Κοιλιακά του εγκεφάλου

Ανακινήστε

Στον ανθρώπινο εγκέφαλο υπάρχουν τέσσερις κοιλότητες γεμάτες με υγρό, που ονομάζονται κοιλίες. Η λειτουργία αυτών των κοιλιών είναι η παραγωγή και η κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Στις κοιλίες του εγκεφάλου περιέχει νωτιαίο υγρό που κυκλοφορεί στον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Συνολικά, ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει τέσσερις κοιλίες που συνθέτουν το κοιλιακό σύστημα. Ονομάζονται πλευρικές κοιλίες, καθώς και οι τρίτες και τέταρτες κοιλίες.

Υπάρχουν δύο πλευρικές κοιλότητες, δεξιά και αριστερά, που βρίσκονται στα ημισφαίρια του εγκεφάλου. Οι πλευρικές κοιλίες είναι οι μεγαλύτερες κοιλίες του εγκεφάλου. Η κύρια λειτουργία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού είναι η προστασία του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού από σωματικές βλάβες.

Κοιλιακό σύστημα

Και οι τέσσερις κοιλίες του ανθρώπινου εγκεφάλου αναπτύσσονται από το κεντρικό κανάλι του εμβρυϊκού νευρικού σωλήνα, συνήθως κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Όλες οι κοιλίες, πλευρικές, τρίτες και τέταρτες συνδέονται μεταξύ τους. Η τέταρτη κοιλία στενεύει και συνεχίζει στο κεντρικό κανάλι του νωτιαίου μυελού. Οι δεξιά και αριστερή πλευρικές κοιλίες βρίσκονται βαθιά μέσα στα ημισφαίρια του εγκεφάλου, ακριβώς κάτω από το corpus callosum, ενώ η τρίτη κοιλία βρίσκεται στο diencephalon, ανάμεσα στον δεξιό και τον αριστερό θάλαμο.

Η τέταρτη κοιλία στο άνω μισό του μυελού. Αυτή είναι η ρομβοειδής κοιλότητα, η οποία συνδέεται με τον υποαραχνοειδή χώρο μέσω του πλευρικού ανοίγματος της Lushka και της μεσαίας τρύπας του Majandi. Οι δύο πλευρικές κοιλίες συνδέονται με την τρίτη κοιλία μέσω του μεσοκοιλιακού στομίου, γνωστού και ως στόμιο Monroe. Το άνοιγμα του Monroe είναι ένα στενό, ωοειδές άνοιγμα μέσω του οποίου το νωτιαίο υγρό εισέρχεται από τις πλευρικές κοιλότητες με την τρίτη κοιλία.

Η τρίτη κοιλία συνδέεται έπειτα με την τέταρτη κοιλία, η οποία είναι μια μακρά, στενή δομή. Κάθε μία από τις πλευρικές κοιλίες έχει τρεις εκτροπές, πρόσθια ή μετωπική ανάπτυξη, οπίσθια ή περιστροφική ανάπτυξη και προσωρινή ανάπτυξη. Μέσα στις κοιλίες είναι επενδεδυμένες με επιθηλιακή μεμβράνη, γνωστή ως ependyma.

Κύκλος εγκεφαλονωτιαίου υγρού

Το κοιλιακό σύστημα του εγκεφάλου περιέχει εγκεφαλονωτιαίο υγρό (CSF). Η εξειδικευμένη δομή που παράγει εγκεφαλονωτιαίο υγρό ονομάζεται χοριοειδές πλέγμα. Αυτή η δομή βρίσκεται στην πλευρική, τρίτη και τέταρτη κοιλία του εγκεφάλου. Αυτή η δομή περιέχει τροποποιημένα ependymocytes που παράγουν εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό ρέει από τις πλευρικές κοιλίες στην τρίτη κοιλία, μέσω του Monroe ή του κοιλιακού foramen, και έπειτα στην τέταρτη κοιλία. Από την τέταρτη κοιλία εισέρχεται στο κεντρικό κανάλι του νωτιαίου μυελού και στην κοιλότητα του υποαραχνοειδούς χώρου, μέσω της μεσαίας οπής του Majandi και δύο πλευρικών ανοιγμάτων του Lushka. Μόνο μια μικρή ποσότητα υγρού εισέρχεται στο κεντρικό κανάλι. Στον υποαραχνοειδή χώρο, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό απορροφάται στο φλεβικό αίμα, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες δομές γνωστές ως αραχνοειδείς κοκκιώσεις. Λειτουργούν ως μονόδρομες βαλβίδες που επιτρέπουν στο υγρό να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος όταν η πίεση του υγρού υπερβαίνει την φλεβική
πίεση Αλλά δεν επιτρέπουν το υγρό να περάσει πίσω στον υποαραχνοειδή χώρο (εγκέφαλος) όταν η φλεβική πίεση είναι υψηλότερη από την πίεση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Κοιλιακή λειτουργία

Στον εγκέφαλο, η κύρια λειτουργία των κοιλιών είναι η προστασία του εγκεφάλου με απορρόφηση κραδασμών. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό που παράγεται στις κοιλίες λειτουργεί ως μαξιλάρι που προστατεύει τον εγκέφαλο και ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις οποιουδήποτε είδους σωματικού τραυματισμού. Το υγρό απομακρύνει επίσης απόβλητα, όπως επιβλαβείς μεταβολίτες ή φάρμακα από τον εγκέφαλο, εκτός από τη μεταφορά ορμονών σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου. Το υγρό παρέχει επίσης την πλευστότητα του εγκεφάλου, η οποία, με τη σειρά του, βοηθά στη μείωση του βάρους του εγκεφάλου. Η πραγματική μάζα του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι 1400 g, αλλά μόνο επειδή επιπλέει στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, το καθαρό βάρος του ισούται με 25 g. Αυτό βοηθά στη μείωση της πίεσης στη βάση του εγκεφάλου.

Ορισμένες ασθένειες μπορεί να επηρεάσουν το κοιλιακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του υδροκεφαλλίου, της μηνιγγίτιδας και της κοιλιακής ταχυκαρδίας. Ο υδροκεφαλός μπορεί να συμβεί όταν η παραγωγή του ΕΝΥ είναι μεγαλύτερη από την απορρόφησή του ή όταν η εκροή του διαμέσου των οπών εμποδίζεται. Από την άλλη πλευρά, μηνιγγίτιδα και κοιλιακή τομή μπορεί να προκληθεί από λοίμωξη. Η αξονική τομογραφία των κοιλιών μπορεί να βοηθήσει στη μελέτη διαφόρων ψυχικών διαταραχών. Μερικές επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι κοιλίες μερικών σχιζοφρενικών ασθενών είναι μεγαλύτερες από ό, τι σε υγιείς ανθρώπους. Ωστόσο, δεν είναι πλήρως κατανοητό εάν αυτή η διεύρυνση προκαλεί σχιζοφρένεια ή, αντιθέτως, διαταραχή που προκαλείται από την διόγκωση των κοιλιών. Ωστόσο, οι κοιλίες είναι μία από τις σημαντικές δομές που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία των λειτουργιών του εγκεφάλου.

Το μέγεθος της κοιλίας του εγκεφάλου

Οι κοιλίες του εγκεφάλου είναι κενά γεμάτα με υγρό. Μετακινείται στον εγκέφαλο και στη σπονδυλική στήλη, προστατεύοντάς τα από ζημιά.

Υπάρχουν 4 κοιλίες, μεταξύ των οποίων: δύο πλευρικές, 3 κοιλίες του εγκεφάλου και 4. Στο εσωτερικό τους είναι επενδεδυμένες με μια μεμβράνη που ονομάζεται ependyma.

Διασύνδεση

Οι κοιλίες του εγκεφάλου σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης του εμβρύου (το τρίμηνο της εγκυμοσύνης), με βάση τον κεντρικό δίαυλο του εμβρυϊκού νευρικού σωλήνα. Ταυτόχρονα, ο σωλήνας αρχικά μετασχηματίζεται στην εγκεφαλική κύστη, στη συνέχεια - στο κοιλιακό σύστημα.

Τα στοιχεία του είναι διασυνδεδεμένα και η τέταρτη κοιλία του εγκεφάλου συνεχίζεται στο νωτιαίο μυελό, στο κεντρικό κανάλι του. Το δεξί και το αριστερό, που ονομάζονται πλευρικές κοιλίες, κρύβονται από το corpus callosum και κρυμμένα στα εγκεφαλικά ημισφαίρια.

Χαρακτηρίζονται από το μεγαλύτερο μέγεθος, το αριστερό θεωρείται το πρώτο, και το δεξιό - το δεύτερο. Σε κάθε ένα από αυτά είναι οι εκβλέψεις. Ο μεσεγκεφάλιος είναι η θέση εντοπισμού της τρίτης κοιλίας, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στον θάλαμο.

Η άνω περιοχή του μυελού είναι η θέση της 4ης κοιλίας του εγκεφάλου, η οποία είναι κενό σε σχήμα διαμαντιού. Πολλοί ειδικοί περιγράφουν το σχήμα του ως σκηνή με στέγη και κάτω. Ο τελευταίος χαρακτηρίζεται από τη μορφή ενός ρόμβου και επομένως ονομάζεται ρομβοειδές οστά. Αυτή η κοιλότητα έχει πρόσβαση στον υπεραχειοειδή χώρο.

Η θέση 3 της κοιλίας με το πλευρικό μέρος διεξάγεται διαμέσου των μεσοκοιλιακών, αλλιώς μονοσωματικών, ανοιγμάτων. Περνώντας σε αυτό το στενό οβάλ, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό διεισδύει στην τρίτη κοιλία. Αυτός, με τη σειρά του, έχει πρόσβαση στο μακρύ και στενό τέταρτο.

Σε κάθε μία από τις κοιλίες υπάρχει ένα χοριοειδές πλέγμα, το καθήκον του οποίου είναι η παραγωγή του ΚΝΣ. Τα τροποποιημένα ependymocytes είναι υπεύθυνα για την παραγωγή. Οι μεγάλες πλευρικές κοιλίες χαρακτηρίζονται από μία ανομοιόμορφη κατανομή των αγγειακών πλεξούδων, οι οποίες εντοπίζονται στη ζώνη των γαστρικών τοιχωμάτων. Σε 3 και 4 κοιλότητες - στην περιοχή των ανώτερων τμημάτων τους.

Στη σύνθεση των τροποποιημένων αιπερμυοκυττάρων - μιτοχόνδρια, λυσοσώματα και κυστίδια, συνθετική συσκευή.

Η κίνηση υγρού υγρού αρχίζει στις πλευρικές κοιλίες, αφού διεισδύσει στην τρίτη κοιλία του ανθρώπινου εγκεφάλου, και στη συνέχεια στην τέταρτη. Το επόμενο στάδιο είναι η διείσδυση στον νωτιαίο μυελό (κεντρικό κανάλι), καθώς και στον υποαραχνοειδή χώρο.

