Νέα

Ημικρανία

Όλα για τον εγκέφαλο

Εγκεφαλικά σκάφη

Ο εγκέφαλος είναι το κύριο όργανο του νευρικού συστήματος που εκτελεί πολλές λειτουργίες. Η ήττα αυτού του οργάνου οδηγεί στην εμφάνιση σοβαρών ασθενειών. Και, βεβαίως, να είστε βέβαιος να δώσουν προσοχή στην κατάσταση στην οποία τα αγγεία του εγκεφάλου. Η δομή των εγκεφαλικών αγγείων Ο εγκέφαλος περιβάλλεται από τρεις.

Δομή του εγκεφάλου

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος βρίσκεται στην κρανιακή κοιλότητα και έχει σχήμα που αντιστοιχεί σε γενικές γραμμές στα εσωτερικά περιγράμματα της κρανιακής κοιλότητας. Η δομή του εγκεφάλου περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: το μυελό, το μεσαίο, ενδιάμεσο, οπίσθιο και τελικό εγκέφαλο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα οπίσθια, μεσαία και επιμήκη τμήματα.

Πώς να ενισχύσει τα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου;

Δεν είναι μυστικό για κανέναν ότι τα αδύναμα και εξαντλημένα σκάφη είναι ένα άμεσο μονοπάτι για ένα πλήθος ασθενειών. Τα ανθρώπινα αγγεία σε εμφάνιση είναι παρόμοια με τον αγωγό, επειδή μέσω αυτών το αίμα κινείται σε όλο το σώμα. Με τη βοήθεια των αιμοφόρων αγγείων είναι η κυκλοφορία του αίματος, η οποία, με τη σειρά της, είναι υπεύθυνη για όλες τις μεταβολικές διεργασίες.

Εγκεφαλικός φλοιός

Ο εγκεφαλικός φλοιός είναι το επιφανειακό στρώμα που καλύπτει τα ημισφαίρια του. Αποτελείται κυρίως από κατακόρυφα προσανατολισμένα νευρικά κύτταρα και τις διεργασίες τους, καθώς και δέσμες προσαγωγών και αποχωρούμενων νευρικών ινών. Επιπλέον, υπάρχουν νευρογλοιακά κύτταρα στον φλοιό. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του εγκεφαλικού φλοιού.

Κοιλιακά του εγκεφάλου

Οι κοιλίες του εγκεφάλου είναι ένα σύστημα ανασμορφωτικών κοιλοτήτων που επικοινωνούν με τον υποαραχνοειδή χώρο και το κανάλι του νωτιαίου μυελού. Περιέχουν εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Η εσωτερική επιφάνεια των τοιχωμάτων των κοιλιών καλύπτει το έpendyma. Τύποι εγκεφαλικών κοιλιών Οι πλευρικές κοιλίες αντιπροσωπεύουν.

Εγκέφαλος: λειτουργίες, δομή

Ο εγκέφαλος, φυσικά, είναι το κύριο μέρος του ανθρώπινου κεντρικού νευρικού συστήματος.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι χρησιμοποιείται μόνο κατά 8%.

Ως εκ τούτου, οι κρυμμένες δυνατότητές του είναι ατελείωτες και δεν μελετήθηκαν. Δεν υπάρχει επίσης σχέση μεταξύ ταλέντων και ανθρώπινων δυνατοτήτων. Η δομή και οι λειτουργίες του εγκεφάλου απαιτούν έλεγχο σε ολόκληρη τη ζωή της δραστηριότητας του σώματος.

Η θέση του εγκεφάλου υπό την προστασία των ισχυρών οστών του κρανίου εξασφαλίζει την κανονική λειτουργία του σώματος.

Δομή

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος προστατεύεται αξιόπιστα από ισχυρά οστά του κρανίου και καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο το χώρο του κρανίου. Οι ανατομιστές κατανέμουν κατά συνθήκη τις ακόλουθες περιοχές του εγκεφάλου: τα δύο ημισφαίρια, τον κορμό και την παρεγκεφαλίδα.

Ένα άλλο τμήμα είναι επίσης αποδεκτό. Μέρη του εγκεφάλου είναι οι κροταφικοί, μετωπικοί λοβές, και το στέμμα και το πίσω μέρος του κεφαλιού.

Η δομή του αποτελείται από περισσότερα από εκατό δισεκατομμύρια νευρώνες. Η μάζα του είναι συνήθως πολύ διαφορετική, αλλά φτάνει τα 1800 γραμμάρια, για τις γυναίκες ο μέσος όρος είναι ελαφρώς χαμηλότερος.

Ο εγκέφαλος αποτελείται από γκρίζα ύλη. Ο φλοιός αποτελείται από την ίδια γκρίζα ύλη, που σχηματίζεται από σχεδόν ολόκληρη τη μάζα των νευρικών κυττάρων που ανήκουν σε αυτό το όργανο.

Κρυμμένο κάτω από το λευκή ουσία, που αποτελείται από διεργασιών των νευρώνων, που είναι αγωγοί, σε αυτά τα νευρικά ερεθίσματα μεταδίδονται από το σώμα στο υποφλοιού να αναλύσει, καθώς και ομάδες από το φλοιό στα μέρη του σώματος.

Οι περιοχές ευθύνης του εγκεφάλου για το τρέξιμο βρίσκονται στον φλοιό, αλλά είναι επίσης στη λευκή ύλη. Τα βαθιά κέντρα ονομάζονται πυρηνικά.

Αντιπροσωπεύει τη δομή του εγκεφάλου, στα βάθη της κοίλης περιοχής του που αποτελείται από 4 κοιλίες, χωρισμένες από αγωγούς, όπου κυκλοφορεί το υγρό που εκτελεί την προστατευτική λειτουργία. Έξω, έχει προστασία από τρία κοχύλια.

Λειτουργίες

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ο κυβερνήτης ολόκληρης της ζωής του σώματος από τις μικρότερες κινήσεις σε μια υψηλή λειτουργία σκέψης.

Τα μέρη του εγκεφάλου και οι λειτουργίες τους περιλαμβάνουν την επεξεργασία των σημάτων από τους μηχανισμούς των υποδοχέων. Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι οι λειτουργίες του συμπεριλαμβάνουν επίσης την ευθύνη για τα συναισθήματα, τα συναισθήματα και τη μνήμη.

Οι λεπτομέρειες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου, καθώς και την ειδική ευθύνη των τμημάτων του.

Κίνηση

Όλη η κινητική δραστηριότητα του σώματος αναφέρεται στη διαχείριση της κεντρικής γύρου, που διέρχεται από το μέτωπο του βρεγματικού λοβού. Τα κέντρα που βρίσκονται στο πίσω μέρος του κεφαλιού είναι υπεύθυνα για τον συντονισμό των κινήσεων και την ικανότητα διατήρησης της ισορροπίας.

Εκτός από την ινιακή κοιλότητα, τέτοια κέντρα εντοπίζονται απευθείας στην παρεγκεφαλίδα, και αυτό το όργανο είναι επίσης υπεύθυνο για τη μυϊκή μνήμη. Επομένως, οι δυσλειτουργίες στην παρεγκεφαλίδα οδηγούν σε διαταραχές στη λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος.

Ευαισθησία

Όλες οι αισθητικές λειτουργίες ελέγχονται από τον κεντρικό γύρο που διέρχεται από το οπίσθιο τμήμα του βρεγματικού λοβού. Εδώ είναι και το κέντρο για τον έλεγχο της θέσης του σώματος, των μελών του.

Συναίσθητα όργανα

Τα κέντρα που βρίσκονται στους κροταφικούς λοβούς είναι υπεύθυνα για τις ακουστικές αισθήσεις. Οι οπτικές αισθήσεις σε ένα άτομο παρέχονται από τα κέντρα που βρίσκονται στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Η δουλειά τους αποδεικνύεται σαφώς από τον πίνακα των οφθαλμικών εξετάσεων.

Η αλληλοεπικάλυψη των συστροφών στη διασταύρωση των κροταφικών και μετωπιαίων λοβών κρύβει τα κέντρα που είναι υπεύθυνα για οσφρητικές, γευστικές και απτικές αισθήσεις.

Λειτουργία ομιλίας

Αυτή η λειτουργικότητα μπορεί να χωριστεί στην ικανότητα παραγωγής ομιλίας και στην ικανότητα κατανόησης του λόγου.

Η πρώτη λειτουργία ονομάζεται κινητήρας και η δεύτερη είναι αισθητηριακή. Οι χώροι που είναι υπεύθυνοι για αυτούς είναι πολυάριθμοι και βρίσκονται στις συρράξεις του δεξιού και αριστερού ημισφαιρίου.

Λειτουργία Reflex

Το λεγόμενο επιμήκιο τμήμα περιλαμβάνει περιοχές υπεύθυνες για ζωτικές διεργασίες που δεν ελέγχονται από τη συνείδηση.

Αυτές περιλαμβάνουν συσπάσεις του καρδιακού μυός, αναπνοή, στένωση και διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, προστατευτικά αντανακλαστικά, όπως δακρύρροια, φτάρνισμα και έμετο, καθώς και παρακολούθηση της κατάστασης των λείων μυών των εσωτερικών οργάνων.

Shell λειτουργίες

Ο εγκέφαλος έχει τρία κοχύλια.

