρίζεται σε δύο μέρη. Οι μπροστινοί έλεγχοι παρασυμπακτικών (χαλάρωση των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων, επιβράδυνση της καρδιάς, αύξηση της κινητικότητας του εντέρου), το πίσω μέρος - συμπαθητικό (αυξημένος ρυθμός, αυξημένη αρτηριακή πίεση, επέκταση των βρόγχων).
Ο υποθάλαμος έχει στενή σχέση με την υπόφυση. Μαζί πραγματοποιούν την χυμική ρύθμιση του σώματος. Οι εκκρίνουν ορμόνες που ρυθμίζουν το αλάτι και το μεταβολισμό του νερού, τον τόνο της μήτρας, η υλοποίηση της παράδοσης και του θηλασμού, συνθέτουν ορμόνες ρυθμίζουν το έργο των άλλων ενδοκρινών αδένων.

Τέλος (telencephalon)

Ο τελικός εγκέφαλος έχει δομή παρόμοια με την παρεγκεφαλίδα - αποτελείται από δύο μεγάλα ημισφαίρια που συνδέουν το κορμό του κάλους, καλυμμένα με κερατοειδές. Αυτός είναι ένας ειδικός πολυστρωματικός ιστός στον οποίο διανέμονται ποικίλα νευρικά κύτταρα. Για μια μεγαλύτερη περιοχή, η κρούστα σχηματίζει γύρο και χτυπήματα. Η αρχιτεκτονική των συνελλήσεων κάθε ατόμου είναι ξεχωριστή. Όλοι όμως έχουν την πιο έντονη και βαθιά έλικα. Διαχωρίζουν τα πάντα σε μετοχές. Κάθε κτύπος έχει μια συγκεκριμένη ευκαιρία.

Εκτός από αυτό το διαχωρισμό, οι επιστήμονες έχουν συντάξει ολόκληρους χάρτες με πεδία αναλυτών. Ο πιο γνωστός κινητήρας και ευαίσθητος ορνιθοπανίδα.
Τα πεδία χωρίζονται όχι μόνο από τη λειτουργία, αλλά και από το επίπεδο αντίληψης των πληροφοριών. Πρωτογενής λαμβάνουν πληροφορίες από τις αισθήσεις. Ένα άτομο αισθάνεται γεύση, θερμοκρασία, βλέπει χρώμα, σχήμα, ακούει έναν ήχο. Δευτερεύον σύνοψη δεδομένων, δημιουργία εικόνας. Ας υποθέσουμε ότι ένα άτομο βλέπει ένα κίτρινο στρογγυλό αντικείμενο, αισθάνεται τραχύτητα, αισθάνεται μια χαρακτηριστική οσμή, ξινή γεύση. Έχοντας ήδη εμπειρία, ένα άτομο ξέρει ότι αυτό το αντικείμενο ονομάζεται λεμόνι. Χάρη σε αυτά τα πεδία, οι άνθρωποι διακρίνουν αντικείμενα μεταξύ τους. Τα πεδία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμβάλλουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων και βασίζονται σε αυτά, εκτελούν δράσεις, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν εργαλεία.

Εκτός από τα πεδία των αναλυτών, διακρίνονται οι συνεταιριστικές ζώνες. Αυτές οι περιοχές παρέχουν επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών περιοχών και πεδίων του φλοιού. Ευτυχώς, ένα άτομο μπορεί να εκτελεί σύνθετες ενέργειες όπως ο λόγος, η ανάγνωση, η γραφή, η σκέψη, η μνήμη και άλλοι.

Στον τελικό εγκέφαλο, είναι συνηθισμένο να απομονώσουμε το σωματικό σύστημα. Αυτός είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών δομών που λαμβάνουν σήματα σχετικά με αλλαγές στη λειτουργία οποιουδήποτε οργάνου. Σύμφωνα με το λαμβανόμενο σήμα, αλλαγή στον δείκτη αίματος, το limbic σύστημα διορθώνει τη δραστηριότητα του άλλου συστήματος. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η αποζημίωση για το έργο του επηρεασμένου οργάνου είναι υγιής και προσαρμόζεται σε αγχωτικές καταστάσεις.
Έχοντας μελετήσει τον εγκέφαλο, τη δομή και τον ρόλο των μεγάλων ημισφαιρίων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι διατηρεί σταθερές βέλτιστες τιμές παραμέτρων, ελέγχει άνευ όρων έμφυτα αντανακλαστικά και προσαρμοσμένα αντανακλαστικά που έχουν αποκτηθεί στη διαδικασία της εμπειρίας ζωής. Και το πιο σημαντικό, η γκρίζα ύλη υλοποιεί την ψυχή, το μυαλό του ανθρώπου, τη διάνοιά του. Οι λειτουργίες του μεγάλου εγκεφάλου διακρίνουν τον άνθρωπο από το ζώο.