Στο νωτιαίο κανάλι υπάρχει μικρή ποσότητα εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Στον υπεραχειοειδή χώρο, εκτίθεται σε κόκκους ανυδρείου και εισέρχεται στις φλέβες. Αυτές οι κοκκοποιήσεις, όπως οι βαλβίδες μονής κατεύθυνσης, βοηθούν το υγρό υγρού να διεισδύσει στο κυκλοφορικό σύστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η πίεση του πρώτου είναι υψηλότερη από αυτή του φλεβικού αίματος. Εάν, ωστόσο, το φλεβικό αίμα επιδεικνύει υψηλότερα ποσοστά, οι αναιροειδείς κοκκώσεις εμποδίζουν τη διείσδυση υγρού στον υποαραχνοειδή χώρο.

Λειτουργίες

Οι κοιλίες του εγκεφάλου παράγουν και παράγουν κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Λειτουργεί ως απορροφητής κραδασμών που προστατεύει τον εγκέφαλο από βλάβες, μετριάζει τις επιπτώσεις διαφόρων τραυματισμών στο νωτιαίο μυελό και στον εγκέφαλο. Τα τελευταία αιωρούνται και δεν έρχονται σε επαφή με τον οστικό ιστό. Ελλείψει κίνησης ρευστού, και ακόμη περισσότερο, τα χτυπήματα θα προκαλούσαν τραυματισμούς στη λευκή και την γκρίζα ύλη. Λόγω της φυσιολογικώς υποστηριζόμενης σύνθεσης και πίεσης του υγρού, είναι δυνατόν να εξαλειφθεί τέτοια βλάβη.

Στη σύνθεση και τη συνοχή, το υγρό στις κοιλίες μοιάζει με λεμφαδένα (ένα παχύρευστο υγρό που δεν έχει χρώμα). Είναι πλούσιο σε βιταμίνες, οργανικές και ανόργανες ενώσεις, ορμόνες, περιέχει άλατα πρωτεϊνών, χλωρίου και γλυκόζης. Μια αλλαγή στη σύνθεση, η εμφάνιση αίματος ή πύου στο υγρό σημαίνει μια σοβαρή φλεγμονώδη διαδικασία. Κανονικά, τέτοιες αποκλίσεις στη σύνθεση και στον όγκο είναι απαράδεκτες, υποστηρίζονται αυτόματα από το σώμα.

Οι λειτουργίες του εγκεφαλονωτιαίου υγρού περιλαμβάνουν τη μεταφορά ορμονών στους ιστούς και τα όργανα και την απέκκριση προϊόντων μεταβολικής αποσύνθεσης, τοξικών, ναρκωτικών ουσιών από τον εγκέφαλο. Το νευρικό σύστημα "επιπλέει" στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, παίρνει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά από αυτό, το οποίο δεν μπορεί να το κάνει μόνο του. Χάρη στο υγρό, το αίμα διασπάται σε θρεπτικά συστατικά και γίνεται δυνατή η μεταφορά ορμονών στα συστήματα του σώματος. Η τακτική κυκλοφορία εξασφαλίζει την απομάκρυνση των τοξινών από τους ιστούς.

Τέλος, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό είναι το μέσο στο οποίο ο εγκέφαλος επιπλέει. Αυτό εξηγεί ότι ένα άτομο δεν αισθάνεται ενοχλήσεις από ένα αρκετά μεγάλο, κατά μέσο όρο, 1,400 γραμμάρια, βάρος του εγκεφάλου. Διαφορετικά, η βάση του εγκεφάλου θα έχει σημαντικό φορτίο.

Κανονικό υγρό

Η παραγωγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού, όπως έχει ήδη αναφερθεί, πραγματοποιείται με κοιλιακά αγγειακά πλέγματα. Κανονικά, παράγονται 0,35 ml / λεπτό ή 20 ml / ώρα. Ο ημερήσιος όγκος του υγρού που παράγεται σε ενήλικα είναι μέχρι 500 ml. Κάθε 5-7 ώρες, με άλλα λόγια, μέχρι 4-5 φορές την ημέρα, πραγματοποιείται μια απόλυτη αλλαγή υγρού. Χρειάζονται περίπου 60 λεπτά για να μετακινηθεί από τις κοιλίες στον υποαραχνοειδή χώρο και το κανάλι του νωτιαίου μυελού.

150 mm ή λίγο περισσότερο - αυτός είναι ο κανόνας του κυκλοφορούντος υγρού. Αλλά αυτός ο δείκτης, όπως και η σύνθεση, η πίεση αυξάνεται μερικές φορές. Μια τέτοια απόκλιση ονομάζεται υδροκεφαλία, αλλιώς - οίδημα του εγκεφάλου.

Η περίσσεια ρευστού υγρού μπορεί να συσσωρευτεί σε διαφορετικές δομές εγκεφάλου:

 • υποαραχνοειδής χώρος και κοιλίες (ολικός υδροκεφαλμός).
 • μόνο οι κοιλίες (εσωτερικό υδροκεφαλία).
 • μόνο υποαραχνοειδής χώρος (εξωτερικός υδροκεφαλμός).

Τα συμπτώματα του υδροκεφαλίου προκαλούνται από την εμφάνισή του. Τα συνήθη συμπτώματα της νόσου θεωρούνται σοβαρός πονοκέφαλος (εμφανίζεται «αναβοσβήνει», κυρίως μετά τον ύπνο), ναυτία, μειωμένη οπτική οξύτητα.

Ο αποκομμένος και συγγενής υδροκεφαλός απομονώνεται. Στην τελευταία περίπτωση, το έμβρυο υφίσταται παραμόρφωση του κρανίου του (μεγάλη κεφαλή, μετωπική τομή, μετατοπισμένα τα μάτια κάτω από τις υπερκείμενες καμάρες, οι φαντανέλες δεν κλείνουν). Τέτοιες καταστάσεις συνεπάγονται συχνά το θάνατο του εμβρύου ακόμη και στην ενδομήτρια κατάσταση ή αμέσως μετά τη γέννηση. Αν το νεογέννητο κατορθώσει να σώσει μια ζωή, πολλές περιστάσεις τον περιμένουν.

Η θεραπεία του υδροκεφαλίου πραγματοποιείται τόσο με τις μεθόδους θεραπείας (στα πρώιμα στάδια της νόσου) όσο και με χειρουργικές μεθόδους (η περίσσεια υγρού απομακρύνεται μέσω διάτρησης στο κοιλιακό τοίχωμα).

Κοιλιακά του εγκεφάλου

Οι κοιλίες του εγκεφάλου είναι ένα σύστημα ανασμορφωτικών κοιλοτήτων που επικοινωνούν με τον υποαραχνοειδή χώρο και το κανάλι του νωτιαίου μυελού. Περιέχουν εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Η εσωτερική επιφάνεια των τοιχωμάτων των κοιλιών καλύπτει το έpendyma.

Τύποι εγκεφαλικών κοιλιών

 1. Οι πλευρικές κοιλίες είναι κοιλότητες στον εγκέφαλο που περιέχουν υγρό. Τέτοιες κοιλίες είναι οι μεγαλύτερες στο κοιλιακό σύστημα. Η αριστερή κοιλία ονομάζεται η πρώτη και η δεξιά η δεύτερη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πλευρικές κοιλίες που χρησιμοποιούν ενδοκοιλιακά ή μονοεστιακά στόμια επικοινωνούν με την τρίτη κοιλία. Η τοποθέτησή τους είναι συμμετρικά κάτω από το callosum του σώματος, και στις δύο πλευρές της διάμεσης γραμμής. Κάθε πλευρική κοιλία έχει ένα πρόσθιο κέρας, ένα οπίσθιο κέρατο, ένα σώμα και ένα κάτω κέρας.
 2. Η τρίτη κοιλία βρίσκεται μεταξύ των οπτικών αναχωμάτων. Έχει μια δακτυλιοειδή μορφή, καθώς οι ενδιάμεσοι οπλισμένοι όγκοι βλασταίνουν σε αυτό. Τα τοιχώματα της κοιλίας γεμίζουν με κεντρική γκρι εγκεφαλική ύλη. Περιέχει υποκριτικά βλαστικά κέντρα. Αναφέρεται η τρίτη κοιλία με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του μεσαίου εγκεφάλου. Πίσω από τη ρινική άρθρωση, επικοινωνεί μέσω του μεσοκοιλιακού ανοίγματος με τις πλευρικές κοιλότητες του εγκεφάλου.
 3. Η τέταρτη κοιλία εντοπίζεται ανάμεσα στο μυελό και την παρεγκεφαλίδα. Ο εγκέφαλος πλέει και ο σκουλήκι χρησιμεύει ως θόλος αυτής της κοιλίας, και η γέφυρα και το μυελό είναι ο πυθμένας.

Αυτή η κοιλία είναι το υπόλοιπο της κοιλότητας της εγκεφαλικής ουροδόχου κύστης, που βρίσκεται πίσω. Γι 'αυτό είναι μια κοινή κοιλότητα για τον οπίσθιο εγκέφαλο, που αποτελούν τον ρομβοειδή εγκέφαλο, την παρεγκεφαλίδα, το μυελό, τον ισθμό και τη γέφυρα.

Η τέταρτη κοιλία έχει σχήμα σκηνής όπου μπορείτε να δείτε το κάτω μέρος και την οροφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πυθμένας ή η βάση αυτής της κοιλίας έχει σχήμα διαμαντιού, είναι σαν να συμπιέζεται στην οπίσθια επιφάνεια της γέφυρας και του μυελού oblongata. Ως εκ τούτου, ονομάζεται το διαμάντι σε σχήμα βάσης. Το κανάλι του νωτιαίου μυελού είναι ανοιχτό στην οπίσθια γωνία αυτού του φρύου. Την ίδια στιγμή στην πρόσθια γωνία υπάρχει ένα μήνυμα της τέταρτης κοιλίας με παροχή νερού.

Οι πλευρικές γωνίες τελειώνουν τυφλά με τη μορφή δύο τσέπες, οι οποίες είναι κοιλιακά λυγισμένες κοντά στα κάτω πόδια της παρεγκεφαλίδας.

Οι πλευρικές κοιλίες του εγκεφάλου είναι σχετικά μεγάλες και έχουν σχήμα C. Στις εγκεφαλικές κοιλίες εμφανίζεται η σύνθεση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού ή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, η οποία στη συνέχεια γίνεται στον υποαραχνοειδή χώρο. Εάν διαταραχθεί η εκροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού από τις κοιλίες, το άτομο διαγιγνώσκεται με υδροκεφαλία.

Χορωδιακό πλέγμα των κοιλιών του εγκεφάλου

Αυτές είναι δομές που βρίσκονται στην οροφή της τρίτης και τέταρτης κοιλίας και, επιπλέον, στην περιοχή του τμήματος των τοιχωμάτων των πλευρικών κοιλιών. Είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή περίπου 70-90% του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 10-30% παράγει ιστούς του κεντρικού νευρικού συστήματος και επίσης εκκρίνει το ependyma εκτός του χοριοειδούς πλέγματος.