Η δομή του εγκεφάλου είναι τέτοια ώστε εκτός από την προστασία, κάθε μία από τις μεμβράνες εκτελεί ορισμένες λειτουργίες.

Το μαλακό κέλυφος έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει μια κανονική παροχή αίματος, μια σταθερή ροή οξυγόνου για την ομαλή λειτουργία του. Επίσης, τα μικρότερα αιμοφόρα αγγεία που σχετίζονται με τη μαλακή θήκη παράγουν νωτιαίο υγρό στις κοιλίες.

Η αραχνοειδής μεμβράνη είναι μια περιοχή όπου συμβαίνει η κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, εκτελεί εργασία που εκτελεί η λεμφαδένα σε άλλα μέρη του σώματος. Δηλαδή, παρέχει προστασία έναντι παθολογικών παραγόντων από τη διείσδυση στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Το σκληρό κέλυφος είναι δίπλα στα οστά του κρανίου, μαζί με αυτά εξασφαλίζει τη σταθερότητα του γκρίζου και του λευκού μυελού, το προστατεύει από κραδασμούς, αλλάζει κατά τη διάρκεια μηχανικών κρουσμάτων στο κεφάλι. Επίσης το σκληρό κέλυφος διαιρεί τα τμήματα του.

Τμήματα

Από τι αποτελείται ο εγκέφαλος;

Η δομή και οι κύριες λειτουργίες του εγκεφάλου εκτελούνται από τα διάφορα μέρη του. Από την άποψη της ανατομίας ενός οργάνου πέντε τμημάτων, που σχηματίστηκαν στη διαδικασία οντογένεσης.

Διάφορα μέρη του εγκεφαλικού ελέγχου και είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία των μεμονωμένων συστημάτων και οργάνων ενός ατόμου. Ο εγκέφαλος είναι το κύριο όργανο του ανθρώπινου σώματος, τα ειδικά του τμήματα είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος στο σύνολό του.

Επιμήκη

Αυτό το τμήμα του εγκεφάλου είναι ένα φυσικό μέρος του νωτιαίου μυελού. Δημιουργήθηκε πρώτα απ 'όλα κατά τη διάρκεια της οντογένεσης και εδώ εντοπίζονται τα κέντρα που είναι υπεύθυνα για τις ανεπιθύμητες αντανακλαστικές λειτουργίες καθώς και για την αναπνοή, την κυκλοφορία του αίματος, το μεταβολισμό και άλλες διαδικασίες που δεν ελέγχονται από τη συνείδηση.

Πίσω εγκέφαλος

Ποιος είναι ο υπεύθυνος για τον πίσω εγκεφάλου;

Σε αυτή την περιοχή βρίσκεται η παρεγκεφαλίδα, η οποία είναι ένα μειωμένο μοντέλο του οργάνου. Είναι ο οπίσθιος εγκέφαλος που είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των κινήσεων, την ικανότητα να διατηρεί την ισορροπία.

Και είναι ο οπίσθιος εγκέφαλος που είναι η περιοχή όπου οι νευρικές παλμίες μεταδίδονται μέσω των νευρώνων της παρεγκεφαλίδας, που προέρχονται τόσο από τα άκρα όσο και από άλλα μέρη του σώματος και αντίστροφα, δηλαδή, ελέγχεται ολόκληρη η ανθρώπινη δραστηριότητα.

Μέσος όρος

Αυτό το μέρος του εγκεφάλου δεν είναι πλήρως κατανοητό. Ο μεσεγκεφάλιος, η δομή και οι λειτουργίες του δεν είναι πλήρως κατανοητοί. Είναι γνωστό ότι τα κέντρα που ευθύνονται για την περιφερειακή όραση, την αντίδραση σε έντονους θορύβους βρίσκονται εδώ. Είναι επίσης γνωστό ότι εδώ βρίσκονται μέρη του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για την κανονική λειτουργία των οργάνων αντίληψης.

Ενδιάμεσο

Εδώ είναι ένα τμήμα που ονομάζεται thalamus. Μέσα από αυτό περνούν όλα τα νευρικά ερεθίσματα που στέλνονται από διάφορα μέρη του σώματος στα κέντρα στα ημισφαίρια. Ο ρόλος του θαλαμού είναι ο έλεγχος της προσαρμογής του σώματος, η ανταπόκριση σε εξωτερικά ερεθίσματα, η υποστήριξη της φυσιολογικής αισθητικής αντίληψης.

Στο ενδιάμεσο τμήμα βρίσκεται ο υποθάλαμος. Αυτό το τμήμα του εγκεφάλου σταθεροποιεί το περιφερικό νευρικό σύστημα και ελέγχει επίσης τη λειτουργία όλων των εσωτερικών οργάνων. Εδώ το σώμα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται.

Είναι ο υποθάλαμος που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος, τον τόνο των αιμοφόρων αγγείων, τη συστολή των λείων μυών των εσωτερικών οργάνων (περισταλτική), και δημιουργεί επίσης ένα αίσθημα πείνας και κορεσμού. Ο υποθάλαμος ελέγχει την υπόφυση. Δηλαδή, είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος, ελέγχει τη σύνθεση των ορμονών.

Ο τελικός

Ο τελικός εγκέφαλος είναι ένα από τα νεότερα μέρη του εγκεφάλου. Το corpus callosum παρέχει επικοινωνία μεταξύ του δεξιού και του αριστερού ημισφαιρίου. Στη διαδικασία οντογένεσης, σχηματίστηκε από το τελευταίο από όλα τα συστατικά μέρη του, αποτελεί το κύριο μέρος του οργάνου.

Οι περιοχές του τελικού εγκεφάλου πραγματοποιούν όλη την υψηλότερη νευρική δραστηριότητα. Εδώ είναι ο συντριπτικός αριθμός συστροφών, είναι στενά συνδεδεμένος με το υποκείμενο, μέσω του οποίου ελέγχεται ολόκληρη η ζωή του οργανισμού.

Ο εγκέφαλος, η δομή και οι λειτουργίες του είναι σε μεγάλο βαθμό ακατανόητα για τους επιστήμονες.

Πολλοί επιστήμονες το μελετούν, αλλά απέχουν πολύ από την επίλυση όλων των μυστηρίων. Η ιδιαιτερότητα αυτού του σώματος είναι ότι το δεξί του ημισφαίριο ελέγχει το έργο της αριστεράς πλευράς του σώματος και είναι επίσης υπεύθυνο για τις γενικές διαδικασίες στο σώμα και το αριστερό ημισφαίριο συντονίζει τη δεξιά πλευρά του σώματος και είναι υπεύθυνο για τα ταλέντα, τις ικανότητες, τη σκέψη, τα συναισθήματα και τη μνήμη.

Ορισμένα κέντρα δεν έχουν διπλασιασμό στο αντίθετο ημισφαίριο, βρίσκονται στους αριστερούς χειριστές στο δεξιό τμήμα και στους δεξιούς αριστερούς.

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι όλες οι διαδικασίες, από τις λεπτές κινητικές δεξιότητες έως την αντοχή και τη μυϊκή δύναμη, καθώς και η συναισθηματική σφαίρα, η μνήμη, τα ταλέντα, η σκέψη, η νοημοσύνη διαχειρίζονται ένα μικρό μέγεθος, αλλά με μια ακόμα ακατανόητη και μυστηριώδη δομή.

Κυριολεκτικά, ολόκληρη η ζωή ενός ατόμου ελέγχεται από το κεφάλι και το περιεχόμενό του · επομένως, είναι τόσο σημαντικό να προστατεύεται από υποθερμία και μηχανική βλάβη.

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον ανθρώπινο εγκέφαλο

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι σε θέση να απίστευτη δράση! Ανάμεσα στους ανθρώπους υπάρχουν και εκείνοι που βρίσκουν γρήγορα που δημιουργούν αριστουργήματα, του οποίου ο εγκέφαλος λειτουργεί τόσο γρήγορα σε καταστάσεις άγχους που βρίσκει απλά τρόπους για την επίλυση προβλημάτων. Έχουμε καταρτίσει τα πιο ενδιαφέροντα γεγονότα σχετικά με τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε διάφορες επιδόσεις και τις ικανότητές του.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος καταναλώνει πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Περισσότερο από όλα τα άλλα όργανα που λαμβάνονται μαζί. Εάν λιγότερος οξυγόνο τροφοδοτείται στον εγκέφαλο από ό, τι χρειάζεται - αρχίζουμε να χασμουρίζουμε. Και αν υπάρχει πολύ οξυγόνο, αισθανόμαστε πολύ χαρούμενοι.

Σε επτά χρόνια, ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου. Τέλος σταματά να αναπτύσσεται σε ηλικία 18 ετών. Επομένως, εάν πρόκειται να μάθετε ορισμένες γλώσσες, διδάξτε τους μέχρι και 18 χρόνια. Θα είναι καλύτερα μαζί σας από την ηλικία των 18 ετών.

Ανεξάρτητα από το πώς ακούγεται προσβλητικό, αλλά ο εγκέφαλος των ανδρών είναι κάτι παραπάνω από το θηλυκό εγκέφαλο.