Η δομή του εγκεφάλου είναι λογική και συνεπής

Η δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας και των μεθόδων εξέτασης, οι επιστήμονες συνεχίζουν να ανακαλύπτουν νέες δομές του εγκεφάλου. Απλοποιημένο για την κατανόηση της ανάλυσης της οργάνωσης αποκαλύπτει μόνο τις πολλές αλληλεπιδράσεις και αλληλεπιδράσεις του εγκεφάλου. Κάθε δομή κάνει τη δική της ειδική συμβολή στη λειτουργία του εγκεφάλου. Η δομή του εγκεφάλου είναι λογική και συνεπής.

Η συντονισμένη δραστηριότητα όλων των λειτουργικών μονάδων συμβάλλει στη μέγιστη προσαρμογή των homo sapiens στις φυσικές συνθήκες, διατηρεί την βέλτιστη ισορροπία των παραμέτρων όλων των διαδικασιών μέσα στο σώμα. Φυλογενετικά αρχαία μέρη του εγκεφάλου ελέγχουν τις κατάλληλες ζωτικές λειτουργίες των εσωτερικών συστημάτων, εκτελούν τα έμφυτα αντανακλαστικά που είναι απαραίτητα για την επιβίωση. Νέοι στην εξελικτική έννοια των οικοπέδων συνειδητοποιούν τη νοητική σφαίρα του ανθρώπου, τη συμπεριφορά στην κοινωνία, την αυτοσυνείδηση. Η διακοπή της λειτουργίας οποιασδήποτε ζώνης οδηγεί σε αναπηρία. Η συσχέτιση της δομής του εγκεφάλου και η παραβίαση της λειτουργίας του με κλινικά συμπτώματα μπορούν να καθορίσουν τον εντοπισμό.

Η δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου

Ο εγκέφαλος έχει πιο περίπλοκη δομή από άλλα όργανα. Και παρόλο που η ανατομία του εγκεφάλου είναι καλά μελετημένη, πολλές από τις λειτουργίες των συστατικών παραμένουν άγνωστες. Γνωρίζουμε το 10% της ικανότητας του εγκεφάλου και οι υπόλοιπες δυνατότητες δεν έχουν μελετηθεί. Αυτό επιβεβαιώνεται έμμεσα από το γεγονός ότι οι ασθενείς αναρρώνουν από τα εγκεφαλικά επεισόδια και την αφαίρεση ολόκληρου του ημισφαιρίου (με όγκο), το δεύτερο μισό του εγκεφάλου αναλαμβάνει τις λειτουργίες του πρώτου.

Γενικές πληροφορίες

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι το κύριο όργανο του κεντρικού νευρικού συστήματος. Σε αντίθεση με άλλα θηλαστικά, στους ανθρώπους φτάνει το 2% του σωματικού βάρους. Ο εγκέφαλος είναι μέσα στο κρανίο, ο οποίος προστατεύει αξιόπιστα από τις εξωτερικές επιρροές. Τα νευρικά κύτταρα ενός νέου οργάνου εμφανίζονται ήδη στις πρώτες ημέρες της εγκυμοσύνης, μετά τα οποία βαθμιαία λαμβάνουν τη μορφή της εσωτερικής κοιλότητας του κρανίου. Εξωτερικά, είναι ένας γκριζωπός σχηματισμός γέλης, η επιφάνεια του οποίου καλύπτεται από εγκέφαλο και αυλάκια.

Η μάζα του εγκεφάλου στους ανθρώπους είναι διαφορετική, η οποία δεν επηρεάζει τις ψυχικές ικανότητες. Κατά μέσο όρο, το ύφασμα ζυγίζει από 1100 έως 1800, αν και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτόν τον δείκτη υπερβαίνει τα 2 κιλά. Στις γυναίκες, η εγκεφαλική μάζα είναι περίπου 150-200 γραμμάρια λιγότερο από τους άνδρες. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το γυναικείο σώμα ως σύνολο είναι λιγότερο, αλλά όχι διαφορετικές νοητικές ικανότητες.