Αυτά σχηματίζονται με διακλαδισμένες προεξοχές της μαλακής μεμβράνης του εγκεφάλου, οι οποίες προεξέχουν μέσα στον αυλό των κοιλιών. Αυτά τα πλέγματα καλύπτουν ειδικά κυβικά οπισθοειδή κύτταρα.

Καλό ependymocytes

Περιέχουν πολλά μιτοχόνδρια, πολλά κυστίδια και λυσοσώματα, καθώς και μια σύνθετη συσκευή μέτριας ανάπτυξης. Η κυρτή κορυφαία επιφάνεια τους καλύπτεται με πολλαπλά μικροφίλμ. Πλευρικά συσχετισμένα σύμπλοκα ενώσεων και μορφών interdigitatsii. Οι βασικές μορφές αλληλεπικαλύπτονται με τις εκβαθύνσεις, ονομάζονται βασικός λαβύρινθος.

Η επιφάνεια του ependyma χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι εδώ υπάρχει μια κίνηση των κυττάρων επεξεργασίας του Colmer, τα οποία χαρακτηρίζονται από μια καλά αναπτυγμένη λυσοσωμική συσκευή, αξίζει να σημειωθεί ότι θεωρούνται μακροφάγα. Στην βασική μεμβράνη είναι ependimotsitov στρώμα που το χωρίζει από ινώδη επένδυση συνδετικού μαλακών ιστών του εγκεφάλου - είναι τοποθετημένο ένα πλήθος θυριδωτού τριχοειδών, και μπορεί να ανταποκριθεί ασβεστοποιημένη στρώσεις σωμάτια, τα οποία καλούνται επίσης οζίδια.

Η επιλεκτική υπερδιήθηση των συστατικών του πλάσματος του αίματος εμφανίζεται στον αυλό των κοιλιών από τα τριχοειδή αγγεία, η οποία συνοδεύεται από το σχηματισμό του εγκεφαλονωτιαίου υγρού - αυτή η διαδικασία συμβαίνει με τη βοήθεια του αίματος - φραγμού του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Υπάρχουν στοιχεία ότι τα κύτταρα του ependyma μπορούν να εκκρίνουν έναν αριθμό πρωτεϊνών στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Επιπλέον, υπάρχει μερική απορρόφηση ουσιών από το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Αυτό σας επιτρέπει να το καθαρίζετε από μεταβολικά προϊόντα και φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών.

Φράγμα αιματοκάθαρσης

Περιλαμβάνει:

 • κυτταρόπλασμα των ενδοθηλιακών τριχοειδών κυττάρων ·
 • pericapillary space - στη σύνθεση του υπάρχει ένας ινώδης συνδετικός ιστός της μαλακής μεμβράνης του εγκεφάλου που περιέχει μεγάλο αριθμό μακροφάγων.
 • τριχοειδής ενδοθηλιακή βασική μεμβράνη.
 • ένα στρώμα από χοριοειδείς επμεμβυματικά κύτταρα.
 • βασική μεμβράνη ependyma.

Εγκεφαλονωτιαίο υγρό

Η κυκλοφορία του συμβαίνει στο κεντρικό κανάλι του νωτιαίου μυελού, στον υποαραχνοειδή χώρο, στις κοιλίες του εγκεφάλου. Η συνολική ποσότητα εγκεφαλονωτιαίου υγρού σε ενήλικα πρέπει να είναι εκατόν σαράντα έως εκατόν πενήντα χιλιοστόλιτρα. Το υγρό αυτό παράγεται σε ποσότητα πεντακόσια χιλιοστόλιτρων την ημέρα, αλλά ενημερώνεται πλήρως μέσα σε τέσσερις έως επτά ώρες. Η σύνθεση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού είναι διαφορετική από τον ορό - αυξάνει τη συγκέντρωση χλωρίου, νατρίου και καλίου, καθώς επίσης μειώνει δραματικά την παρουσία πρωτεϊνών.

Η σύνθεση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού περιέχει επίσης μεμονωμένα λεμφοκύτταρα - όχι περισσότερα από πέντε κύτταρα ανά χιλιοστόλιτρο.

Η απορρόφηση των συστατικών του πραγματοποιείται στην περιοχή των πτερυγίων του πλέγματος αράχνης, τα οποία εκτείνονται μέσα στους εκτεταμένους υποδαυλικούς χώρους. Σε ένα μικρό μέρος αυτής της διαδικασίας συμβαίνει επίσης μέσω του ependyma του χοριοειδούς πλέγματος.

Ως αποτέλεσμα της διακοπής της φυσιολογικής εκροής και απορρόφησης αυτού του υγρού, αναπτύσσεται ο υδροκεφαλμός. Για αυτή την ασθένεια χαρακτηρίζεται από την επέκταση των κοιλιών και τη συμπίεση του εγκεφάλου. Κατά τη διάρκεια της προγεννητικής περιόδου, καθώς και στην πρώιμη παιδική ηλικία, μέχρι να κλείσουν τα ράμματα του κρανίου, παρατηρείται επίσης αύξηση του μεγέθους της κεφαλής.

Λειτουργίες του εγκεφαλονωτιαίου υγρού:

 • την απομάκρυνση των μεταβολιτών που εκκρίνονται από τον ιστό του εγκεφάλου.
 • απορρόφηση κραδασμών από διάσειση και διάφορα εγκεφαλικά επεισόδια.
 • το σχηματισμό υδροστατικής μεμβράνης κοντά στον εγκέφαλο, τα αιμοφόρα αγγεία, τις ρίζες των νεύρων, ελεύθερα αιωρούμενα στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, μειώνοντας έτσι την ένταση των ριζών και αιμοφόρων αγγείων.
 • ο σχηματισμός ενός βέλτιστου υγρού μέσου που περιβάλλει τα όργανα του κεντρικού νευρικού συστήματος - αυτό σας επιτρέπει να διατηρήσετε τη σταθερότητα της ιοντικής σύνθεσης, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σωστή δραστηριότητα των νευρώνων και των γλοίων.
 • ενσωματωτική - λόγω της μεταφοράς ορμονών και άλλων βιολογικά δραστικών ουσιών.

Tanicites

Αυτός ο όρος αναφέρεται σε εξειδικευμένα κύτταρα που βρίσκονται στα πλευρικά τμήματα του τοιχώματος της τρίτης κοιλίας, της διάμεσης ανοχής και της επινεφριδιακής τσέπης. Με τη βοήθεια αυτών των κυττάρων, παρέχεται η σύνδεση μεταξύ του αίματος και του εγκεφαλονωτιαίου υγρού στον αυλό των εγκεφαλικών κοιλιών.

Έχουν κυβικό ή πρισματικό σχήμα, η κορυφαία επιφάνεια αυτών των κυττάρων καλύπτεται με ξεχωριστά φύλλα και μιτροπόλι. Από τους βασικούς κλάδους μια μακρά διαδικασία που τελειώνει σε μια ελασματοειδή επέκταση που βρίσκεται στο τριχοειδές αίμα. Με τη βοήθεια των τανικιτών, οι ουσίες απορροφώνται από το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, μετά τις οποίες μεταφέρουν κατά μήκος της διαδικασίας στον αυλό των αγγείων.

Κοιλιακή νόσο

Η πιο κοινή ασθένεια των εγκεφαλικών κοιλιών είναι ο υδροκέφαλος. Είναι μια ασθένεια στην οποία ο όγκος των εγκεφαλικών κοιλιών αυξάνει, μερικές φορές σε ένα εντυπωσιακό μέγεθος. Τα συμπτώματα αυτής της νόσου εκδηλώνονται λόγω υπερβολικής παραγωγής εγκεφαλονωτιαίου υγρού και συσσώρευσης αυτής της ουσίας στην περιοχή των εγκεφαλικών κοιλοτήτων. Τις περισσότερες φορές, αυτή η ασθένεια διαγιγνώσκεται στα νεογέννητα, αλλά μερικές φορές συμβαίνει σε άτομα άλλων κατηγοριών ηλικίας.

Για τη διάγνωση διαφόρων παθολογιών των κοιλιών του εγκεφάλου χρησιμοποιώντας μαγνητικό συντονισμό ή υπολογιστική τομογραφία. Με τη βοήθεια αυτών των ερευνητικών μεθόδων, είναι δυνατόν να εντοπιστεί αμέσως η ασθένεια και να συνταγογραφηθεί κατάλληλη θεραπεία.

Οι κοιλίες του εγκεφάλου έχουν σύνθετη δομή, στην εργασία τους συνδέονται με διάφορα όργανα και συστήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επέκτασή τους μπορεί να υποδηλώνει ανάπτυξη υδροκεφαλίας - στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η πραγματοποίηση διαβουλεύσεων με έναν αρμόδιο ειδικό.

Κοιλιακά κύτταρα του εγκεφάλου στην ρύθμιση του σχηματισμού του ΚΝΣ

Ο εγκέφαλος έχει πολύπλοκη δομή. Εξετάστε το ρόλο των κοιλιών στο έργο του, αν και εξαιρετικά μικρό σε μέγεθος, αλλά παίζει έναν από τους κύριους ρόλους στις ζωτικές διαδικασίες του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Οι κοιλίες του εγκεφάλου είναι μία από τις κύριες ανατομικές δομές. Οι κοιλίες είναι κοιλότητες που σχηματίζονται από φυσαλίδες εγκεφάλου γεμάτες με υγρό · βρίσκονται στον εγκέφαλο. Η υγρή ουσία ονομάζεται υγρό - εκτελεί πολλές σημαντικές λειτουργίες.

Τέσσερις κοιλότητες και η θέση τους

Ο νωτιαίος μυελός, ο εγκέφαλος καλύπτεται με μεμβράνες, χωρίζονται σε σκληρό, αγγειακό, μαλακό. Το στερεό βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα οστά του κρανίου. Το δεύτερο ονομάζεται αραχνοειδές. Το κέλυφος δίπλα στο νωτιαίο μυελό και στον εγκέφαλο ονομάζεται μαλακό. Μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου κελύφους υπάρχει ένας χώρος όπου κυκλοφορεί υγρό. Εκτελεί πολλές σημαντικές λειτουργίες. Αυτό το υγρό συσσωρεύεται στις αποκαλούμενες κοιλότητες, οι οποίες ονομάζονται - οι κοιλίες. Μόνο τέσσερις από αυτούς επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ειδικών καναλιών. Η πρώτη και η δεύτερη κοιλία (πλευρική) βρίσκονται στα ημισφαίρια του εγκεφάλου, η τρίτη και η τέταρτη - στην περιοχή όπου βρίσκεται το εγκεφαλικό.