Ο εγκέφαλος ίδια δεν αισθάνεται πόνο, ο πόνος γίνεται αισθητός μόνο υποδοχείς στο φάκελο του, γι 'αυτό μερικές φορές πονοκέφαλο, χτυπάει ναούς και ούτω καθεξής.

Τα νευρικά κύτταρα αποκαθίστανται στην περίπτωση των νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου. Συνεπώς, δεν αξίζει πάντα να ακούτε τους προειδοποιητικούς γιατρούς: Τα νευρικά κύτταρα δεν αναγεννούνται!

Πολύ ισχυρή στρες μπορεί να μεταβάλλει τη δομή και τη λειτουργία των κυττάρων του εγκεφάλου. Για παράδειγμα, έχοντας περάσει από πολύ άγχος, πολλοί άνθρωποι έχουν δημιουργήσει αριστουργήματα της τέχνης, ενώ άλλοι αυτοκτόνησαν ή τρελάθηκε. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοιων ανθρώπων στην ιστορία.

Τα άτομα των οποίων η νοημοσύνη είναι πιο αναπτυγμένη έχουν λιγότερες ασθένειες του εγκεφάλου από ό, τι οι άνθρωποι που έχουν χαμηλό δείκτη πνευματικών ικανοτήτων. Έτσι από την πολύ μικρή παιδική ηλικία βοηθήστε το παιδί σας να αναπτυχθεί, θα τον βοηθήσει πολύ στο μέλλον.

Τα τρόφιμα που εισέρχονται στο σώμα μας επηρεάζουν την εγκεφαλική δραστηριότητα. Οι επιστήμονες συμβουλεύουν να τρώνε τα τρόφιμα, τα οποία περιέχουν λιγότερα συντηρητικά, τεχνητές γεύσεις και βαφές. Με την ευκαιρία, η σοκολάτα βελτιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου. Πιθανώς, έχετε ήδη ακούσει για αυτό; Και κάθε σοκολάτα: γάλα, πικρή, σκοτεινή.

Οι γιατροί συμβουλεύονται να πίνουν περισσότερα υγρά για ασθένειες, επειδή ο εγκέφαλός μας είναι 75% νερό. Είναι για την καλή δουλειά του και την καταπολέμηση των ασθενειών, πρέπει να διατηρήσετε μια βέλτιστη ισορροπία υγρών. Σε μια εξασθενημένη κατάσταση, χωρίς τη σωστή ποσότητα νερού, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να καταπολεμηθεί η ασθένεια.

Οι αλκοολικοί έχουν μια πολύ αδύναμη σύνδεση μεταξύ των νευρώνων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι με εθισμό στο αλκοόλ χάνουν την ώρα της νοημοσύνης. Μερικοί τρελαίνουν, ένα τυπικό παράδειγμα είναι το παραλήρημα tremens. Το άτομο έχει ψευδαισθήσεις και ούτω καθεξής. Επομένως, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί με το αλκοόλ, αν δεν θέλετε να τρελαίνετε.

Και τελευταίο, όσον αφορά τις ικανότητές του - πρέπει να διαβάσετε περισσότερα βιβλία και να λύσετε μαθηματικά προβλήματα. Τουλάχιστον αυτά που μπορείτε να λύσετε. Έτσι μπορείτε να φροντίσετε τον εγκέφαλό σας και θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε την καλή του κατάσταση σε όλη τη ζωή σας. Αυτά είναι ενδιαφέροντα γεγονότα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο που ίσως δεν γνωρίζετε.

Πώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος: τμήματα, δομή, λειτουργία

Το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι το τμήμα του σώματος που είναι υπεύθυνο για την αντίληψή μας για τον εξωτερικό κόσμο και τον εαυτό μας. Ρυθμίζει το έργο ολόκληρου του σώματος και, στην πραγματικότητα, είναι το φυσικό υπόστρωμα αυτού που ονομάζουμε «εγώ». Το κύριο όργανο αυτού του συστήματος είναι ο εγκέφαλος. Ας εξετάσουμε πώς τα τμήματα του εγκεφάλου.

Λειτουργίες και δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου

Αυτό το όργανο αποτελείται κυρίως από κύτταρα που ονομάζονται νευρώνες. Αυτά τα νευρικά κύτταρα παράγουν ηλεκτρικές παρορμήσεις, χάρη στις οποίες λειτουργεί το νευρικό σύστημα.

Το έργο των νευρώνων παρέχεται από τα κύτταρα που ονομάζονται νευρογλία - αποτελούν το μισό σχεδόν του συνολικού αριθμού των κυττάρων του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Οι νευρώνες, με τη σειρά τους, αποτελούνται από ένα σώμα και διεργασίες δύο τύπων: άξονες (που μεταδίδουν ώθηση) και δενδρίτες (που λαμβάνουν ώθηση). Τα σώματα των νευρικών κυττάρων σχηματίζουν μάζα ιστών, η οποία ονομάζεται φαιά ύλη, και οι νευρώσεις τους υφαίνονται στις νευρικές ίνες και είναι λευκή ύλη.

 1. Στερεά. Πρόκειται για μια λεπτή μεμβράνη, μία πλευρά δίπλα στον οστικό ιστό του κρανίου και η άλλη απευθείας στον φλοιό.
 2. Μαλακό Αποτελείται από ένα χαλαρό ύφασμα και περιβάλλει σφιχτά την επιφάνεια των ημισφαιρίων, μπαίνοντας σε όλες τις ρωγμές και τις αυλακώσεις. Η λειτουργία του είναι η παροχή αίματος στο όργανο.
 3. Spider Web. Βρίσκεται μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κελύφους και την ανταλλαγή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (εγκεφαλονωτιαίο υγρό). Το Liquor είναι ένας φυσικός απορροφητής κραδασμών που προστατεύει τον εγκέφαλο από ζημιές κατά τη διάρκεια της κίνησης.

Στη συνέχεια, εξετάζουμε προσεχώς το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Τα μορφο-λειτουργικά χαρακτηριστικά του εγκεφάλου χωρίζονται επίσης σε τρία μέρη. Το κατώτατο τμήμα ονομάζεται διαμάντι. Όπου αρχίζει το ρομβοειδές τμήμα, ο νωτιαίος μυελός τελειώνει - περνά μέσα στο μυελό και στο οπίσθιο (το στήθος και η παρεγκεφαλίδα).

Ακολουθεί ο μεσαίος εγκέφαλος, ο οποίος ενώνει τα κάτω τμήματα με το κεντρικό νευρικό κέντρο - το πρόσθιο τμήμα. Το τελευταίο περιλαμβάνει το τερματικό (εγκεφαλικά ημισφαίρια) και το διένεθο. Οι βασικές λειτουργίες των εγκεφαλικών ημισφαιρίων είναι η οργάνωση της ανώτερης και κατώτερης νευρικής δραστηριότητας.

Ο τελικός εγκέφαλος

Αυτό το τμήμα έχει τον μεγαλύτερο όγκο (80%) σε σύγκριση με τους άλλους. Αποτελείται από δύο μεγάλα ημισφαίρια, το callosum του σώματος που τα συνδέει, καθώς και το οσφρητικό κέντρο.

Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, αριστερά και δεξιά, είναι υπεύθυνα για το σχηματισμό όλων των διαδικασιών σκέψης. Εδώ υπάρχει η μεγαλύτερη συγκέντρωση νευρώνων και παρατηρούνται οι πιο σύνθετες συνδέσεις μεταξύ τους. Στο βάθος της διαμήκους αυλάκωσης, που χωρίζει τα ημισφαίρια, υπάρχει μια πυκνή συγκέντρωση λευκής ύλης - το κάλιο του κορμού. Αποτελείται από πολύπλοκα πλέγματα νευρικών ινών που αλληλεπιδρούν με διάφορα μέρη του νευρικού συστήματος.

Μέσα στη λευκή ύλη υπάρχουν ομάδες νευρώνων, που ονομάζονται βασικά γάγγλια. Η στενή εγγύτητα με τον "κόμβο μεταφοράς" του εγκεφάλου επιτρέπει σε αυτούς τους σχηματισμούς να ρυθμίζουν τον μυϊκό τόνο και να εκτελούν άμεσες αντανακλαστικές αποκρίσεις κινητήρα. Επιπλέον, τα βασικά γάγγλια είναι υπεύθυνα για το σχηματισμό και τη λειτουργία σύνθετων αυτόματων ενεργειών, επαναλαμβάνοντας εν μέρει τις λειτουργίες της παρεγκεφαλίδας.

Εγκεφαλικός φλοιός

Αυτό το μικρό επιφανειακό στρώμα φαιάς ύλης (έως 4,5 mm) είναι ο νεότερος σχηματισμός στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ο εγκεφαλικός φλοιός είναι υπεύθυνος για το έργο της ανώτερης νευρικής δραστηριότητας του ανθρώπου.

Μελέτες έχουν επιτρέψει να προσδιοριστούν ποιες περιοχές του φλοιού σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια της εξελικτικής ανάπτυξης σχετικά πρόσφατα και που εξακολουθούσαν να υπάρχουν στους προϊστορικούς προγόνους μας:

 • το neocortex είναι ένα νέο εξωτερικό μέρος του φλοιού, το οποίο είναι το κύριο μέρος του.
 • archicortex - μια παλαιότερη οντότητα υπεύθυνη για την ενστικτώδη συμπεριφορά και τα ανθρώπινα συναισθήματα.
 • Το Paleocortex είναι η αρχαιότερη περιοχή που ασχολείται με τον έλεγχο των βλαστικών λειτουργιών. Επιπλέον, βοηθά στη διατήρηση της εσωτερικής φυσιολογικής ισορροπίας του σώματος.