Δεδομένου ότι ο εγκέφαλος είναι το κύριο μέρος του νευρικού συστήματος του σώματος, η δομή σχηματίζεται από τα κύτταρα. Υπάρχουν περισσότερα από αυτά σε οποιοδήποτε άλλο όργανο - δεκάδες δισεκατομμύρια νευρώνες. Τα σώματα βρίσκονται στη γκρίζα ύλη που σχηματίζει τον πυκνό φλοιό του εγκεφάλου. Η δομή των νευρώνων είναι τέτοια ώστε οι μακριές διαδικασίες να κατεβαίνουν κάτω και να σχηματίζουν λευκή ύλη, δρώντας ως αγωγοί μεταξύ του φλοιού, του νωτιαίου μυελού και μετά των εσωτερικών οργάνων και μυών. Στη λευκή ύλη συσσωρεύονται τα νευρικά κύτταρα - ο πυρήνας.

Λειτουργίες

Αρκετά τμήματα και μια σύνθετη δομή διαχειρίζονται την ανθρώπινη ζωή. Η δομή του εγκεφάλου και οι λειτουργίες των επιμέρους τμημάτων, εξετάζουμε παρακάτω, αλλά προς το παρόν θα απαριθμήσουμε τα κύρια καθήκοντα που επιλύει το όργανο.

 • Κίνηση. Ο συντονισμός των οπίσθιων περιοχών του εγκεφάλου. Η ανθρώπινη κίνηση, η αρμονική δουλειά των μυών, των συνδέσμων, των οστών και των αρθρώσεων είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των νευρικών κυττάρων. Ο εγκέφαλος είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της ισορροπίας και της αντίδρασης σε εξωτερικά ερεθίσματα
 • Συναίσθητα όργανα. Η όραση, η ακοή, η οσμή και η αφή γίνονται δυνατά από τον εγκέφαλο. Οι πρωτεύουσες πληροφορίες με τη μορφή των παρορμήσεων έρχονται στα τμήματα του σώματος, όπου αργότερα μετατρέπονται στη μορφή που έχουμε συνηθίσει.
 • Ομιλία Μιλώντας δεξιότητες, κατανόηση των γλωσσών - την αξία του εγκεφάλου.
 • Ψυχικές ικανότητες. Η ικανότητα να σκέφτεται λογικά, να αναλύει πληροφορίες, να εκτελεί αριθμητικές πράξεις διακρίνει τον άνθρωπο από τα ζώα. Στα θηλαστικά, ο εγκέφαλος έχει μικρό μέγεθος σε σχέση με το σώμα, επομένως αυτές οι λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες γι 'αυτούς. Υπεύθυνος για την ψυχική δραστηριότητα της αριστεράς πλευράς του εγκεφάλου.
 • Το έργο των εσωτερικών οργάνων. Αυτές οι διαδικασίες στην ανθρώπινη ζωή είναι έμφυτες και δεν διαφέρουν από τα ζώα. Η διαχείριση του έργου των εσωτερικών οργάνων περιλαμβάνει ένα μεγάλο σύνολο αντανακλαστικών: βήχα, έμετο, φτάρνισμα, κατάποση κ.λπ.

Βίντεο

Εξαρτήματα

Σύμφωνα με τη δομή του εγκεφάλου, μια ταξινόμηση είναι ευρέως διαδεδομένη, στην οποία υπάρχουν πέντε βασικά στοιχεία. Διαφέρουν μεταξύ τους σε λειτουργίες, ανατομικά χαρακτηριστικά και είναι ξεχωριστά όργανα. Η δομή του εγκεφάλου φαίνεται παρακάτω:

 • Μεγάλα ημισφαίρια.
 • Ενδιάμεσος εγκέφαλος.
 • Μεσαμβράνη;
 • Πίσω εγκέφαλος.
 • Επιμήκιος εγκέφαλος.

Εξετάστε αυτά τα τμήματα.

Μεγάλα ημισφαίρια

Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια αποτελούν: το 80% της μάζας. Στο σχέδιο της δομής απεικονίζονται στο πάνω μέρος αυτού του σώματος, σαν να «κλείνουν» εκείνα τα στοιχεία που βρίσκονται κάτω από αυτά. Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια χωρίζονται από βαθιά αυλάκια, αλλά όχι εντελώς. Συνδέστε το corpus callosum, που είναι ένας νευρικός ιστός.