Τι λειτουργίες κάνουν

Το υγρό του νωτιαίου μυελού κυκλοφορεί συνεχώς στο κεντρικό κανάλι, ο χώρος των κοιλιών, ο ρόλος του οποίου είναι ζωτικός, καθώς το ρευστό (εγκεφαλονωτιαίο υγρό) που παράγει είναι ένας από τους πρωταρχικούς παράγοντες που προστατεύει το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Ποιες είναι οι λειτουργίες του υγρού του νωτιαίου μυελού:

 • να απαλλαγεί από μεταβολίτες που εκκρίνονται από τον ιστό του εγκεφάλου.
 • βελτιστοποιεί το υγρό μέσο.
 • προστατεύει από τις επιπτώσεις.
 • ενσωμάτωση βιολογικά σημαντικών ουσιών ·
 • σχηματίζει υδροστατικά γύρω από τα μηνύματα.

Η τρίτη κοιλία και ο ιδιαίτερος ρόλος της στο σύστημα

Η τρίτη κοιλία είναι ειδική, αν και όλα αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα. Σε περίπτωση ανίχνευσης παρατυπιών εργασίας, θα πρέπει να αναβληθεί αμέσως η συμβουλή ενός ειδικού, καθώς μπορεί να προκύψουν σοβαρές συνέπειες. Το μέγεθος αυτής της κοιλότητας είναι 6 χιλιοστά σε ενήλικες, 5 χιλιοστά στα παιδιά. Παίζει τεράστιο ρόλο στις διαδικασίες που εξασφαλίζουν την αναστολή του ANS (αυτόνομο νευρικό σύστημα), συνδέεται στενά με την οπτική λειτουργία.

Ο ρόλος του είναι σημαντικός για το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ορισμένες παραβιάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά προβλήματα του σώματος και ως συνέπεια της αναπηρίας.

 • προστατεύει το κεντρικό νευρικό σύστημα.
 • παρακολουθεί το μεταβολισμό.
 • ρυθμίζει την παραγωγή ποτού ·
 • παρακολουθεί την κανονική λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Το σωστό, καλά συντονισμένο σύστημα για το λουτρό εργασίας - μια σημαντική διαδικασία επεξεργασίας. Εάν υπάρχουν αποτυχίες, επηρεάζει την υγεία των ενηλίκων και των παιδιών.

Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό παράγεται με κάποιο είδος διαταραχής, κάτι αποτυγχάνει, πρέπει να κοιτάξετε τον κανόνα:

 • μωρά - 5 mm.
 • έως τρεις μήνες - όχι περισσότερο από 5mm.
 • παιδί έως έξι ετών - 6 χιλιοστά?
 • ενήλικα - όχι περισσότερο από 6 mm.

Αυτό το πρόβλημα είναι πιο συχνές (δυσλειτουργία εκροής υγρών) σε παιδιά έως 12 μηνών. Τις περισσότερες φορές, ως επιπλοκή, εμφανίζεται υδροκεφαλία. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με την πραγματοποίηση σάρωσης με υπερήχους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, γεγονός που καθιστά δυνατή την ανίχνευση ορισμένων ανωμαλιών σε πρώιμο στάδιο. Εάν ο γιατρός διαπιστώσει ότι η κοιλότητα 3 είναι διευρυμένη, είναι απαραίτητο να εξεταστεί περαιτέρω και στη συνέχεια να τηρηθεί από τον γιατρό. Δυστυχώς, αν η κοιλία μεγαλώσει σε μέγεθος, τότε μπορεί να απαιτείται χειρουργική παράκαμψη για να ρυθμίσετε την εκροή του νωτιαίου υγρού.

Υπάρχει υποχρεωτική εξέταση των βρεφών σε ηλικία δύο μηνών στο ιατρείο, προκειμένου να αποκλειστεί η διακοπή της τρίτης κοιλότητας.

Παραβάσεις μπορούν να εντοπιστούν για τέτοια συμπτώματα:

 • σταθερή ισχυρή κραυγή.
 • διαφορά κρανιακών ραμμάτων.
 • κεφαλαία αύξηση?
 • Το μωρό παίρνει το στήθος άσχημα.
 • διευρυμένες φλέβες στο κεφάλι.

Σε ενήλικες διαγιγνώσκονται επίσης ασθένειες που σχετίζονται με την τρίτη κοιλία. Μια κολλοειδής κύστη μπορεί να εμφανιστεί, είναι ένας καλοήθης όγκος που αναπτύσσεται αργά, ουσιαστικά δεν μεταστατεύεται. Προσβάλλει τους ανθρώπους κυρίως μετά από 20 χρόνια.

Η ίδια η κύστη δεν αποτελεί απειλή για τη ζωή, αλλά εάν αρχίσει να αναπτύσσεται και παρεμβαίνει στην εκροή ρευστού υγρού, μπορεί να εμφανιστούν τέτοια συμπτώματα: εμετός, σοβαρός πονοκέφαλος, σπασμοί, προβλήματα όρασης. Εάν η κύστη φθάσει σε ένα μεγάλο μέγεθος, εμφανίζεται χειρουργική επέμβαση που θα αποκαταστήσει την κανονική κυκλοφορία υγρού στο νωτιαίο μυελό. Μετά από αυτό, όλες οι λειτουργίες αποκαθίστανται, τα δυσάρεστα συμπτώματα εξαφανίζονται.

Παθολογίες και τα σημάδια τους

Οι παθολογίες περιλαμβάνουν τέτοιες ασθένειες:

 • ασυμμετρία ·
 • υδροκεφαλία;
 • ventriculomegaly;
 • παθολογικές καταστάσεις.

Ασυμμετρία των κοιλιών. Όταν το εγκεφαλικό εγκεφαλονωτιαίο υγρό υπερβαίνει την ποσότητα του, εμφανίζεται ασυμμετρία. Μπορεί να εμφανιστεί εξαιτίας σοβαρών τραυματισμών, νευροενζυμώσεων, διαφόρων όγκων.

Υδροκεφαλός (σχηματισμός υγρού στις κοιλίες νεογνών). Το εγκεφαλονωτιαίο εγκεφαλονωτιαίο υγρό υπερβαίνει το ρυθμό του, γεγονός που οδηγεί σε μια σοβαρή κατάσταση, δηλαδή στον υδροκεφαλισμό. Το κεφάλι του παιδιού είναι πολύ μεγαλύτερο από το συνηθισμένο. Αυτή η παθολογία καθορίζεται από το οπτικό σύμβολο - τη μετατόπιση του οφθαλμού προς τα κάτω. Κατά τη διεξαγωγή διαγνωστικών, αποδεικνύεται ότι ο ρυθμός υπερβαίνει κατά πολύ τον δείκτη της πρώτης και δεύτερης κοιλότητος. Τα αγόρια αρρωσταίνουν συχνότερα από τα κορίτσια.

Αν και αυτή η ασθένεια επηρεάζει συχνά τα παιδιά, το Hydrocephalus βρίσκεται επίσης σε ενήλικες. Λόγω της εμφάνισης θρόμβου αίματος, όγκου, μπορεί να διαταραχθεί η σωστή κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Κλείνει το κανάλι, οδηγώντας σε Hydrocephalus, το οποίο αποκαλείται κλειστό.

Σε περίπτωση παραβίασης της απορρόφησης του υγρού στον νωτιαίο μυελό στο αιμοποιητικό σύστημα, εμφανίζεται ανοικτός υδροκεφαλμός. Μπορεί να συμβεί λόγω τραυματισμού ή φλεγμονής γύρω από την κοιλιακή ζώνη.

Εάν το εγκεφαλονωτιαίο υγρό παράγεται υπερβολικά (ένας όγκος στο αγγειακό πλέγμα), εμφανίζεται υπερυψωδικός υδροκεφαλμός - μια μάλλον σπάνια μορφή υδροκεφαλίας. Εμφανίζεται με διαταραχές στο αγγειακό πλέγμα.

Τρεις μορφές ανάπτυξης υδροκεφαλίας θεωρούνται: οξεία, υποξεία και χρόνια.

Οξεία χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη σε λίγες μέρες, ο υποξεπόμενος υδροκεφαλμός καθίσταται αισθητός σε ένα μήνα, χρόνιες υποτονικές ροές, οι οποίες εμφανίζονται περιοδικά συμπτωματικά.

Επίσης, αυτή η ασθένεια χωρίζεται σε εσωτερική, εξωτερική, γενική:

 1. Εσωτερικά. Η ανάπτυξη της παθολογίας των ίδιων των κοιλιών.
 2. Εξωτερική Σπάνια παθολογία, σχεδόν μη διαγνωσμένη. Στις κοιλότητες υγρού στον κανονικό όγκο, η παθολογία παρατηρείται στην υποαραχνοειδή ζώνη.
 3. Συνολικά Το αλκοόλ υπερβαίνει τον όγκο του στις κοιλίες, στον χώρο του εγκεφάλου.

Τα συμπτώματα αυτής της νόσου: η επιθυμία για έμετο (συνήθως αμέσως μετά το ξύπνημα), διάφορες οπτικές διαταραχές, κατάσταση κατάθλιψης. Εάν προστίθεται σταθερή υπνηλία σε αυτό, τότε αυτό υποδηλώνει δυσλειτουργία του ΚΝΣ. Ως εκ τούτου, στα πρώτα σημάδια, συνιστάται επείγουσα έκκληση σε ειδικούς, μια εμπεριστατωμένη εξέταση, η οποία περιελάμβανε μια μαγνητική τομογραφία. Ενώ η ασθένεια δεν λειτουργεί, είναι δυνατόν να ξεφορτωθεί εντελώς την ασθένεια.

Κοιλιακή κοιλότητα. Μία παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την επέκταση των κοιλιακών κοιλοτήτων είναι πιο συχνή στα πρόωρα μωρά. Υπάρχουν σωματικές, νευρολογικές διαταραχές.

Παθολογικές καταστάσεις που επηρεάζουν το αγγειακό πλέγμα. Παρουσιάζονται λόγω διαφόρων λοιμώξεων (μηνιγγίτιδα, φυματίωση), όγκοι. Συχνά υπάρχει μια αγγειακή κύστη. Τόσο παιδιά όσο και ενήλικες αρρωσταίνουν. Μια κύστη μπορεί να εμφανιστεί λόγω αυτοάνοσων δυσλειτουργιών στο σώμα.

Όταν το έργο των κοιλιών διαταράσσεται σε ένα άτομο, εμφανίζονται διάφορες διαταραχές καθώς η ποσότητα του χορηγούμενου οξυγόνου μειώνεται. Ο εγκέφαλος σταματά να πάρει τη σωστή ποσότητα βιταμινών, θρεπτικών ουσιών. Η ενδοκράνια πίεση αυξάνεται, εμφανίζεται δηλητηρίαση. Είναι συχνά αδύνατο να επιλυθεί το πρόβλημα μόνο με τα ναρκωτικά και πρέπει να καταφύγουμε σε ριζοσπαστικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της χειρουργικής επέμβασης, έτσι ώστε τα συμπτώματα να παρακολουθούνται εγκαίρως για να αποφευχθούν προβλήματα.

26. Οι κοιλίες του εγκεφάλου.