Μετωπικοί λοβοί

Οι μεγαλύτεροι λοβοί των μεγάλων ημισφαιρίων που ευθύνονται για πολύπλοκες κινητικές λειτουργίες. Στους μετωπικούς λοβούς του εγκεφάλου σχεδιάζονται εθελοντικές κινήσεις και εδώ βρίσκονται κέντρα ομιλίας. Σ 'αυτό το μέρος του φλοιού γίνεται ο εκούσιος έλεγχος της συμπεριφοράς. Σε περίπτωση βλάβης στους μετωπικούς λοβούς, ένα άτομο χάνει την εξουσία πάνω από τις ενέργειές του, συμπεριφέρεται αντικοινωνικά και απλά ανεπαρκές.

Πτυσσόμενοι λοβούς

Σε στενή σχέση με την οπτική λειτουργία, είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία και την αντίληψη των οπτικών πληροφοριών. Δηλαδή, μετατρέπουν ολόκληρο το σύνολο των φωτεινών σημάτων που εισέρχονται στον αμφιβληστροειδή σε σημαντικές οπτικές εικόνες.

Παριετοί λοβοί

Διεξάγουν χωρική ανάλυση και επεξεργάζονται την πλειονότητα των αισθήσεων (άγγιγμα, πόνος, "αίσθημα μυών"). Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάλυση και ενσωμάτωση διαφόρων πληροφοριών σε δομημένα θραύσματα - στην ικανότητα να αντιλαμβάνεται το δικό του σώμα και τις πλευρές του, την ικανότητα να διαβάζει, να διαβάζει και να γράφει.

Προσωρινά λοβούς

Σε αυτή την ενότητα πραγματοποιείται ανάλυση και επεξεργασία των ακουστικών πληροφοριών, γεγονός που εξασφαλίζει τη λειτουργία της ακοής και την αντίληψη των ήχων. Οι χρονικοί λοβοί εμπλέκονται στην αναγνώριση των προσώπων διαφορετικών ανθρώπων, καθώς και στις εκφράσεις και τα συναισθήματα του προσώπου. Εδώ οι πληροφορίες είναι δομημένες για μόνιμη αποθήκευση και έτσι πραγματοποιείται μακροχρόνια μνήμη.

Επιπλέον, οι χρονικοί λοβοί περιέχουν κέντρα ομιλίας, η βλάβη των οποίων οδηγεί σε ανικανότητα να αντιλαμβάνονται την προφορική ομιλία.

Το μερίδιο των νησιών

Θεωρείται υπεύθυνος για τον σχηματισμό συνείδησης στον άνθρωπο. Σε στιγμές ενσυναίσθησης, ενσυναίσθησης, ακρόασης μουσικής και ακούγοντας το γέλιο και το κλάμα, υπάρχει ένα ενεργό έργο του λοβού των νησίδων. Αντιμετωπίζει επίσης αισθήσεις αποστροφής για βρωμιά και δυσάρεστες μυρωδιές, συμπεριλαμβανομένων φανταστικών ερεθισμάτων.

Midbrain

Το diencephalon χρησιμεύει ως ένα είδος φίλτρου για νευρικά σήματα - δέχεται όλες τις εισερχόμενες πληροφορίες και αποφασίζει πού πρέπει να πάει. Αποτελείται από το κάτω και το πίσω μέρος (θάλαμος και επιθάλαμος). Η ενδοκρινική λειτουργία πραγματοποιείται επίσης σε αυτό το τμήμα, δηλ. ορμονικό μεταβολισμό.

Το κάτω μέρος αποτελείται από τον υποθάλαμο. Αυτή η μικρή πυκνή δέσμη των νευρώνων έχει τεράστιο αντίκτυπο σε ολόκληρο το σώμα. Εκτός από τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, ο υποθάλαμος ελέγχει τους κύκλους ύπνου και εγρήγορσης. Επίσης απελευθερώνει ορμόνες που ευθύνονται για την πείνα και τη δίψα. Όντας κέντρο ευχαρίστησης, ο υποθάλαμος ρυθμίζει τη σεξουαλική συμπεριφορά.

Είναι επίσης άμεσα συνδεδεμένη με την υπόφυση και μεταφράζει τη νευρική δραστηριότητα στην ενδοκρινική δραστηριότητα. Οι λειτουργίες της υπόφυσης, με τη σειρά της, συνίστανται στη ρύθμιση του έργου όλων των αδένων του σώματος. Τα ηλεκτρικά σήματα πηγαίνουν από τον υποθάλαμο στον υποφυσιακό αδένα του εγκεφάλου, «παραγγέλνουν» την παραγωγή των ορμονών που πρέπει να ξεκινήσουν και ποιες θα πρέπει να σταματήσουν.

Το διένεθος περιλαμβάνει επίσης:

 • Ο θάλαμος - αυτό το μέρος εκτελεί τις λειτουργίες ενός "φίλτρου". Εδώ, τα σήματα από τους οπτικούς, ακουστικούς, γευστικούς και ακουστικούς δέκτες επεξεργάζονται και διανέμονται στα αρμόδια τμήματα.
 • Ο Επιθάλαμος - παράγει την ορμόνη μελατονίνη, η οποία ρυθμίζει τους κύκλους εγρήγορσης, συμμετέχει στη διαδικασία της εφηβείας και ελέγχει τα συναισθήματα.

Midbrain

Ρυθμίζει κυρίως την ακουστική και οπτική αντανακλαστική δραστηριότητα (συστολή του μαθητή με έντονο φως, στροφή του κεφαλιού σε πηγή έντονου ήχου κλπ.). Μετά την επεξεργασία στον θάλαμο οι πληροφορίες πηγαίνουν στον μεσαίο εγκεφαλικό.

Εδώ επεξεργάζεται περαιτέρω και αρχίζει η διαδικασία της αντίληψης, ο σχηματισμός μιας ουσιαστικής ήχου και οπτικής εικόνας. Σε αυτή την ενότητα, η κίνηση των ματιών συγχρονίζεται και διασφαλίζεται η διοφθαλμική όραση.

Ο κεντρικός εγκέφαλος περιλαμβάνει τα pedicles και quadlochromia (δύο ακουστικά και δύο οπτικά ανάχωμα). Μέσα είναι η κοιλότητα του μεσεγκεφάλου, που ενώνει τις κοιλίες.

Medulla oblongata

Αυτός είναι ένας αρχαίος σχηματισμός του νευρικού συστήματος. Οι λειτουργίες του medulla oblongata είναι να παρέχουν αναπνοή και κτύπο της καρδιάς. Αν βλάψετε αυτή την περιοχή, τότε ο άνθρωπος πεθαίνει - το οξυγόνο παύει να ρέει στο αίμα, το οποίο η καρδιά δεν αντλεί πλέον. Στους νευρώνες αυτού του τμήματος τέτοια προστατευτικά αντανακλαστικά αρχίζουν σαν φτάρνισμα, αναβοσβήνουν, βήχας και έμετος.

Η δομή του ομφαλό μοιάζει με επιμήκη λαμπτήρα. Στο εσωτερικό του περιέχει τον πυρήνα της φαιάς ύλης: τον δικτυωτό σχηματισμό, τον πυρήνα αρκετών κρανιακών νεύρων, καθώς και τους νευρικούς κόμβους. Η πυραμίδα του medulla oblongata, που αποτελείται από πυραμιδικά νευρικά κύτταρα, εκτελεί μια αγώγιμη λειτουργία, συνδυάζοντας τον εγκεφαλικό φλοιό και την ραχιαία περιοχή.

Τα σημαντικότερα κέντρα του μυελού είναι τα εξής:

 • ρύθμιση της αναπνοής
 • ρύθμιση κυκλοφορίας αίματος
 • ρύθμιση πολλών λειτουργιών του πεπτικού συστήματος

Πίσω εγκέφαλος: γέφυρα και παρεγκεφαλίδα

Η δομή του οπίσθιου εγκεφάλου περιλαμβάνει το πόντι και την παρεγκεφαλίδα. Η λειτουργία της γέφυρας είναι πολύ παρόμοια με το όνομά της, αφού αποτελείται κυρίως από νευρικές ίνες. Η εγκεφαλική γέφυρα είναι ουσιαστικά ένας «αυτοκινητόδρομος» μέσω του οποίου τα σήματα από το σώμα προς τον εγκέφαλο περνούν και οι παρορμήσεις που ταξιδεύουν από το νευρικό κέντρο στο σώμα. Με τους αύξοντες τρόπους, η γέφυρα του εγκεφάλου περνάει στον μεσαίωνα.

Η παρεγκεφαλίδα έχει ένα πολύ ευρύτερο φάσμα δυνατοτήτων. Οι λειτουργίες της παρεγκεφαλίδας είναι ο συντονισμός των κινήσεων του σώματος και η διατήρηση της ισορροπίας. Επιπλέον, η παρεγκεφαλίδα δεν ρυθμίζει μόνο πολύπλοκες κινήσεις, αλλά συμβάλλει επίσης στην προσαρμογή του μυοσκελετικού συστήματος σε διάφορες διαταραχές.