Φυσικά, το αριστερό ημισφαίριο ελέγχει τους μυς στη δεξιά πλευρά του σώματος και αντίστροφα. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο (βλάβη ενός από τα ημισφαίρια λόγω της διαταραγμένης ροής αίματος) αναγνωρίζεται από το μούδιασμα του μισού του σώματος. Όσον αφορά τις άλλες λειτουργίες, το αριστερό ημισφαίριο είναι υπεύθυνο για την ψυχική δραστηριότητα και το δικαίωμα - για το δημιουργικό. Υπάρχουν δοκιμές για τον προσδιορισμό του ηγετικού ημισφαιρίου και ασκήσεων για την ανάπτυξη καθενός από αυτούς.

Εξωτερικά, τα μεγάλα ημισφαίρια καλύπτονται με φλοιό - ένα πυκνό στρώμα νευρικών κυττάρων με ολικό πάχος περίπου 3 mm. Σε αυτό υπάρχουν στρώματα και τέσσερις λοβοί, έκαστος και s που εκτελεί τις λειτουργίες:

 • Frontalis (σκέψη, μνήμη και ομιλία);
 • Χρονική (ακοή και οσμή);
 • Παριεστιαία (αναγνώριση επαφής και γεύσης).
 • Πρακτική (όραση).

Η λευκή ύλη βρίσκεται κάτω από τον εγκεφαλικό φλοιό. Η λειτουργία του είναι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των νευρώνων του φλοιού και άλλων στοιχείων του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων του εγκεφάλου.

Midbrain

Στο διάγραμμα της δομής, ο διένεθος βρίσκεται κάτω από τα μεγάλα ημισφαίρια και περιλαμβάνει τα τμήματα:

 • Υποθαλάμος - το κέντρο ελέγχου του αυτόνομου νευρικού συστήματος, το έργο των αδένων και των ενδοκρινικών οργάνων.
 • Υποφυσιακός αδένας. Βρίσκεται κάτω από τον υποθάλαμο. Συντονίζει το καρδιαγγειακό σύστημα και τον γαστρεντερικό σωλήνα. Υπεύθυνος για αλλαγές στη θερμοκρασία του σώματος και την κανονική εναλλαγή του ύπνου και της εγρήγορσης.
 • Θαλαμού Αυτό το νευρικό κέντρο εκτελεί τις λειτουργίες λήψης και διανομής πληροφοριών. Τα εισερχόμενα σήματα μεταδίδονται από τον θάλαμο στα αντίστοιχα μέρη του οργάνου.

Midbrain

Βρίσκεται στη μέση του κρανίου. Η δομή του ανθρώπινου μεσεγκεφάλου σε απλοποιημένη μορφή αντιπροσωπεύεται ως μεγάλη συσσώρευση πυρήνων νευρικών κυττάρων. Οι κύριες λειτουργίες - παρέχουν διόφθαλμη όραση και ταυτόχρονη περιστροφή της κεφαλής και των ματιών. Χάρη σε αυτόν, ένα άτομο παίρνει την κατεύθυνση του θορύβου και γυρίζει προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πίσω εγκέφαλος

Στο διάγραμμα της δομής του κρανίου, ο οπίσθιος εγκέφαλος βρίσκεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Σε σύγκριση με τα μεγάλα ημισφαίρια, βρίσκεται κάτω από αυτά σε ξεχωριστή εγκοπή. Αποτελείται από δύο μέρη. Η γέφυρα είναι ένας μικρός πυκνός θρόμβος νευρικών κυττάρων, των οποίων οι λειτουργίες περιορίζονται στη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ του κύριου τμήματος του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.

Η παρεγκεφαλίδα είναι ο «μικροσκοπικός εγκέφαλος» και αποτελείται από δύο ημισφαίρια, αν και η μάζα του είναι 10% του βάρους του εγκεφάλου. Αλλά το σώμα λειτουργεί πολύ περισσότερο από το 10%. Από την παρεγκεφαλίδα εξαρτάται από την κινητική δραστηριότητα, το συντονισμό και την ισορροπία. Οι αποκλίσεις στο έργο μπορούν να εντοπιστούν με τη βοήθεια δοκιμών που πραγματοποιούνται από νευρολόγο.

Medulla oblongata

Το medulla oblongata είναι υπεύθυνο για το συντονισμό, την κινητική δραστηριότητα και το σώμα για την εκτέλεση ορισμένων ανακλαστικών κινήσεων. Μεταξύ των επιστημόνων, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί πλήρως ποιο μέρος του νευρικού συστήματος να συμπεριλάβει το μυελό. Σε μορφή και θέση, είναι παρόμοια με την ραχιαία, και σε λειτουργία - με το κεφάλι. Αλλά δεδομένου ότι ο νωτιαίος μυελός θεωρείται ότι είναι μόνο αυτό που βρίσκεται μέσα στην σπονδυλική στήλη, το μυελό είναι πιο συχνά αναφέρεται ως ο εγκέφαλος.

Πώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος: τμήματα, δομή, λειτουργία

Το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι το τμήμα του σώματος που είναι υπεύθυνο για την αντίληψή μας για τον εξωτερικό κόσμο και τον εαυτό μας. Ρυθμίζει το έργο ολόκληρου του σώματος και, στην πραγματικότητα, είναι το φυσικό υπόστρωμα αυτού που ονομάζουμε «εγώ». Το κύριο όργανο αυτού του συστήματος είναι ο εγκέφαλος. Ας εξετάσουμε πώς τα τμήματα του εγκεφάλου.

Λειτουργίες και δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου

Αυτό το όργανο αποτελείται κυρίως από κύτταρα που ονομάζονται νευρώνες. Αυτά τα νευρικά κύτταρα παράγουν ηλεκτρικές παρορμήσεις, χάρη στις οποίες λειτουργεί το νευρικό σύστημα.

Το έργο των νευρώνων παρέχεται από τα κύτταρα που ονομάζονται νευρογλία - αποτελούν το μισό σχεδόν του συνολικού αριθμού των κυττάρων του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Οι νευρώνες, με τη σειρά τους, αποτελούνται από ένα σώμα και διεργασίες δύο τύπων: άξονες (που μεταδίδουν ώθηση) και δενδρίτες (που λαμβάνουν ώθηση). Τα σώματα των νευρικών κυττάρων σχηματίζουν μάζα ιστών, η οποία ονομάζεται φαιά ύλη, και οι νευρώσεις τους υφαίνονται στις νευρικές ίνες και είναι λευκή ύλη.

 1. Στερεά. Πρόκειται για μια λεπτή μεμβράνη, μία πλευρά δίπλα στον οστικό ιστό του κρανίου και η άλλη απευθείας στον φλοιό.
 2. Μαλακό Αποτελείται από ένα χαλαρό ύφασμα και περιβάλλει σφιχτά την επιφάνεια των ημισφαιρίων, μπαίνοντας σε όλες τις ρωγμές και τις αυλακώσεις. Η λειτουργία του είναι η παροχή αίματος στο όργανο.
 3. Spider Web. Βρίσκεται μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κελύφους και την ανταλλαγή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (εγκεφαλονωτιαίο υγρό). Το Liquor είναι ένας φυσικός απορροφητής κραδασμών που προστατεύει τον εγκέφαλο από ζημιές κατά τη διάρκεια της κίνησης.

Στη συνέχεια, εξετάζουμε προσεχώς το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Τα μορφο-λειτουργικά χαρακτηριστικά του εγκεφάλου χωρίζονται επίσης σε τρία μέρη. Το κατώτατο τμήμα ονομάζεται διαμάντι. Όπου αρχίζει το ρομβοειδές τμήμα, ο νωτιαίος μυελός τελειώνει - περνά μέσα στο μυελό και στο οπίσθιο (το στήθος και η παρεγκεφαλίδα).

Ακολουθεί ο μεσαίος εγκέφαλος, ο οποίος ενώνει τα κάτω τμήματα με το κεντρικό νευρικό κέντρο - το πρόσθιο τμήμα. Το τελευταίο περιλαμβάνει το τερματικό (εγκεφαλικά ημισφαίρια) και το διένεθο. Οι βασικές λειτουργίες των εγκεφαλικών ημισφαιρίων είναι η οργάνωση της ανώτερης και κατώτερης νευρικής δραστηριότητας.

Ο τελικός εγκέφαλος

Αυτό το τμήμα έχει τον μεγαλύτερο όγκο (80%) σε σύγκριση με τους άλλους. Αποτελείται από δύο μεγάλα ημισφαίρια, το callosum του σώματος που τα συνδέει, καθώς και το οσφρητικό κέντρο.

Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, αριστερά και δεξιά, είναι υπεύθυνα για το σχηματισμό όλων των διαδικασιών σκέψης. Εδώ υπάρχει η μεγαλύτερη συγκέντρωση νευρώνων και παρατηρούνται οι πιο σύνθετες συνδέσεις μεταξύ τους. Στο βάθος της διαμήκους αυλάκωσης, που χωρίζει τα ημισφαίρια, υπάρχει μια πυκνή συγκέντρωση λευκής ύλης - το κάλιο του κορμού. Αποτελείται από πολύπλοκα πλέγματα νευρικών ινών που αλληλεπιδρούν με διάφορα μέρη του νευρικού συστήματος.