Οι κοιλίες του εγκεφάλου - η κοιλότητα στον εγκέφαλο, γεμάτη με εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Στις κοιλίες του εγκεφάλου περιλαμβάνονται:

Πλευρικές κοιλίες - καρδιακές κοιλίες (telencephalon);

Οι πλευρικές κοιλίες του εγκεφάλου (latric ventriculi laterales) είναι κοιλότητες στον εγκέφαλο που περιέχουν εγκεφαλονωτιαίο υγρό, το μεγαλύτερο στο κοιλιακό σύστημα του εγκεφάλου. Η αριστερή πλευρική κοιλία θεωρείται η πρώτη, η δεξιά - η δεύτερη. Οι πλευρικές κοιλίες επικοινωνούν με την τρίτη κοιλία μέσω των μεσοκοιλιακών (μονοοριακών) ανοιγμάτων. Βρίσκεται κάτω από το corpus callosum, συμμετρικά στις πλευρές της διάμεσης γραμμής. Σε κάθε πλευρική κοιλία διακρίνονται η πρόσθια (μετωπική) κόρνα, το σώμα (κεντρικό τμήμα), τα οπίσθια (ινιακά) και τα κατώτερα (χρονικά) κέρατα.

Η τρίτη κοιλία είναι η ventriculus tertius (diencephalon).

Η τρίτη κοιλία του εγκεφάλου - το ventriculus tertius - βρίσκεται μεταξύ των οπτικών αναχωμάτων, έχει μια δακτυλιοειδή μορφή, καθώς η ενδιάμεση μάζα των οπτικών κυματισμών - massa intermedia thalami βγαίνει σε αυτό. Στα τοιχώματα της κοιλίας είναι το κεντρικό γκρι medulla-substantia grisea centralis- τα υποκριτικά βλαστικά κέντρα βρίσκονται σε αυτό. Η τρίτη κοιλία επικοινωνεί με το εγκεφαλικό υδραγωγείο του μεσεγκεφάλου και πίσω από τη ρινική αναρρόφηση του εγκεφάλου, comissura nasalis, με τις πλευρικές κοιλίες του εγκεφάλου μέσω του ventricular foramen-foramen interventriculare.

Η τέταρτη κοιλία είναι η κοιλιακή κοιλότητα (mesencephalon).

τοποθετείται μεταξύ της παρεγκεφαλίδας και του μυελού. Το σώμα του είναι ένα σκουλήκι και τα ιστία του εγκεφάλου, και ο πυθμένας είναι το medulla oblongata και η γέφυρα. αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο της κοιλότητας της οπίσθιας εγκεφαλικής ουροδόχου κύστης και ως εκ τούτου αποτελεί κοινή κοιλότητα για όλα τα μέρη του οπίσθιου εγκεφάλου που αποτελούν τον ρομβικό εγκέφαλο, ρομβέσφαιλον (μυελό, παρεγκεφαλίδα, γέφυρα και ισθμός). Η κοιλία IV μοιάζει με μια σκηνή στην οποία διακρίνονται ένας πυθμένας και μια στέγη.

Ο πυθμένας ή η βάση της κοιλίας έχει τη μορφή ρομβοειδούς, σαν να πιέζεται στην οπίσθια επιφάνεια του μυελού και της γέφυρας. Γι 'αυτό και ονομάζεται ρομβοειδές βόσκιο, φώσφορο ρομβοειδές. Στην οπίσθια χαμηλή γωνία του ρομβοειδούς βόθρου ανοίγει το κεντρικό κανάλι του νωτιαίου μυελού και στην προ-οπίσθια γωνία η κοιλία IV επικοινωνεί με το υδραγωγείο. Οι πλευρικές γωνίες τελειώνουν τυφλά υπό τη μορφή δύο θυλάκων, εσοχών των εγκάρσιων κοιλοτήτων κοιλίας, καμπυλώντας κοιλιακά γύρω από τα κάτω πόδια της παρεγκεφαλίδας

Οι δύο πλευρικές κοιλίες είναι σχετικά μεγάλες, έχουν σχήμα C και κάμπτουν ακανόνιστα γύρω από τα ραχιαία τμήματα των βασικών γαγγλίων. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (CSF) συντίθεται στις κοιλίες του εγκεφάλου, το οποίο στη συνέχεια εισέρχεται στο υποαραχνοειδές διάστημα. Η παραβίαση της εκροής εγκεφαλονωτιαίου υγρού από τις κοιλίες εκδηλώνεται με υδροκέφαλο.

27. Εγκεφαλονωτιαίο και κρανιακό υγρό (CSF), οι λειτουργίες του. Η κυκλοφορία του υγρού.

Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (εγκεφαλονωτιαίο υγρό, υγρό) είναι ένα ρευστό που κυκλοφορεί συνεχώς στις κοιλίες του εγκεφάλου, του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, του υποαραχνοειδούς χώρου του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Προστατεύει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό από μηχανικές επιδράσεις, διατηρεί σταθερή ενδοκρανιακή πίεση και ομοιοστασία νερού-ηλεκτρολύτη. Υποστηρίζει τροφικές και μεταβολικές διεργασίες μεταξύ του αίματος και του εγκεφάλου. Η διακύμανση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού επηρεάζει το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Ο κύριος όγκος του εγκεφαλονωτιαίου υγρού σχηματίζεται από την ενεργή έκκριση των αδενικών κυττάρων του χοριοειδούς πλέγματος στις κοιλίες του εγκεφάλου. Ένας άλλος μηχανισμός για το σχηματισμό του εγκεφαλονωτιαίου υγρού είναι η εφίδρωση του πλάσματος αίματος μέσω των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων και της έρπημας των κοιλιών.

Το υγρό είναι ένα υγρό μέσο που κυκλοφορεί στις κοιλότητες των κοιλιών του εγκεφάλου, τις διαδρομές που οδηγούν στο υγρό, στον υποαραχνοειδή χώρο του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Η συνολική περιεκτικότητα σε αλκοόλ 200 - 400 ml. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό βρίσκεται κυρίως στις πλευρικές, ΙΙΙ και IV κοιλίες του εγκεφάλου, το υδραγωγείο Sylvian, τις δεξαμενές του εγκεφάλου και στον υποαραχνοειδή χώρο του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.

Η διαδικασία κυκλοφορίας οινοπνεύματος στο ΚΝΣ περιλαμβάνει 3 κύριους συνδέσμους:

1). Προϊόντα (εκπαίδευση) ποτό.

2). Η κυκλοφορία του υγρού.

3). Εκροή υγρού.

Η κίνηση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού πραγματοποιείται με μεταφορικές και ταλαντευτικές κινήσεις που οδηγούν στην περιοδική ανανέωσή του, η οποία λαμβάνει χώρα με διαφορετικές ταχύτητες (5-10 φορές την ημέρα). Αυτό που εξαρτάται από την καθημερινή λειτουργία ενός ατόμου, το φορτίο στο κεντρικό νευρικό σύστημα και τις διακυμάνσεις στην ένταση των φυσιολογικών διεργασιών στο σώμα. Η κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού συμβαίνει συνεχώς, από τις πλευρικές κοιλότητες του εγκεφάλου μέσω της τρύπας του Monroe, εισέρχεται στην κοιλία ΙΙΙ και έπειτα μέσω του Sylvia το σύστημα παροχής ύδατος ρέει μέσα στην IV κοιλία. Από το IV κοιλία, και διαμέσου του ανοίγματος Lyushka Magendie, το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφαλονωτιαίου υγρού εισέρχεται στη βάση της δεξαμενής του εγκεφάλου (brain-παρεγκεφαλιδική δεξαμενή κάλυμμα γέφυρα οπτικό χίασμα μεσοσκελιαίου δεξαμενή δεξαμενή και άλλοι). Φθάνει Sylvius (πλευρική) αυλακώσεις και βρίσκεται στο υπαραχνοειδή χώρο konveksitolnoy επιφανειακά εγκεφαλικά ημισφαίρια - το λεγόμενο υγρό πλευρά διαδρομή κυκλοφορίας.

Έχει τώρα διαπιστωθεί ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού από τη δεξαμενή παρεγκεφαλίδας του εγκεφάλου στη δεξαμενή του σκώληκα της παρεγκεφαλίδας, μέσω καλύπτοντας το δοχείο μέσα στον υπαραχνοειδή χώρο των έσω εγκεφαλικά ημισφαίρια - το λεγόμενο κεντρικό μονοπάτι που κυκλοφορούν υγρό. Ένα μικρότερο μέρος του εγκεφαλονωτιαίου υγρού από την παρεγκεφαλιδική εγκεφαλική δεξαμενή κατεβαίνει καουσιακά στον υποαραχνοειδή χώρο του νωτιαίου μυελού, φτάνει στην τελική δεξαμενή.

28-29. Νωτιαίο μυελό, σχήμα, τοπογραφία. Τα κύρια τμήματα του νωτιαίου μυελού. Πάχος του νωτιαίου μυελού του αυχένα και του οσφυϊκού οστού. Τμήματα νωτιαίου μυελού. Ο νωτιαίος μυελός (Medulla spinalis) είναι το ουραίο τμήμα (ουραίο) του κεντρικού νευρικού συστήματος του σπονδυλωτού, το οποίο βρίσκεται στο σπονδυλικό κανάλι που σχηματίζεται από τα νευρικά τόξα των σπονδύλων. Πιστεύεται ότι το όριο μεταξύ της ραχιαίας βελόνης-όπως εγκεφαλικού αδένα στο επίπεδο της τομής των πυραμιδικών ινών (αν και αυτό το όριο είναι πολύ υπό όρους). Μέσα στο νωτιαίο μυελό υπάρχει μια κοιλότητα που ονομάζεται κεντρικό κανάλι. Ο νωτιαίος μυελός προστατεύεται από μαλακά, αραχνοειδή και σκληρά κελύφη. Οι χώροι μεταξύ των μεμβρανών και του καναλιού γεμίζουν με νωτιαίο υγρό. Ο χώρος μεταξύ του εξωτερικού σκληρού κελύφους και του σπονδυλικού οστού ονομάζεται επισκληρίδιο και γεμίζει με λίπος και φλεβικό δίκτυο. Αυχενική πάχυνση - νεύρα στα χέρια, sacro-οσφυϊκή - στα πόδια. Τράχηλοι C1-C8 7 σπονδύλων. Θωρακικό Th1-Th1212 (11-13). Οσφυϊκή L1-L5 5 (4-6); Sacral S1-S5 5 (6). Το κοκκύλιο Co1 3-4.