Για παράδειγμα, τα πειράματα με τη χρήση ενός ινβερτοσκόπου (ειδικά γυαλιά που μετατρέπουν την εικόνα του γύρω κόσμου) έδειξαν ότι είναι οι λειτουργίες της παρεγκεφαλίδας που είναι υπεύθυνες όχι μόνο για το άτομο που αρχίζει να προσανατολίζεται στο διάστημα, αλλά και για τον σωστό κόσμο.

Ανατομικά, η παρεγκεφαλίδα επαναλαμβάνει τη δομή των μεγάλων ημισφαιρίων. Εξωτερικά καλύπτεται με ένα στρώμα φαιάς ύλης, κάτω από το οποίο είναι ένα σύμπλεγμα λευκών.

Limbic σύστημα

Το σύστημα Limbic (από τη λατινική λέξη limbus - άκρο) ονομάζεται σύνολο σχηματισμών που περιβάλλουν το άνω μέρος του κορμού. Το σύστημα περιλαμβάνει τα οσφρητικά κέντρα, τον υποθάλαμο, τον ιππόκαμπο και τον δικτυωτό σχηματισμό.

Οι κύριες λειτουργίες του σωματικού συστήματος είναι η προσαρμογή του οργανισμού στις αλλαγές και στη ρύθμιση των συναισθημάτων. Αυτή η εκπαίδευση συμβάλλει στη δημιουργία μόνιμων αναμνήσεων μέσω των συνενώσεων μεταξύ μνήμης και αισθητήριων εμπειριών. Η στενή σχέση μεταξύ της οσφρητικής οδού και των συναισθηματικών κέντρων οδηγεί στο γεγονός ότι οι μυρωδιές μας προκαλούν τόσο ισχυρές και ξεκάθαρες αναμνήσεις.

Αν παραθέτετε τις κύριες λειτουργίες του συστήματος, αυτό είναι υπεύθυνο για τις ακόλουθες διαδικασίες:

 1. Αίσθημα οσμής
 2. Επικοινωνία
 3. Μνήμη: βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
 4. Ξεκούραστο ύπνο
 5. Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και των οργανισμών
 6. Συναισθήματα και συστατικό κίνητρο
 7. Διανοητική δραστηριότητα
 8. Ενδοκρινικό και φυτικό
 9. Ενέχεται εν μέρει στη διαμόρφωση του φαγητού και του σεξουαλικού ενστίκτου

HEAD BRAIN ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ.

Ο εγκέφαλος βρίσκεται στην κοιλότητα του εγκεφαλικού κρανίου και καλύπτεται από τρία κελύφη: μαλακό, αραχνοειδές και στερεό. Η μέση εγκεφαλική μάζα σε έναν ενήλικα είναι 1400 g. Σε ένα νεογέννητο μωρό, η εγκεφαλική μάζα είναι 340-400 g. Διαφορετικά από άλλα όργανα του σώματος με επιταχυνόμενη ανάπτυξη, από την ηλικία των επτά ετών ο εγκέφαλος αποκτά διαστάσεις κοντά σε εκείνη ενός ενήλικα ατόμου. Στα 10-14 ετών, η μάζα του εγκεφάλου σχεδόν φτάνει στο μέγιστο.

Ανατομικά, ο εγκέφαλος έχει τα ακόλουθα τμήματα: medulla, posterior (pons και παρεγκεφαλίδα), μεσαίο, ενδιάμεσο και τελικό εγκέφαλο. Το κεντρικό κανάλι του νωτιαίου μυελού συνεχίζει στον εγκέφαλο. Εδώ επεκτείνεται, σχηματίζοντας ένα διαφορετικό σχήμα κοιλότητας - τις κοιλίες. Οι κοιλίες του εγκεφάλου είναι γεμάτες με νωτιαίο υγρό, το οποίο παράγεται από το χοριοειδές πλέγμα των κοιλιών.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναπτύσσεται περισσότερο στον τελικό εγκέφαλο, ειδικά στα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Αμέσως κάτω από τον τερματικό εγκέφαλο είναι ο ενδιάμεσος εγκέφαλος, ο οποίος έχει πολλούς πυρήνες (συστάδες φαιάς ύλης) και λευκή ύλη - τις νευρικές ίνες των οδών. Τα τμήματα του εγκεφάλου (επιμήκη, οπίσθια (γέφυρα, παρεγκεφαλίδα), μεσαία εγκεφάλου, που βρίσκονται πιο κοντά στο νωτιαίο μυελό, ενώνονται κάτω από το γενικό όνομά του από το εγκεφαλικό στέλεχος.

Στο εγκεφαλικό επεισόδιο υπάρχουν ενδείξεις εγγενείς στο νωτιαίο μυελό. Η γκρίζα ύλη του στελέχους του εγκεφάλου αντιπροσωπεύεται από συστάδες νευρώνων - τους πυρήνες. Οι μετασχηματισμένοι, μοτέρ και φυτικοί πυρήνες, παρόμοιοι με το οπίσθιο, πρόσθιο και πλευρικό κέρατο του νωτιαίου μυελού, απομονώνονται.

Το Σχ. 46. ​​Τμήματα του εγκεφάλου σε διάμηκες τμήμα 1 - υποθάλαμο, 2 - κοιλιακή κοιλότητα III, 3 - εμπρός (λευκό) Spike 4 - σετ καλωδίου 5 - μεσολόβιο, b - σύντηξη mezhtalamicheskoe, 7 - θάλαμο, 8 - epithalamus, 9 - μεσεγκεφάλου, 10 - γέφυρα, 11 - παρεγκεφαλίδα, 12 - μυελό

Το στέλεχος του εγκεφάλου χωρίζεται στη βάση και το ελαστικό. Η βάση καταλαμβάνει το κάτω (βασικό) τμήμα του στελέχους του εγκεφάλου. Οι κατασκευές ελαστικών βρίσκονται πάνω από τη βάση. Στη βάση είναι κατηφορικά μονοπάτια που οδηγούν από τον φλοιό των εγκεφαλικών ημισφαιρίων στους κινητικούς νευρώνες του νωτιαίου μυελού και του εγκεφαλικού. Η λευκή ύλη του ελαστικού σχηματίζεται από αύξουσα και κατιούσα διαδρομή. Η γκρίζα ύλη αποτελείται από μοτέρ, μετασχηματισμένους και φυτικούς πυρήνες και κύτταρα του δικτυωτού σχηματισμού.

Το Σχ. 47. Η βάση του εγκεφάλου. Θέσεις εξόδου κρανιακού νεύρου:

1 - οσφρητικό βολβό, 2 - οσφρητική ταινία, 3 - εμπρόσθια διάτρητα ουσία, 4 - Γκρι λοφίσκο 5 - οπτικής οδού, 6 - θηλοειδούς προεξοχής του σώματος, 7 - τριδύμου κόμβο 8 - πίσω socketed χώρο 9 - γέφυρα, 10 - παρεγκεφαλίδα. 11 - πυραμίδα 12 - ελιά, 13 - νωτιαίο νεύρο 14 - υπογλώσσιο νεύρο UD - νεύρου, 16 - πνευμονογαστρικό νεύρο 17 - γλωσσοφαρυγγικού νεύρου, 18 - μπροστινή πόρτα-κοχλιακό νεύρο 19 - προσωπικού νεύρου, 20 - έξοδος νεύρο, 21 - νεύρο του τριδύμου, 22 - μπλοκ νεύρο, 23 - οφθαλμικό νεύρο, 24 - οπτικό νεύρο. 25 - οσφρητική αυλάκωση

Ο τελικός εγκέφαλος - το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου, καλύπτει όλα τα άλλα μέρη του εγκεφάλου από πάνω και από τις πλευρές. Σε έναν ενήλικα, αντιπροσωπεύει έως και το 88% της συνολικής μάζας του εγκεφάλου. Ο τελικός εγκέφαλος αποτελείται από δύο ημισφαίρια. Κάθε ημισφαίριο έχει γκρίζα και λευκή ύλη. Η γκρίζα ύλη σχηματίζει το επιφανειακό στρώμα του ημισφαιρίου - τον εγκεφαλικό φλοιό και τους βασικούς πυρήνες που βρίσκονται βαθύτερα στη λευκή ύλη των ημισφαιρίων. Λευκό υλικό που σχηματίζεται ημισφαίρια νευρικές ίνες προσανατολισμένες σε διαφορετικές κατευθύνσεις και συνδέουν διαφορετικά μέρη του φλοιού σε ένα ημισφαίριο και συμμετρική τμήματα του φλοιού του δεξιού και αριστερού ημισφαιρίου, καθώς και φλοιό βασικούς πυρήνες, και οι πυρήνες του στελέχους του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. 12 ζεύγη κρανιακών (κρανιοεγκεφαλικών) νεύρων πηγαίνουν στη βάση του εγκεφάλου (Εικ. 47).