Μέσα στη λευκή ύλη υπάρχουν ομάδες νευρώνων, που ονομάζονται βασικά γάγγλια. Η στενή εγγύτητα με τον "κόμβο μεταφοράς" του εγκεφάλου επιτρέπει σε αυτούς τους σχηματισμούς να ρυθμίζουν τον μυϊκό τόνο και να εκτελούν άμεσες αντανακλαστικές αποκρίσεις κινητήρα. Επιπλέον, τα βασικά γάγγλια είναι υπεύθυνα για το σχηματισμό και τη λειτουργία σύνθετων αυτόματων ενεργειών, επαναλαμβάνοντας εν μέρει τις λειτουργίες της παρεγκεφαλίδας.

Εγκεφαλικός φλοιός

Αυτό το μικρό επιφανειακό στρώμα φαιάς ύλης (έως 4,5 mm) είναι ο νεότερος σχηματισμός στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ο εγκεφαλικός φλοιός είναι υπεύθυνος για το έργο της ανώτερης νευρικής δραστηριότητας του ανθρώπου.

Μελέτες έχουν επιτρέψει να προσδιοριστούν ποιες περιοχές του φλοιού σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια της εξελικτικής ανάπτυξης σχετικά πρόσφατα και που εξακολουθούσαν να υπάρχουν στους προϊστορικούς προγόνους μας:

 • το neocortex είναι ένα νέο εξωτερικό μέρος του φλοιού, το οποίο είναι το κύριο μέρος του.
 • archicortex - μια παλαιότερη οντότητα υπεύθυνη για την ενστικτώδη συμπεριφορά και τα ανθρώπινα συναισθήματα.
 • Το Paleocortex είναι η αρχαιότερη περιοχή που ασχολείται με τον έλεγχο των βλαστικών λειτουργιών. Επιπλέον, βοηθά στη διατήρηση της εσωτερικής φυσιολογικής ισορροπίας του σώματος.

Μετωπικοί λοβοί

Οι μεγαλύτεροι λοβοί των μεγάλων ημισφαιρίων που ευθύνονται για πολύπλοκες κινητικές λειτουργίες. Στους μετωπικούς λοβούς του εγκεφάλου σχεδιάζονται εθελοντικές κινήσεις και εδώ βρίσκονται κέντρα ομιλίας. Σ 'αυτό το μέρος του φλοιού γίνεται ο εκούσιος έλεγχος της συμπεριφοράς. Σε περίπτωση βλάβης στους μετωπικούς λοβούς, ένα άτομο χάνει την εξουσία πάνω από τις ενέργειές του, συμπεριφέρεται αντικοινωνικά και απλά ανεπαρκές.

Πτυσσόμενοι λοβούς

Σε στενή σχέση με την οπτική λειτουργία, είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία και την αντίληψη των οπτικών πληροφοριών. Δηλαδή, μετατρέπουν ολόκληρο το σύνολο των φωτεινών σημάτων που εισέρχονται στον αμφιβληστροειδή σε σημαντικές οπτικές εικόνες.

Παριετοί λοβοί

Διεξάγουν χωρική ανάλυση και επεξεργάζονται την πλειονότητα των αισθήσεων (άγγιγμα, πόνος, "αίσθημα μυών"). Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάλυση και ενσωμάτωση διαφόρων πληροφοριών σε δομημένα θραύσματα - στην ικανότητα να αντιλαμβάνεται το δικό του σώμα και τις πλευρές του, την ικανότητα να διαβάζει, να διαβάζει και να γράφει.

Προσωρινά λοβούς

Σε αυτή την ενότητα πραγματοποιείται ανάλυση και επεξεργασία των ακουστικών πληροφοριών, γεγονός που εξασφαλίζει τη λειτουργία της ακοής και την αντίληψη των ήχων. Οι χρονικοί λοβοί εμπλέκονται στην αναγνώριση των προσώπων διαφορετικών ανθρώπων, καθώς και στις εκφράσεις και τα συναισθήματα του προσώπου. Εδώ οι πληροφορίες είναι δομημένες για μόνιμη αποθήκευση και έτσι πραγματοποιείται μακροχρόνια μνήμη.

Επιπλέον, οι χρονικοί λοβοί περιέχουν κέντρα ομιλίας, η βλάβη των οποίων οδηγεί σε ανικανότητα να αντιλαμβάνονται την προφορική ομιλία.