30. Ρίζες του νωτιαίου νεύρου. Νευρικά νεύρα. Φύλλα φύλλου και άλογο. Ο σχηματισμός των σπονδυλικών γαγγλίων. Η ρίζα του νωτιαίου νεύρου (radix nervi spinalis) είναι μια δέσμη νευρικών ινών που εισέρχεται και εξέρχεται από οποιοδήποτε τμήμα του νωτιαίου μυελού και σχηματίζει το νωτιαίο νεύρο. Τα νεύρα του νωτιαίου μυελού ή του νωτιαίου μυελού προέρχονται από τον νωτιαίο μυελό και εξέρχονται από αυτό μεταξύ παρακείμενων σπονδύλων κατά μήκος σχεδόν ολόκληρης της απόστασης. Περιλαμβάνουν τόσο τους αισθητήριους νευρώνες όσο και τους κινητικούς νευρώνες, έτσι αποκαλούνται μικτά νεύρα. Μικτά νεύρα - τα νεύρα που μεταδίδουν παρορμήσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα στην περιφέρεια και προς την αντίθετη κατεύθυνση, για παράδειγμα, το τριδύμιο, το πρόσωπο, το γλωσσοφαρυγγικό, την περιπλάνηση και όλα τα νωτιαία νεύρα. Τα σπονδυλικά νεύρα (31 ζεύγη) που σχηματίζεται από δύο ρίζες που εκτείνεται από το νωτιαίο μυελό - μια εμπρόσθια σπονδυλική στήλη (απαγωγές) και πίσω (προσαγωγών) οι οποίοι διασυνδέονται με τη μορφή μεσοσπονδύλιο τρύπα το νωτιαίο νεύρο κορμό Βλέπε Σχ.. 8 Τα νωτιαία νεύρα είναι 8 τραχηλικά, 12 θωρακικά, 5 οσφυϊκά, 5 ιερά και 1 νεύρο κοκκύων. Τα νευρικά νεύρα αντιστοιχούν σε τμήματα του νωτιαίου μυελού. Στην οπίσθια ρίζα υπάρχει ένας ευαίσθητος νωτιαίος κόμβος, που σχηματίζεται από τα σώματα μεγάλων προσαγωγών νευρώνων σχήματος Τ. Η μακρά διαδικασία (δενδρίτης) αποστέλλεται στην περιφέρεια, όπου τελειώνει στον υποδοχέα και ο σύντομος άξονας στη σύνθεση της οπίσθιας ρίζας εισέρχεται στα οπίσθια κέρατα του νωτιαίου μυελού. Οι ίνες και των δύο ριζών (εμπρόσθια και οπίσθια) σχηματίζουν μικτά νωτιαία νεύρα που περιέχουν αισθητικές, κινητικές και αυτόνομες (συμπαθητικές) ίνες. Οι τελευταίες δεν απαντώνται σε όλα τα πλευρικά κέρατα του νωτιαίου μυελού, αλλά μόνο στο αυχενικό, το θωρακικό και το οσφυϊκό νεύρο. Στη θωρακική περιοχή τα νεύρα διατηρούν τη δομή τμηματική (μεσοπλεύρια νεύρα), και το υπόλοιπο είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους βρόχους για να σχηματίσουν ένα πλέγμα: ένα λαιμό, τον ώμο, οσφυϊκή, ιερού οστού και κόκκυγα, η οποία αποκλίνει από τα περιφερικά νεύρα που νευρώνουν το δέρμα και σκελετικό μυ (Σχήμα 228).. Η πρόσθια (κοιλιακή) επιφάνεια του νωτιαίου μυελού περιέχει μια βαθιά πρόσθια διάμεση σχισμή, στις πλευρές της οποίας υπάρχουν λιγότερες βαθιές παρεντερικές αυλακώσεις. Από το πρόσθιο sulcus ή κοντά του, οι πρόσθιες (κοιλιακές) ρίζες των νωτιαίων νεύρων εξέρχονται. Οι προγενέστερες ρίζες περιέχουν εκκριτικές ίνες (φυγοκεντρικές), οι οποίες είναι διαδικασίες κινητικών νευρώνων που διεγείρουν παρορμήσεις στους μύες, τους αδένες και στην περιφέρεια του σώματος. Το οπίσθιο διάμεσο sulcus είναι εμφανώς ορατό στην οπίσθια (ραχιαία) επιφάνεια. Στις πλευρές του υπάρχουν οι δυο πλευρικές αυλακώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τις οπίσθιες (ευαίσθητες) ρίζες των νωτιαίων νεύρων. Οι οπίσθιες ρίζες περιέχουν προσαγωγές (κεντρομόλουσες) νευρικές ίνες οι οποίες διεγείρουν αισθητήριες παρορμήσεις από όλους τους ιστούς και τα όργανα του σώματος στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η οπίσθια ρίζα σχηματίζει το νωτιαίο γάγγλιο (κόμβος), το οποίο είναι μια συσσώρευση σωμάτων ψευδο-μονοπολικών νευρώνων. Αναχωρώντας από έναν τέτοιο νευρώνα, η διαδικασία είναι διαιρεμένη σε σχήμα Τ. Μια από τις διεργασίες - η μακρά - κατευθύνεται στην περιφέρεια ως μέρος του νωτιαίου νεύρου και τελειώνει με ένα αισθητικό νευρικό τέλος. Η άλλη διαδικασία, η σύντομη, ακολουθεί τη σύνθεση της οπίσθιας ρίζας του νωτιαίου μυελού. Τα σπονδυλικά γάγγλια (κόμβοι) περιβάλλονται από την σκληρή μήνιγγα και βρίσκονται στο εσωτερικό του σπονδυλικού σωλήνα στο μεσοσπονδύλιο foramen.

31.Εσωτερική δομή του νωτιαίου μυελού. Γκρίζα ύλη Ευαίσθητα και κινητά κέρατα της γκρίζας ύλης του νωτιαίου μυελού. Ο πυρήνας της γκρίζας ύλης του νωτιαίου μυελού. Ο νωτιαίος μυελός αποτελείται από γκρίζα ύλη που σχηματίζεται από ένα σύμπλεγμα νευρωνικών σωμάτων και τους δενδριτών και μια λευκή ουσία που την καλύπτει αποτελούμενη από νευρίτες. Γκρίζα ύλη, καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του νωτιαίου μυελού και σχηματίζει σε αυτό δύο κατακόρυφες στήλες, ένα σε κάθε μισό, ενώνονται με γκρίζες αντιδράσεις (πρόσθια και οπίσθια). ΤΟ ΓΚΡΙΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΕΓΚΑΙΡΟΥ, ο σκούρος χρωματισμός του νευρικού ιστού που αποτελεί το COB του ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Παρουσιάστε στο νωτιαίο μυελό. Διαφέρει από τη λεγόμενη λευκή ύλη στο ότι περιέχει περισσότερες νευρικές ίνες (NEURONS) και μια μεγάλη ποσότητα λευκού μονωτικού υλικού που ονομάζεται MIELIN. ΚΡΗΤΕΣ ΓΚΡΙ ΣΕ ΟΥΣΙΑ. Στην γκρίζα ύλη καθενός από τα πλευρικά τμήματα του νωτιαίου μυελού υπάρχουν τρεις προεξοχές. Σε όλο το νωτιαίο μυελό, αυτές οι προεξοχές σχηματίζουν γκρίζους πυλώνες. Τοποθετήστε μπροστά, πίσω και πλευρικές στήλες από γκρίζα ύλη. Κάθε ένα από αυτά είναι η διατομή του νωτιαίου μυελού ονομάζεται ανάλογα - η πρόσθιο κέρας του νωτιαίου μυελού φαιά ουσία - το οπίσθιο κέρας του νωτιαίου μυελού φαιά ουσία - η πλευρική κέρας του νωτιαίου μυελού φαιά ουσία του πρόσθιου κέρατος του νωτιαίου μυελού φαιά ουσία περιέχει μεγάλες κινητικούς νευρώνες. Οι άξονες αυτών των νευρώνων, αφήνοντας το νωτιαίο μυελό, αποτελούν τις πρόσθιες (κινητικές) ρίζες των νωτιαίων νεύρων. Τα σώματα των κινητικών νευρώνων σχηματίζουν τον πυρήνα των αποχωρικών σωματικών νεύρων που τροφοδοτούν τους σκελετικούς μύες (αυτοχθόνους μυς της πλάτης, μυς του κορμού και των άκρων). Επιπλέον, όσο πιο απομακρυσμένοι είναι οι ενταφιασμένοι μύες, τόσο πιο πλαγίως βρίσκονται τα νευρικά κύτταρα. Τα οπίσθια κέρατα του νωτιαίου μυελού σχηματίζονται από σχετικά μικρούς νευρώνες παρεμβολής (μεταγωγής, αγωγού) που αντιλαμβάνονται σήματα από ευαίσθητα κύτταρα που βρίσκονται στα σπονδυλικά γάγγλια. Τα κύτταρα των οπίσθιων κέρατων (ενδιάμεσοι νευρώνες) σχηματίζουν ξεχωριστές ομάδες, τις αποκαλούμενες σωματικές αισθητήριες πυλώνες. Στα πλευρικά κέρατα υπάρχουν σπλαχνικά κινητά και ευαίσθητα κέντρα. Οι άξονες αυτών των κυττάρων περνούν μέσω του πρόσθιου κέρατος του νωτιαίου μυελού και εξέρχονται από το νωτιαίο μυελό ως μέρος των πρόσθιων ριζών. Πυρήνες της γκρίζας ύλης. Η εσωτερική δομή του μυελού oblongata. Η medulla oblongata προέκυψε σε σχέση με την ανάπτυξη των οργάνων βαρύτητας και ακοής, καθώς και σε σχέση με τη συσκευή ψύξης, η οποία σχετίζεται με την αναπνοή και την κυκλοφορία του αίματος. Επομένως, περιέχει πυρήνες φαιάς ύλης, που σχετίζονται με την ισορροπία, τον συντονισμό των κινήσεων, καθώς και με τη ρύθμιση του μεταβολισμού, της αναπνοής και της κυκλοφορίας του αίματος. 1. Ο πυρήνας ελαιοκάρπου, ο πυρήνας μιας ελιάς, έχει την εμφάνιση μιας σπειροειδούς πλάκας από γκρίζα ύλη, ανοίγει μεσαία (hilus) και προκαλεί μια εξωτερική προεξοχή της ελιάς. Συνδέεται με τον οδοντωτό πυρήνα της παρεγκεφαλίδας και είναι ένας πυρήνας ενδιάμεσης ισορροπίας, ο πιο έντονος στους ανθρώπους, η κατακόρυφη θέση του οποίου απαιτεί τέλεια συσκευή βαρύτητας. (Βρίσκεται επίσης ο πυρήνας olivaris accessorius medialis.) 2. Formatio reticularis, ένας δικτυωτός σχηματισμός που σχηματίζεται από τη συνένωση των νευρικών ινών και των νευρικών κυττάρων μεταξύ τους. 3. Οι πυρήνες των τεσσάρων ζευγών των κατώτερων κρανιακών νεύρων (XII-IX), που σχετίζονται με την εννεύρωση των παραγώγων της συσκευής και των σπλάχνων. 4. Ζωντανά αναπνευστικά και κυκλοφοριακά κέντρα που σχετίζονται με τους πυρήνες του πνευμονογαστρικού νεύρου. Ως εκ τούτου, με βλάβη στο medulla oblongata, θάνατος μπορεί να συμβεί.