Ημερομηνία προσθήκης: 2015-09-28; Προβολές: 405; ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εν συντομία, τι πρέπει να ξέρετε για τον ανθρώπινο εγκέφαλο

Δεν είναι μυστικό ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα από τα θαύματα της φύσης. Και εξακολουθεί να παραμένει ένα μυστήριο τόσο για τους επιστήμονες όσο και για τους γιατρούς. Παρά την ανακάλυψη ακριβών σύγχρονων συσκευών, εδώ για να μελετήσουμε τις λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως το EEG για αναφορά, παραμένει ένα μυστήριο για εμάς. Αλλά κάτι που ξέρουμε ακόμα.

Σύντομα στοιχεία για τον εγκέφαλο:


• Ο μέσος όγκος ανθρώπινου κρανίου είναι 1500 κυβικά.


• Βάρος εγκεφάλου - 1350g κατά μέσο όρο.


• Εάν ξεφορτωθεί το υγρό, τότε το ξηρό βάρος θα είναι μόνο 4-5% του αρχικού, δηλαδή, ο εγκέφαλος αποτελείται από περισσότερο από 95% νερό.


• Σε σχέση με ολόκληρο το σώμα, ο εγκέφαλος είναι μόνο 2%.


• Ο εγκεφαλικός φλοιός, ο οποίος έχει σύνθετη δομή, περιέχει από 15 έως 20 δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα.


• Τουλάχιστον 750 cm κυβικού αίματος περνούν μέσα από τον εγκέφαλο κάθε λεπτό.


• Χρησιμοποιεί το 18% του οξυγόνου που παράγεται από το σώμα.


• Δεν έχει ευαισθησία στον πόνο, επομένως κατά τις νευροχειρουργικές επεμβάσεις η αναισθησία γίνεται μόνο στις τριχοειδείς και εγκεφαλικές μεμβράνες. Από αυτό προκύπτει ότι όλοι οι πονοκέφαλοι δεν προκαλούνται από βλάβη στον ίδιο τον εγκέφαλο, αλλά από διάφορες ασθένειες των μεμβρανών και αιμοφόρων αγγείων.


• Ο εγκέφαλος έχει τρία κοχύλια: σκληρά, μαλακά και αραχνοειδή.


• Το αραχνοειδές δεν μπορεί να αποτελέσει πηγή πόνου.


• Η κοιλία του εγκεφάλου περιέχει έναν αδένα που παράγει εγκεφαλονωτιαίο υγρό - ένα υγρό που πλένει ολόκληρο τον εγκέφαλο. Εκτελεί σημαντικές λειτουργίες: υποτίμηση του εγκεφάλου, μαλακώνει τους κραδασμούς και τις εγκεφαλικές συνέπειες. διεξάγει μια σειρά μεταβολικών διεργασιών. διαδραματίζει προστατευτικό ρόλο, ιδίως όσον αφορά τις μολυσματικές ασθένειες ·


• Ο εγκέφαλος αναγνωρίζεται ως η πιο σύνθετη συσκευή σε ολόκληρο το Σύμπαν.


• Η πρόληψη της νόσου του Alzheimer είναι καθημερινή εγκεφαλική δραστηριότητα. Δηλαδή, εκπαίδευση του εγκεφάλου?


• Στατιστικά λένε ότι τα άτομα με καλές πνευματικές ικανότητες είναι λιγότερο πιθανό να υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές και γεροντική άνοια.


• Οι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι το βράδυ ο εγκέφαλός μας δεν ξεκουράζεται, αλλά το αντίθετο - λειτουργεί με επιταχυνόμενο ρυθμό. Επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει σε μια μέρα.


• Ένα ενδιαφέρον γεγονός: όσο πιο διανοητικά αναπτύσσεται ένα άτομο, τόσο περισσότερα όνειρα έχει.


• Ο εγκέφαλος είναι το πιο παχύρρευστο όργανο, μπορεί να περιέχει έως και 60% λίπος.


• Παύει να μεγαλώνει σε ηλικία περίπου 18 ετών.


• Έχει αποδειχθεί ότι ο εγκέφαλος ενός ανθρώπου και ο εγκέφαλος μιας γυναίκας αντιδρούν διαφορετικά στον πόνο.


• Στις γυναίκες, η φαιά ουσία του εγκεφάλου είναι ένα μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής μάζας από ό, τι στους άνδρες.


• Στους άντρες, αντίθετα, περισσότερη λευκή ύλη και εγκεφαλονωτιαίο υγρό.


• Η ανθρώπινη ζωή είναι εφικτή μόνο με το ήμισυ του εγκεφάλου!


• Οι επιστήμονες έχουν διαψεύσει εδώ και πολύ καιρό τον μύθο ότι χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλου μας.

HEAD BRAIN ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ

Ο εγκέφαλος βρίσκεται στην κοιλότητα του εγκεφαλικού κρανίου και καλύπτεται από τρία κελύφη: μαλακό, αραχνοειδές και στερεό. της μάζας του εγκεφάλου του ενήλικα είναι κατά μέσο όρο 1400 Ένα νεογέννητο βάρος του εγκεφάλου του μωρού είναι 340 - 400 g αντίθεση με άλλα όργανα του σώματος ταχεία ανάπτυξη, ο εγκέφαλος παίρνει σε επτά χρόνια σε μέγεθος, παρόμοιο με τον εγκέφαλο ενός ενήλικα. Στα 10-14 ετών, η μάζα του εγκεφάλου σχεδόν φτάνει στο μέγιστο.

Ανατομικά, ο εγκέφαλος έχει τα ακόλουθα τμήματα: medulla, posterior (pons και παρεγκεφαλίδα), μεσαίο, ενδιάμεσο και τελικό εγκέφαλο. Το κεντρικό κανάλι του νωτιαίου μυελού συνεχίζει στον εγκέφαλο. Εδώ επεκτείνεται, σχηματίζοντας ένα διαφορετικό σχήμα κοιλότητας - τις κοιλίες. Οι κοιλίες του εγκεφάλου είναι γεμάτες με νωτιαίο υγρό, το οποίο παράγεται από το χοριοειδές πλέγμα των κοιλιών.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναπτύσσεται περισσότερο στον τελικό εγκέφαλο, ειδικά στα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Αμέσως κάτω από τον τερματικό εγκέφαλο είναι ο ενδιάμεσος εγκέφαλος, ο οποίος έχει πολλούς πυρήνες (συστάδες φαιάς ύλης) και λευκή ύλη - τις νευρικές ίνες των οδών. Τα τμήματα του εγκεφάλου (επιμήκη, οπίσθια (γέφυρα, παρεγκεφαλίδα), μεσαία εγκεφάλου, που βρίσκονται πιο κοντά στο νωτιαίο μυελό, ενώνονται κάτω από το γενικό όνομά του από το εγκεφαλικό στέλεχος.

Στο εγκεφαλικό επεισόδιο υπάρχουν ενδείξεις εγγενείς στο νωτιαίο μυελό. Η γκρίζα ύλη του στελέχους του εγκεφάλου αντιπροσωπεύεται από συστάδες νευρώνων - τους πυρήνες. Οι μετασχηματισμένοι, μοτέρ και φυτικοί πυρήνες, παρόμοιοι με το οπίσθιο, πρόσθιο και πλευρικό κέρατο του νωτιαίου μυελού, απομονώνονται.

Το Σχ. 46. ​​Τμήματα του εγκεφάλου σε διάμηκες τμήμα 1 - υποθάλαμο, 2 - κοιλιακή κοιλότητα III, 3 - εμπρός (λευκό) Spike 4 - σετ καλωδίου 5 - μεσολόβιο, b - σύντηξη mezhtalamicheskoe, 7 - θάλαμο, 8 - epithalamus, 9 - μεσεγκεφάλου, 10 - γέφυρα, 11 - παρεγκεφαλίδα, 12 - μυελό

Το στέλεχος του εγκεφάλου χωρίζεται στη βάση και το ελαστικό. Η βάση καταλαμβάνει το κάτω (βασικό) τμήμα του στελέχους του εγκεφάλου. Οι κατασκευές ελαστικών βρίσκονται πάνω από τη βάση. Στη βάση είναι κατηφορικά μονοπάτια που οδηγούν από τον φλοιό των εγκεφαλικών ημισφαιρίων στους κινητικούς νευρώνες του νωτιαίου μυελού και του εγκεφαλικού. Η λευκή ύλη του ελαστικού σχηματίζεται από αύξουσα και κατιούσα διαδρομή. Η γκρίζα ύλη αποτελείται από μοτέρ, μετασχηματισμένους και φυτικούς πυρήνες και κύτταρα του δικτυωτού σχηματισμού.