Το μερίδιο των νησιών

Θεωρείται υπεύθυνος για τον σχηματισμό συνείδησης στον άνθρωπο. Σε στιγμές ενσυναίσθησης, ενσυναίσθησης, ακρόασης μουσικής και ακούγοντας το γέλιο και το κλάμα, υπάρχει ένα ενεργό έργο του λοβού των νησίδων. Αντιμετωπίζει επίσης αισθήσεις αποστροφής για βρωμιά και δυσάρεστες μυρωδιές, συμπεριλαμβανομένων φανταστικών ερεθισμάτων.

Midbrain

Το diencephalon χρησιμεύει ως ένα είδος φίλτρου για νευρικά σήματα - δέχεται όλες τις εισερχόμενες πληροφορίες και αποφασίζει πού πρέπει να πάει. Αποτελείται από το κάτω και το πίσω μέρος (θάλαμος και επιθάλαμος). Η ενδοκρινική λειτουργία πραγματοποιείται επίσης σε αυτό το τμήμα, δηλ. ορμονικό μεταβολισμό.

Το κάτω μέρος αποτελείται από τον υποθάλαμο. Αυτή η μικρή πυκνή δέσμη των νευρώνων έχει τεράστιο αντίκτυπο σε ολόκληρο το σώμα. Εκτός από τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, ο υποθάλαμος ελέγχει τους κύκλους ύπνου και εγρήγορσης. Επίσης απελευθερώνει ορμόνες που ευθύνονται για την πείνα και τη δίψα. Όντας κέντρο ευχαρίστησης, ο υποθάλαμος ρυθμίζει τη σεξουαλική συμπεριφορά.

Είναι επίσης άμεσα συνδεδεμένη με την υπόφυση και μεταφράζει τη νευρική δραστηριότητα στην ενδοκρινική δραστηριότητα. Οι λειτουργίες της υπόφυσης, με τη σειρά της, συνίστανται στη ρύθμιση του έργου όλων των αδένων του σώματος. Τα ηλεκτρικά σήματα πηγαίνουν από τον υποθάλαμο στον υποφυσιακό αδένα του εγκεφάλου, «παραγγέλνουν» την παραγωγή των ορμονών που πρέπει να ξεκινήσουν και ποιες θα πρέπει να σταματήσουν.

Το διένεθος περιλαμβάνει επίσης:

 • Ο θάλαμος - αυτό το μέρος εκτελεί τις λειτουργίες ενός "φίλτρου". Εδώ, τα σήματα από τους οπτικούς, ακουστικούς, γευστικούς και ακουστικούς δέκτες επεξεργάζονται και διανέμονται στα αρμόδια τμήματα.
 • Ο Επιθάλαμος - παράγει την ορμόνη μελατονίνη, η οποία ρυθμίζει τους κύκλους εγρήγορσης, συμμετέχει στη διαδικασία της εφηβείας και ελέγχει τα συναισθήματα.

Midbrain

Ρυθμίζει κυρίως την ακουστική και οπτική αντανακλαστική δραστηριότητα (συστολή του μαθητή με έντονο φως, στροφή του κεφαλιού σε πηγή έντονου ήχου κλπ.). Μετά την επεξεργασία στον θάλαμο οι πληροφορίες πηγαίνουν στον μεσαίο εγκεφαλικό.

Εδώ επεξεργάζεται περαιτέρω και αρχίζει η διαδικασία της αντίληψης, ο σχηματισμός μιας ουσιαστικής ήχου και οπτικής εικόνας. Σε αυτή την ενότητα, η κίνηση των ματιών συγχρονίζεται και διασφαλίζεται η διοφθαλμική όραση.

Ο κεντρικός εγκέφαλος περιλαμβάνει τα pedicles και quadlochromia (δύο ακουστικά και δύο οπτικά ανάχωμα). Μέσα είναι η κοιλότητα του μεσεγκεφάλου, που ενώνει τις κοιλίες.

Medulla oblongata

Αυτός είναι ένας αρχαίος σχηματισμός του νευρικού συστήματος. Οι λειτουργίες του medulla oblongata είναι να παρέχουν αναπνοή και κτύπο της καρδιάς. Αν βλάψετε αυτή την περιοχή, τότε ο άνθρωπος πεθαίνει - το οξυγόνο παύει να ρέει στο αίμα, το οποίο η καρδιά δεν αντλεί πλέον. Στους νευρώνες αυτού του τμήματος τέτοια προστατευτικά αντανακλαστικά αρχίζουν σαν φτάρνισμα, αναβοσβήνουν, βήχας και έμετος.