Λειτουργίες της 4ης κοιλίας του εγκεφάλου στο ανθρώπινο σώμα

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι εντελώς μοναδικός. Εκτελεί τεράστιες λειτουργίες, ελέγχοντας απολύτως όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπινου σώματος. Η σύνθετη δομή του εγκεφάλου είναι περισσότερο ή λιγότερο γνωστή μόνο στους ειδικούς. Οι απλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν πόσα διαφορετικά στοιχεία αποτελούν τον «βιολογικό υπολογιστή» τους. Το αποτέλεσμα μιας δυσλειτουργίας ακόμη και μιας μόνο λεπτομέρειας μπορεί να είναι σοβαρά προβλήματα με την υγεία, τις συμπεριφορικές αντιδράσεις και την ψυχο-συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου. Ένα από αυτά τα μέρη είναι η 4η κοιλία του εγκεφάλου.

Εμφάνιση και ρόλο

Στα αρχαία ζώα σχηματίστηκε το πρωτεύον νευρικό σύστημα - η κεντρική κύστη και ο σωλήνας νεύρου. Στη διαδικασία εξέλιξης, η κεντρική φούσκα χωρίστηκε σε τρεις. Στους ανθρώπους, το πρόσθιο έχει μετασχηματιστεί στα ημισφαίρια, το δεύτερο στον μεσαίο εγκεφάλου, και το οπίσθιο στο μεσουλλά και την παρεγκεφαλίδα. Εκτός από αυτά, με βάση την τρίτη φούσκα, σχηματίστηκαν εσωτερικές κοιλότητες του εγκεφάλου, οι αποκαλούμενες κοιλίες: δύο πλευρικές, τρίτες και τέταρτες.

Το πλευρικό (το αριστερό ονομάζεται το πρώτο, το δεξιό - το δεύτερο), οι κοιλίες είναι οι μεγαλύτερες κοιλότητες του εγκεφάλου, περιέχουν υγρό. Τα τοιχώματά τους σχηματίζονται από τις παρακείμενες δομές του εγκεφάλου, όπως οι μετωπικοί λοβοί, το callosum του σώματος, οι οπτικές γλωττίδες. Οι πλάτες τους συνεχίζονται στον ινιακό λοβό.

Η τρίτη κοιλία σχηματίζεται από τον θόλο του εγκεφάλου, τη διασταύρωση των οπτικών νεύρων και την «υδραυλική» στην τέταρτη κοιλία.

4 κοιλίας που σχηματίζεται από το οπίσθιο τοίχωμα της τρίτης ουροδόχου κύστεως. Έχει το σχήμα ενός διπλά κυρτού παραλληλεπίπεδου. Η κάτω επιφάνεια σχηματίζεται από ειδικές ίνες του νευρικού ιστού που συνδέει την παρεγκεφαλίδα και τον εγκέφαλο και υπάρχουν επίσης οδοί από την αιθουσαία συσκευή (εσωτερικό αυτί) στη βάση και τον εγκεφαλικό φλοιό.

Στα πλευρικά τοιχώματα βρίσκονται ο πυρήνας των κρανιακών νεύρων από το πέμπτο έως το δωδέκατο ζεύγος, τα οποία, με τη σειρά τους, είναι υπεύθυνα για:

 • ευαισθησία προσώπου και μάσημα (πέμπτο ζεύγος).
 • περιφερειακή όραση (έκτο ζεύγος).
 • κίνηση των μυών του προσώπου, εκφράσεις του προσώπου, δάκρυα, σιελόρροια (έβδομο ζεύγος).
 • αισθήματα γεύσης (έβδομο, ένατο και δέκατο ζεύγη).
 • ακοή, ισορροπία, συντονισμός των κινήσεων ολόκληρου του σώματος (όγδοο ζεύγος).
 • φωνή, στύψιμο, προφορά ήχων (ένατο, δέκατο, ενδέκατο ζεύγος).
 • καρδιακός ρυθμός, ρύθμιση, σύνθεση και ποσότητα χωνευτικών χυμών, ικανότητα μετάδοσης των πνευμόνων (δέκατο ζεύγος).
 • κινήσεις του κεφαλιού, του λαιμού, της άνω ζώνης ώμων, του θωρακικού μυϊκού τόνου (ενδέκατο ζεύγος).
 • γλωσσική εργασία (δωδέκατο ζεύγος).

Το άνω τοίχωμα της τέταρτης κοιλίας σχηματίζεται σε σχήμα σκηνής. Στην πραγματικότητα, οι πλευρικές και ανώτερες θόλοι είναι στοιχεία της παρεγκεφαλίδας, των μεμβρανών της και των οδών που περιλαμβάνουν τα αγγεία.

Και οι τέσσερις κοιλίες ρυθμίζουν την ενδοκρανιακή πίεση και διασυνδέονται από το αγγειακό δίκτυο και τα κανάλια σύνδεσης.

Δομή

Μέσα στην 4η κοιλία είναι επενδεδυμένη με ειδικό ύφασμα παρόμοιο με το επιθηλιακό. Η σύνθεσή του ρυθμίζεται και ελέγχεται από ειδικούς υποδοχείς με πολύ λεπτή χημική ευαισθησία. Τα κύτταρα του διεγείρουν την αλληλοδιείσδυση στοιχείων αίματος, ορμονών και άλλων βιολογικά ενεργών ουσιών μεταξύ του κυκλοφορικού συστήματος και του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (εγκεφαλονωτιαίο υγρό). Πρέπει να σημειωθεί ότι η 4η κοιλία είναι ευθύνη του ανοσοποιητικού συστήματος για την προστασία από την είσοδο λοιμωδών και παρασιτικών παραγόντων. Δεδομένου ότι η 4η κοιλία συνδέεται άμεσα με το αραχνοειδές, το οποίο καλύπτει ολόκληρο τον εγκέφαλο και έρχεται σε επαφή με το χοριοειδές, οποιαδήποτε λοίμωξη που έχει εισέλθει στην 4η κοιλία μπορεί να εξαπλωθεί σε οποιοδήποτε μέρος του εγκεφαλικού φλοιού ή στη βάση του μέσω των τρίτων και πλευρικών κοιλιών.

Δυσλειτουργία

Μεταβολές σχετιζόμενες με την ηλικία όπως η εγκεφαλική αθηροσκλήρωση. αγγειακές αλλοιώσεις που προκαλούνται από τοξικές αιτίες ή ασθένειες όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, δυσλειτουργίες του θυρεοειδούς αδένα, μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο ενός μεγάλου αριθμού τριχοειδών αγγειακών μεμβρανών και στην αντικατάστασή τους με την επέκταση του συνδετικού ιστού. Αυτές οι αυξήσεις είναι ουλές, οι οποίες είναι πάντα μεγαλύτερες από την αρχική ζώνη πριν την ήττα τους. Ως αποτέλεσμα, οι μεγάλες περιοχές του εγκεφάλου θα υποφέρουν από επιδείνωση της παροχής αίματος και της διατροφής.

Η επιφάνεια των αγγείων που επηρεάζονται είναι πάντα μικρότερη από τα πλοία που λειτουργούν κανονικά. Σε αυτό το πλαίσιο, η ταχύτητα και η ποιότητα των μεταβολικών διεργασιών μεταξύ του αίματος και του υγρού μειώνεται. Εξαιτίας αυτού, οι ιδιότητες της αλλαγής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, η χημική του σύνθεση και η αλλαγή του ιξώδους. Γίνεται παχύτερο, διαταράσσει τη δραστηριότητα των νευρικών οδών και ακόμη ασκεί πίεση στις περιοχές του εγκεφάλου που συνορεύουν με την 4η κοιλία. Μία από τις ποικιλίες τέτοιων καταστάσεων είναι ο υδροκεφαλός ή η πτώση. Επεκτείνεται σε όλες τις περιοχές της παροχής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, επηρεάζοντας έτσι την ουσία του φλοιού, διευρύνοντας τον αυλό μεταξύ των αυλάκων, ασκώντας επίδραση πίεσης επ 'αυτών. Αυτό μειώνει σημαντικά την ποσότητα της γκρίζας ύλης, παραβιάζει τις πνευματικές ικανότητες ενός ατόμου. Η πτώση, που επηρεάζει τη δομή του μεσεγκεφάλου, της παρεγκεφαλίδας και του μυελού, μπορεί να επηρεάσει τα ζωτικά κέντρα του νευρικού συστήματος, όπως οι αναπνευστικές, αγγειακές και άλλες περιοχές ρύθμισης των βιολογικών διεργασιών στο σώμα, γεγονός που προκαλεί άμεση απειλή για τη ζωή.

Πρώτα απ 'όλα, οι διαταραχές εκδηλώνονται σε τοπικό επίπεδο, γεγονός που υποδεικνύεται από τα συμπτώματα των βλαβών των ίδιων ζευγών κρανιακών νεύρων από το πέμπτο στο δωδέκατο. Αυτό, αντιστοίχως, εκδηλώνεται από τοπικά νευρολογικά συμπτώματα: μεταβολές στις εκφράσεις του προσώπου του προσώπου, μειωμένη περιφερική όραση, εξασθένιση της ακοής, εξασθενημένο συντονισμό κινήσεων, ελαττώματα ομιλίας, γευστικές ανωμαλίες, προβλήματα με την ομιλία, έκκριση και σάλιο κατάποσης. Μπορεί να σημειωθούν παραβιάσεις των μυών της άνω ζώνης ώμου.

Οι αιτίες της πτώσης μπορεί να βρίσκονται όχι μόνο σε κυψελοειδές επίπεδο. Υπάρχουν νεοπλασματικές ασθένειες (πρωτογενείς από τον νευρικό ή αγγειακό ιστό, δευτερογενής - μετάσταση). Εάν εμφανιστεί ένας όγκος κοντά στα όρια της 4ης κοιλίας, τότε το αποτέλεσμα της αύξησης του μεγέθους θα είναι μια αλλαγή στο σχήμα του, η οποία και πάλι θα οδηγήσει στην εμφάνιση υδροκεφαλίας.

Μέθοδοι εξέτασης 4 κοιλίες

Η μέθοδος εξέτασης της 4ης κοιλίας του εγκεφάλου, η οποία έχει την υψηλότερη ακρίβεια, είναι η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI). Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα πρέπει να διεξάγεται με τη χρήση παράγοντα αντίθεσης ώστε να υπάρχει σαφέστερη εικόνα της κατάστασης των αγγείων, της ταχύτητας ροής αίματος και εμμέσως της δυναμικής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, η οποία είναι μια έκδοση υψηλής τεχνολογίας των διαγνωστικών ακτίνων Χ, εξαπλώνεται. Σε αντίθεση με τη μαγνητική τομογραφία, το PET διαρκεί λιγότερο χρόνο και είναι πιο βολικό για τον ασθενή.