Το Σχ. 47. Η βάση του εγκεφάλου. Θέσεις εξόδου κρανιακού νεύρου:

1 - οσφρητικό βολβό, 2 - οσφρητική ταινία, 3 - εμπρόσθια διάτρητα ουσία, 4 - Γκρι λοφίσκο 5 - οπτικής οδού, 6 - θηλοειδούς προεξοχής του σώματος, 7 - τριδύμου κόμβο 8 - πίσω socketed χώρο 9 - γέφυρα, 10 - παρεγκεφαλίδα. 11 - πυραμίδα 12 - ελιά, 13 - νωτιαίο νεύρο 14 - υπογλώσσιο νεύρο UD - νεύρου, 16 - πνευμονογαστρικό νεύρο 17 - γλωσσοφαρυγγικού νεύρου, 18 - μπροστινή πόρτα-κοχλιακό νεύρο 19 - προσωπικού νεύρου, 20 - έξοδος νεύρο, 21 - νεύρο του τριδύμου, 22 - μπλοκ νεύρο, 23 - οφθαλμικό νεύρο, 24 - οπτικό νεύρο. 25 - οσφρητική αυλάκωση

Ο τελικός εγκέφαλος - το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου, καλύπτει όλα τα άλλα μέρη του εγκεφάλου από πάνω και από τις πλευρές. Σε έναν ενήλικα, αντιπροσωπεύει έως και το 88% της συνολικής μάζας του εγκεφάλου. Ο τελικός εγκέφαλος αποτελείται από δύο ημισφαίρια. Κάθε ημισφαίριο έχει γκρίζα και λευκή ύλη. Η γκρίζα ύλη σχηματίζει το επιφανειακό στρώμα του ημισφαιρίου - τον εγκεφαλικό φλοιό και τους βασικούς πυρήνες που βρίσκονται βαθύτερα στη λευκή ύλη των ημισφαιρίων. Λευκό υλικό που σχηματίζεται ημισφαίρια νευρικές ίνες προσανατολισμένες σε διαφορετικές κατευθύνσεις και συνδέουν διαφορετικά μέρη του φλοιού σε ένα ημισφαίριο και συμμετρική τμήματα του φλοιού του δεξιού και αριστερού ημισφαιρίου, καθώς και φλοιό βασικούς πυρήνες, και οι πυρήνες του στελέχους του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. 12 ζεύγη κρανιακών (κρανιοεγκεφαλικών) νεύρων πηγαίνουν στη βάση του εγκεφάλου (Εικ. 47).

1. Ποια τμήματα απομονώνονται από τον εγκέφαλο;

2. Ποιες είναι οι ομοιότητες στο στέλεχος του εγκεφάλου και στο νωτιαίο μυελό;

3. Τι είναι η λευκή ύλη σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου;

Τα πιο ενδιαφέροντα γεγονότα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο

Κάθε μέρα, ένα άτομο εκτελεί μεγάλο αριθμό φυσιολογικών και πνευματικών εργασιών, μέσω εντολών που αποστέλλονται από τις δομές του εγκεφάλου. Ένας μεγάλος αριθμός επιστημόνων εργάζονται για τη μελέτη αυτού του μυστηριώδους οργάνου, αλλά μόνο ένα μικρό μέρος είναι γνωστό για τις δυνατότητές του και οι πιο σημαντικές και ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις στη μελέτη του εγκεφάλου περιμένουν στα φτερά. Αυτό το άρθρο περιγράφει τα πιο ενδιαφέροντα γεγονότα σχετικά με τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Ο εγκέφαλος δεν στηρίζεται ποτέ

Ένα ενδιαφέρον γεγονός: το έργο αυτού του σώματος δεν σταματάει για ένα λεπτό, αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια του ύπνου έρχονται μνήμες ή φαντασιώσεις που δεν ήταν και οι οποίες πιθανότατα δεν θα συμβούν. Κατά τη διάρκεια αυτών των διακοπών, μερικοί επιστήμονες επισκέφθηκαν ιδέες για την πραγματοποίηση της πολυετούς δουλειάς τους - για παράδειγμα, σύμφωνα με έναν πολύ γνωστό μύθο, ο Mendeleev είδε σε ένα όνειρο έναν αλγόριθμο για τη διάθεση χημικών στοιχείων. Ο ίδιος ο χημικός το επεξεργάστηκε από την βιογραφία του με κάποια ειρωνεία, αλλά δεν το αντέκρουσε εντελώς.

Και μερικοί από αυτούς τόνισαν σκόπιμα την έμπνευση σε ένα όνειρο - έτσι ο Δανός θεωρητικός φυσικός Niels Bohr το 1913 συχνά έλεγε μια ενδιαφέρουσα ιστορία για το πώς, με την εντύπωση ενός από τα οράματα, δημιούργησε ένα πλανητικό μοντέλο δομής ατόμων, για το οποίο αργότερα έλαβε το Νόμπελ βραβείο στη φυσική.

Οι ιστορίες ανθρώπων που ήταν σε κατάσταση κλινικού θανάτου ή προέκυψαν από βαθύ κώμα επιβεβαιώνουν επίσης τη θεωρία ότι η λειτουργία του εγκεφάλου δεν σταματάει για ένα λεπτό. Ως εκ τούτου, είναι συχνά πιθανό να ακούσουν από αυτούς ενδιαφέρουσες πληροφορίες "για το φως στο τέλος ενός σκοτεινού διαδρόμου" ή πώς η ψυχή έτρεξε πάνω από ένα άψυχο σώμα.

Φυσικά, τέτοιες ιστορίες δεν πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, αλλά υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτά: μετά από όλα, που βιώνουν την πείνα με οξυγόνο, ο εγκεφαλικός φλοιός είναι ικανός να παράγει αυταπάτες.

Ένα ενδιαφέρον γεγονός: η φυσική κατάσταση των δομών του κεντρικού νευρικού συστήματος και η εργασία τους εξαρτάται από την παροχή θρεπτικών ουσιών στον εγκέφαλο - προκειμένου να λειτουργήσει κανονικά, καθώς και το 20% του οξυγόνου που εισέρχεται μέσω των πνευμόνων απαιτείται. Η έλλειψη αυτού του στοιχείου προκαλεί μη αναστρέψιμες διεργασίες - συνδέσεις interneuron και τα ίδια τα νευρικά κύτταρα αρχίζουν να διασπώνται. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση: χωρίς τρόφιμα ή νερό μπορεί κάποιος να ζήσει για αρκετές ημέρες ή και μήνες, και χωρίς οξυγόνο, ο πραγματικός θάνατος συμβαίνει μετά από 6 λεπτά.

Η ανάπτυξη των δομών του εγκεφάλου επίσης δεν σταματάει για ένα δευτερόλεπτο, με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα των νευρικών κυττάρων που παρατηρείται στην παιδική ηλικία και την παιδική ηλικία. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό όταν αποκτάτε ένα νεογέννητο παιδί με τις απαραίτητες δεξιότητες για την ύπαρξη, όπως το όρθιο περπάτημα και η ικανότητα μάθησης.

Ένα άλλο ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι όταν γεννιέται ένα νεογέννητο, υπάρχουν μόνο συγγενή αντανακλαστικά και οι δομές που ευθύνονται για υψηλότερη νευρική δραστηριότητα αρχίζουν να αναπτύσσονται κάποια στιγμή αργότερα και το βάρος του εγκεφάλου διπλασιάζεται κατά το πρώτο έτος της ανθρώπινης ζωής.

Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για τον ανθρώπινο εγκέφαλο:

 • Η ταχύτητα μετάδοσης σήματος μέσω των νευρωνικών δικτύων του ανθρώπινου εγκεφάλου αναπτύσσεται στα 288 km / h, όμως με την ηλικία μειώνεται κατά ένα τρίτο. Αυτό οφείλεται σε περιβαλλοντικές επιδράσεις και μη αναστρέψιμες διεργασίες στον φλοιό των ηλικιωμένων, στις οποίες συμβαίνει η καταστροφή των νευρικών κυττάρων και οι καταλήξεις τους.
 • Ένα άλλο ενδιαφέρον γεγονός για τις δυνατότητες του εγκεφάλου είναι ότι οι ψυχικές ικανότητες και η νοημοσύνη ενός ατόμου δεν εξαρτώνται από τον όγκο και τη μάζα αυτού του οργάνου. Για παράδειγμα, το μεγαλύτερο "μυαλό" ανήκε σε άτομο με νοητική υστέρηση, αλλά ο εγκέφαλος του Αϊνστάιν είχε βάρος μικρότερο από τον μέσο όρο, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να γίνει ένας από τους κορυφαίους φυσικούς και να λάβει το βραβείο Νόμπελ για το έργο του.
 • Η ενδιαφέρουσα ικανότητα των δομών του εγκεφάλου να συσσωρεύουν και να επεξεργάζονται τις πληροφορίες στο μέγιστο σε μια ορισμένη ηλικία χρησιμοποιείται κατά την εκπαίδευση ενός ατόμου σε γενικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δείχνουν τη μεγαλύτερη τάση να μάθουν, σε μια εποχή όπου εμφανίζεται έντονη ανάπτυξη των περιοχών του φλοιού που είναι υπεύθυνες για τη μνήμη και την αντίληψη της πληροφορίας. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από πολλά παραδείγματα σχετικά με την προσαρμογή των παιδιών σε μια κοινωνία όπου μιλάνε πολλές γλώσσες, ενώ το παιδί μεταβαίνει εύκολα από τη μία γλώσσα στην άλλη και καταλαβαίνει τι εμπλέκεται και στις δύο περιπτώσεις. Η αντίληψη και η μάθηση στην ενηλικίωση είναι δύσκολη, όπως αποδεικνύεται από την έμφαση και τη δυσκολία της "μετάβασης" σε άλλη γλώσσα. Ο αριθμός των νευρώνων σε ένα παιδί ηλικίας 3 ετών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ενηλίκων, οπότε αν δεν αρχίσετε να αναπτύσσετε ικανότητες σε αυτή την χρονική περίοδο, τότε με την πάροδο του χρόνου, τα ανεπιθύμητα κύτταρα θα αρχίσουν να πεθαίνουν και η διαδικασία εκμάθησης θα καθυστερήσει.
 • Ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι η ποιότητα των καταναλωθέντων τροφίμων επηρεάζει επίσης τις νοητικές ικανότητες, τη νοημοσύνη και την ταχύτητα της μάθησης. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ένα άτομο χρειάζεται μια ισορροπημένη υγιεινή διατροφή, στην οποία θα υπάρχει επαρκής ποσότητα μικροστοιχείων και βιταμινών, για την υψηλή ποιότητα της ψυχικής δραστηριότητας. Η εκδήλωση αυτού του φαινομένου μπορεί συχνά να παρατηρηθεί σε άτομα που περιορίζονται στη χρήση μεμονωμένων προϊόντων ή "καθιστούν" σε μονογονεϊκές δίαιτες. Ωστόσο, μερικοί από αυτούς σηματοδοτούν την εμφάνιση απάθειας και κόπωσης, ακόμη και μετά από ανάπαυση, γι 'αυτό είναι πολύ σημαντικό να τρώμε σωστά.
 • Το παρακάτω ενδιαφέρον γεγονός για τον εγκέφαλο δείχνει ότι ο αρσενικός εγκέφαλος ζυγίζει 150-200 g περισσότερο από το θηλυκό. Ωστόσο, αυτό το χαρακτηριστικό αντισταθμίζεται περισσότερο από τον αριθμό των νευρικών κυττάρων και τις συνδέσεις τους, τα οποία είναι πιο ανεπτυγμένα στις γυναίκες, γι 'αυτό είναι ευκολότερο να εκτελούν διάφορες ενέργειες ταυτόχρονα, αλλά ένας άνθρωπος σε μια τέτοια κατάσταση θα επικεντρωθεί σε ένα πράγμα.
 • Η μελέτη της επιρροής της μουσικής στην αποκατάσταση των δομών του εγκεφάλου παρουσιάζει αρκετά ενδιαφέροντα γεγονότα: λένε ότι η κλασική μουσική επιταχύνει σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία αποκατάστασης και η διδασκαλία ενός παιδιού για να παίξει μουσικά όργανα έχει ευεργετική επίδραση στην ανάπτυξή του.