Η δομή του ομφαλό μοιάζει με επιμήκη λαμπτήρα. Στο εσωτερικό του περιέχει τον πυρήνα της φαιάς ύλης: τον δικτυωτό σχηματισμό, τον πυρήνα αρκετών κρανιακών νεύρων, καθώς και τους νευρικούς κόμβους. Η πυραμίδα του medulla oblongata, που αποτελείται από πυραμιδικά νευρικά κύτταρα, εκτελεί μια αγώγιμη λειτουργία, συνδυάζοντας τον εγκεφαλικό φλοιό και την ραχιαία περιοχή.

Τα σημαντικότερα κέντρα του μυελού είναι τα εξής:

 • ρύθμιση της αναπνοής
 • ρύθμιση κυκλοφορίας αίματος
 • ρύθμιση πολλών λειτουργιών του πεπτικού συστήματος

Πίσω εγκέφαλος: γέφυρα και παρεγκεφαλίδα

Η δομή του οπίσθιου εγκεφάλου περιλαμβάνει το πόντι και την παρεγκεφαλίδα. Η λειτουργία της γέφυρας είναι πολύ παρόμοια με το όνομά της, αφού αποτελείται κυρίως από νευρικές ίνες. Η εγκεφαλική γέφυρα είναι ουσιαστικά ένας «αυτοκινητόδρομος» μέσω του οποίου τα σήματα από το σώμα προς τον εγκέφαλο περνούν και οι παρορμήσεις που ταξιδεύουν από το νευρικό κέντρο στο σώμα. Με τους αύξοντες τρόπους, η γέφυρα του εγκεφάλου περνάει στον μεσαίωνα.

Η παρεγκεφαλίδα έχει ένα πολύ ευρύτερο φάσμα δυνατοτήτων. Οι λειτουργίες της παρεγκεφαλίδας είναι ο συντονισμός των κινήσεων του σώματος και η διατήρηση της ισορροπίας. Επιπλέον, η παρεγκεφαλίδα δεν ρυθμίζει μόνο πολύπλοκες κινήσεις, αλλά συμβάλλει επίσης στην προσαρμογή του μυοσκελετικού συστήματος σε διάφορες διαταραχές.

Για παράδειγμα, τα πειράματα με τη χρήση ενός ινβερτοσκόπου (ειδικά γυαλιά που μετατρέπουν την εικόνα του γύρω κόσμου) έδειξαν ότι είναι οι λειτουργίες της παρεγκεφαλίδας που είναι υπεύθυνες όχι μόνο για το άτομο που αρχίζει να προσανατολίζεται στο διάστημα, αλλά και για τον σωστό κόσμο.

Ανατομικά, η παρεγκεφαλίδα επαναλαμβάνει τη δομή των μεγάλων ημισφαιρίων. Εξωτερικά καλύπτεται με ένα στρώμα φαιάς ύλης, κάτω από το οποίο είναι ένα σύμπλεγμα λευκών.

Limbic σύστημα

Το σύστημα Limbic (από τη λατινική λέξη limbus - άκρο) ονομάζεται σύνολο σχηματισμών που περιβάλλουν το άνω μέρος του κορμού. Το σύστημα περιλαμβάνει τα οσφρητικά κέντρα, τον υποθάλαμο, τον ιππόκαμπο και τον δικτυωτό σχηματισμό.

Οι κύριες λειτουργίες του σωματικού συστήματος είναι η προσαρμογή του οργανισμού στις αλλαγές και στη ρύθμιση των συναισθημάτων. Αυτή η εκπαίδευση συμβάλλει στη δημιουργία μόνιμων αναμνήσεων μέσω των συνενώσεων μεταξύ μνήμης και αισθητήριων εμπειριών. Η στενή σχέση μεταξύ της οσφρητικής οδού και των συναισθηματικών κέντρων οδηγεί στο γεγονός ότι οι μυρωδιές μας προκαλούν τόσο ισχυρές και ξεκάθαρες αναμνήσεις.

Αν παραθέτετε τις κύριες λειτουργίες του συστήματος, αυτό είναι υπεύθυνο για τις ακόλουθες διαδικασίες:

 1. Αίσθημα οσμής
 2. Επικοινωνία
 3. Μνήμη: βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
 4. Ξεκούραστο ύπνο
 5. Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και των οργανισμών
 6. Συναισθήματα και συστατικό κίνητρο
 7. Διανοητική δραστηριότητα
 8. Ενδοκρινικό και φυτικό
 9. Ενέχεται εν μέρει στη διαμόρφωση του φαγητού και του σεξουαλικού ενστίκτου