Ο εγκέφαλος δεν είναι ευαίσθητος στον πόνο

Ένα άλλο ενδιαφέρον γεγονός για τον εγκέφαλο: δεν υπάρχουν δέκτες πόνου στα μέρη του, επομένως είναι ανοσοποιητικό στον πόνο και αυτό που ο καθένας θεωρεί «πονοκέφαλο» δεν είναι μια φυσική εκδήλωση αυτού του συναίσθηματος, ενώ τα σήματα δυσφορίας μεταδίδονται από τους ιστούς που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τα όργανα.

Ενδιαφέρον από την άποψη της επιστήμης, το γεγονός της εμφάνισης των φανταστικών πόνων ενός χαμένου άκρου ή οργάνου. Ο περισσότερος εμπειρογνώμονας πιστεύει ότι οι δομές του εγκεφάλου αποθηκεύουν τις μνήμες όλων των τμημάτων του ανθρώπινου σώματος και αν χαθεί ένα ή το άλλο όργανο, οι νευρικές συνδέσεις που προέρχονται από το κολόβωμα δίνουν ψευδή μηνύματα που στη συνέχεια υποβάλλονται σε λανθασμένη επεξεργασία από τμήματα του ΚΝΣ.

Δυνατότητα ανάκτησης χαμένων λειτουργιών

Μια άλλη ενδιαφέρουσα ικανότητα του εγκεφάλου είναι η ικανότητα να αποκατασταθεί ή να αντικατασταθεί η χαμένη δομή, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό χαρακτηριστικό αυτού του σώματος. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία ανάκτησης διαρκεί πολύ και η ένταση και η πληρότητα της εξαρτάται από την ηλικία του ατόμου στο οποίο έλαβε τον τραυματισμό.

Έτσι, όταν ένα από τα μέρη της παρεγκεφαλίδας χάθηκε, τα συμπτώματα εμφανίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια κατά τις πρώτες 2 εβδομάδες, και στη συνέχεια αποδυναμώνουν ή εξαφανίζονται εξ ολοκλήρου. Στην περίπτωση αυτή, η εκπλήρωση των λειτουργιών λαμβάνεται από τον εγκεφαλικό φλοιό του εγκεφάλου, στον οποίο σχηματίζονται νέες υπό όρους αντανακλαστικές εσωτερικές συνδέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται μια σχέση με την υπόλοιπη παρεγκεφαλίδα, επομένως, με την πλήρη απομάκρυνση ή βλάβη αυτού του μέρους του εγκεφάλου, η ζωή ενός ατόμου μειώνεται σημαντικά. Επίσης, με την καταστροφή, για παράδειγμα, του δεξιού ημισφαιρίου, η εκτέλεση των λειτουργιών του περνά στο άλλο ημισφαίριο του εγκεφάλου. Φυσικά, μια τέτοια αποζημίωση δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει πλήρως το χαμένο κομμάτι, αλλά θα επιτρέψει την εκτέλεση πρωτόγονων ενεργειών στο μέλλον.

Η πλαστικότητα του εγκεφάλου μπορεί να παρατηρηθεί σε άτομα με νόσο του Πάρκινσον, όπου η εμφάνιση προφανών σημείων αρχίζει μόνο μετά την ήττα περίπου 90% των νευρώνων, ενώ η φυσιολογική λειτουργία του σώματος εξασφαλίζεται από γειτονικές περιοχές.

Ο εγκέφαλος αγαπά την προπόνηση

Ένα άλλο ενδιαφέρον γεγονός υποδηλώνει ότι η καθημερινή σωματική άσκηση έχει θετική επίδραση στην ικανότητά του για εργασία του εγκεφάλου και συμβάλλει επίσης στη βελτιστοποίηση της εργασίας του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, για παράδειγμα, όταν λειτουργεί, τα κύτταρα της εμπλουτίζονται εντατικά με οξυγόνο και άλλα θρεπτικά συστατικά, ο μεταβολισμός επιταχύνεται και τα προϊόντα αποσύνθεσης αρχίζουν να εκκρίνονται πιο έντονα από το σώμα μέσω της αναπνοής και του ιδρώτα. Ως εκ τούτου, για να βελτιωθεί η ποιότητα της απομνημόνευσης, αρκεί για ένα άτομο να εκτελεί σωματικές ασκήσεις 2-3 φορές την εβδομάδα για 30 λεπτά.

Επίσης, η εφαρμογή ψυχικών ασκήσεων θα βοηθήσει στην αναβολή των σημείων γεροντικής άνοιας και ψυχικών διαταραχών σε μεταγενέστερη περίοδο. Η επίλυση των σταυρόλεξων και άλλων απλών εργασιών που βελτιώνουν και αναπτύσσουν τη μνήμη θα είναι κατάλληλες ως προπόνηση.

Θυμάμαι - δεν θυμάμαι

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες λειτουργίες του εγκεφάλου είναι η ικανότητα απομνημόνευσης πληροφοριών, ο σχηματισμός μιας αιτιώδους σχέσης και η αναπαραγωγή οποιασδήποτε ενέργειας βασισμένης στην προηγούμενη εμπειρία ή, όπως λένε, "από τη μνήμη".

Η καταστροφή των δομών που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία αυτής της εγκεφαλικής δραστηριότητας οδηγεί στην απώλεια μνήμης και η εκδήλωση αυτών των διαταραχών μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη απώλεια μνήμης ή σε ορισμένα επεισόδια από τη ζωή ενός ατόμου. Οι περισσότερες φορές αυτές οι παραβιάσεις είναι αποτέλεσμα κρανιοεγκεφαλικών ή ψυχολογικών τραυμάτων, όγκων ή δηλητηρίασης του σώματος.

Για παράδειγμα, η απώλεια βραχυπρόθεσμης μνήμης είναι συχνότερα το αποτέλεσμα ψυχολογικών κρίσεων που συνέβησαν με τον ίδιο τον ασθενή ή τους συγγενείς του στα μάτια του. Έτσι, λειτουργεί ένας προστατευτικός μηχανισμός, εξοικονομώντας ένα άτομο από ακόμα μεγαλύτερο στρες και άλλες ψυχικές διαταραχές.

Σε αντίθεση με τα ψυχολογικά τραύματα, μετά τα οποία βασικά οι πληροφορίες αποκαθίστανται με την πάροδο του χρόνου, η απώλεια μερικών τμημάτων του εγκεφάλου οδηγεί σε πλήρη απώλεια μνήμης και δεξιοτήτων που δεν μπορούν να αποκατασταθούν αργότερα. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η εκδήλωση της άνοιας στην ηλικία, η οποία οδηγεί στην υποβάθμιση του ατόμου.

Ένα άλλο ενδιαφέρον φαινόμενο του εγκεφάλου είναι η υπερμενησία, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί στην ικανότητα να απομνημονεύει τους αριθμούς, τις ημερομηνίες, καθώς και την ικανότητα επίλυσης σύνθετων εξισώσεων χωρίς τη χρήση εγγραφών και τεχνικών υπολογιστών, χρησιμοποιώντας μόνο μνήμη.