Είναι επίσης δυνατό να αναλάβει την ανάλυση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού με διάτρηση του νωτιαίου μυελού. Διάφορες μεταβολές στη σύνθεσή του μπορούν να ανιχνευθούν στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό: πρωτεϊνικά κλάσματα, κυτταρικά στοιχεία, δείκτες διάφορων ασθενειών και ακόμη και σημάδια μολύνσεων.

Από την ανατομική άποψη, η 4η κοιλία του εγκεφάλου δεν μπορεί να θεωρηθεί ξεχωριστό όργανο. Αλλά από τη σκοπιά της λειτουργικής σημασίας, τη σημασία του ρόλου της στο έργο του κεντρικού νευρικού συστήματος, η δραστηριότητά της ασφαλώς καταλαμβάνει μία από τις σημαντικότερες θέσεις.

Κοιλιακά του ανθρώπινου εγκεφάλου

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένας εκπληκτικός αριθμός νευρώνων - υπάρχουν περίπου 25 δισεκατομμύρια, και αυτό δεν είναι το όριο. Τα σώματα των νευρώνων ονομάζονται συλλογικά φαιά ουσία, αφού έχουν μια γκρι απόχρωση.

Το αραχνοειδές κέλυφος προστατεύει το υγρό που κυκλοφορεί μέσα του. Λειτουργεί ως αμορτισέρ που προστατεύει το σώμα από την πρόσκρουση.

Η εγκεφαλική μάζα ενός άνδρα είναι υψηλότερη από αυτή μιας γυναίκας. Ωστόσο, η άποψη ότι ο εγκέφαλος της γυναίκας είναι κατώτερος σε εξέλιξη από τον άνδρα είναι λανθασμένος. Η μέση μάζα του αρσενικού εγκεφάλου είναι περίπου 1375 g, η θηλυκή μάζα είναι περίπου 1245 g, η οποία είναι 2% του συνολικού σωματικού βάρους. Με την ευκαιρία, το βάρος του εγκεφάλου και η ανθρώπινη νοημοσύνη δεν είναι αλληλένδετες. Εάν, για παράδειγμα, ζυγιστεί ο εγκέφαλος ενός ατόμου που πάσχει από υδροκεφαλία, θα είναι περισσότερο από το συνηθισμένο. Ταυτόχρονα, οι νοητικές ικανότητες είναι πολύ χαμηλότερες.

Ο εγκέφαλος αποτελείται από νευρώνες - κύτταρα ικανά να λαμβάνουν και να μεταδίδουν βιοηλεκτρικές παλμούς. Συμπληρώνονται από τα γλοία, τα οποία βοηθούν στη δουλειά των νευρώνων.

Οι κοιλίες του εγκεφάλου είναι οι κοιλότητες στο εσωτερικό του. Είναι οι πλευρικές κοιλίες του εγκεφάλου που παράγουν εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Εάν διαταραχθούν οι πλευρικές κοιλίες του εγκεφάλου, μπορεί να αναπτυχθεί υδροκεφαλία.

Πώς ο εγκέφαλος

Πριν προχωρήσετε στην εξέταση των λειτουργιών των κοιλιών, ανακαλέστε τη θέση ορισμένων τμημάτων του εγκεφάλου και τη σημασία τους για το σώμα. Έτσι θα είναι πιο εύκολο να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ολόκληρο το πολύπλοκο σύστημα.

Το τέλος του εγκεφάλου

Είναι αδύνατο να περιγραφεί εν συντομία η δομή ενός τόσο πολύπλοκου και σημαντικού σώματος. Από το λαιμό στο μέτωπο, περνάει το τέλος του εγκεφάλου. Αποτελείται από μεγάλα ημισφαίρια - δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν πολλά αυλάκια και συρράξεις. Η δομή αυτού του σώματος συνδέεται στενά με την ανάπτυξή του.

Η ανθρώπινη συνειδητή δραστηριότητα σχετίζεται με τη λειτουργία του εγκεφαλικού φλοιού. Οι επιστήμονες εντοπίζουν τρεις τύπους φλοιού:

 • Αρχαία.
 • Παλιά
 • Νέα. Το υπόλοιπο κρούστα, το οποίο κατά την πορεία της ανθρώπινης εξέλιξης εξελίχθηκε τελευταία.

Ημισφαίρια και η δομή τους

Τα ημισφαίρια είναι ένα πολύπλοκο σύστημα που αποτελείται από πολλά επίπεδα. Έχουν διαφορετικά μερίδια:

Εκτός από τα μερίδια, υπάρχει και ο φλοιός και το υπόστρωμα. Τα ημισφαίρια λειτουργούν από κοινού, αλληλοσυμπληρώνονται, εκτελούν μια σειρά καθηκόντων. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον σχέδιο - κάθε τμήμα των ημισφαιρίων είναι υπεύθυνο για τις λειτουργίες της.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ο πυρήνας, που παρέχει τα βασικά χαρακτηριστικά της συνείδησης, της ευφυΐας, έχει πάχος μόνο 3 mm. Αυτή η λεπτότερη στρώση καλύπτει αξιόπιστα και τα δύο ημισφαίρια. Αποτελείται από τα ίδια νευρικά κύτταρα και τις διαδικασίες τους, τα οποία βρίσκονται κάθετα.

Η πλαστικοποίηση του φλοιού είναι οριζόντια. Αποτελείται από 6 στρώματα. Στον φλοιό υπάρχει ένα πλήθος κάθετων δεσμών νεύρων με μακρές διαδικασίες. Υπάρχουν περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα.

Ο φλοιός έχει διάφορες λειτουργίες που διαφοροποιούνται μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του:

 • χρονική - οσμή, ακοή.
 • ινιακή όραση.
 • parietal - γεύση, αφή.
 • μετωπική - πολύπλοκη σκέψη, κίνηση, ομιλία.

Επηρεάζει τον εγκέφαλο. Κάθε ένας από τους νευρώνες (θυμόμαστε ότι υπάρχουν περίπου 25 δισεκατομμύρια από αυτά σε αυτό το όργανο) δημιουργεί περίπου 10 χιλιάδες συνδέσεις με άλλους νευρώνες.

Στα ίδια τα ημισφαίρια υπάρχουν βασικά γάγγλια - αυτά είναι μεγάλα σμήνη, τα οποία αποτελούνται από γκρίζα ύλη. Είναι τα βασικά γάγγλια και μεταδίδουν πληροφορίες. Μεταξύ του φλοιού και των βασικών πυρήνων είναι οι διαδικασίες των νευρώνων - η λευκή ουσία.

Είναι οι νευρικές ίνες που σχηματίζουν τη λευκή ύλη, δεσμεύουν τον φλοιό και τους σχηματισμούς που βρίσκονται κάτω από αυτό. Το υποκρυλικό περιέχει υποκορεστικούς πυρήνες.

Ο τελικός εγκέφαλος είναι υπεύθυνος για τις φυσιολογικές διεργασίες στο σώμα, καθώς και για τη νοημοσύνη.

Ενδιάμεσος εγκέφαλος

Αποτελείται από 2 μέρη:

 • κοιλιακός (υποθάλαμος);
 • ραχιαίο (μετααλάμου, θαλαμού, επιθάλαμου).

Είναι ο θάλαμος που δέχεται ερεθισμούς και τα στέλνει στα ημισφαίρια. Αυτός είναι ένας αξιόπιστος και πάντα πολυάσχολος διαμεσολαβητής. Το δεύτερο όνομά του είναι το οπτικό ανάχωμα. Ο θάλαμος παρέχει μια επιτυχημένη προσαρμογή σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το οριακό σύστημα το συνδέει αξιόπιστα με την παρεγκεφαλίδα.

Ο υποθάλαμος είναι το υποκριτικό κέντρο που ρυθμίζει όλες τις βλαστικές λειτουργίες. Επιδρά μέσω του νευρικού συστήματος και των αδένων. Ο υποθάλαμος εξασφαλίζει την κανονική λειτουργία των επιμέρους ενδοκρινών αδένων και εμπλέκεται στον μεταβολισμό, ο οποίος είναι τόσο σημαντικός για τον οργανισμό. Ο υποθάλαμος είναι υπεύθυνος για τις διαδικασίες ύπνου και εγρήγορσης, φαγητό, πόση.

Κάτω από αυτό είναι η υπόφυση. Είναι ο αδένας της υπόφυσης που παρέχει θερμορυθμίσεις, καρδιαγγειακά και πεπτικά συστήματα.

Πίσω εγκέφαλος

 • εμπρός άξονας ·
 • παρεγκεφαλίδα πίσω από αυτό.

Η γέφυρα μοιάζει οπτικά με έναν παχύ λευκό κύλινδρο. Αποτελείται από την ραχιαία επιφάνεια, η οποία καλύπτει την παρεγκεφαλίδα και την κοιλιακή χώρα, η δομή της οποίας είναι ινώδης. Βρίσκεται γέφυρα πάνω από το medulla oblongata.

Παρεγκεφαλίδα

Συχνά αναφέρεται ως ο δεύτερος εγκέφαλος. Αυτό το τμήμα βρίσκεται πίσω από τη γέφυρα. Καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την επιφάνεια του οπίσθιου κρανίου.

Ακριβώς πάνω από αυτό κρέμονται μεγάλα ημισφαίρια, χωρίζονται μόνο από την εγκάρσια σχισμή. Κάτω από την παρεγκεφαλίδα είναι γειτονικά με το μυελό oblongata. Υπάρχουν 2 ημισφαίρια, η κάτω και η ανώτερη επιφάνεια, ο σκώληκας.

Η παρεγκεφαλίδα σε ολόκληρη την επιφάνεια της έχει πολλές ρωγμές, μεταξύ των οποίων μπορείτε να βρείτε gyrus (ρόλοι medulla).

Η παρεγκεφαλίδα αποτελείται από δύο τύπους ουσιών:

 • Γκρι. Βρίσκεται στην περιφέρεια και σχηματίζει το φλοιό.
 • Λευκό. Βρίσκεται στην περιοχή κάτω από το φλοιό.

Η λευκή ύλη διεισδύει σε όλες τις συνέλιες, κυριολεκτικά διεισδύοντας σε αυτές. Μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί από τις χαρακτηριστικές λευκές λωρίδες. Στη λευκή ύλη υπάρχουν εγκλεισμοί γκρι - ο πυρήνας. Η αλληλεπίδρασή τους σε ένα τμήμα θυμίζει οπτικά ένα συνηθισμένο δένδρο. Η παρεγκεφαλίδα είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των κινημάτων.

Midbrain

Βρίσκεται από την μπροστινή περιοχή της γέφυρας στα οπτικά πεδία και τα θηλοειδή σώματα. Υπάρχουν πολλοί πυρήνες εδώ (λόφους των τεσσάρων λόφων). Στον κεντρικό εγκέφαλο βρίσκεται η λειτουργία του λανθάνοντος οράματος, του προσανατολισμού του αντανακλαστικού (εξασφαλίζει ότι το σώμα γυρίζει προς το μέρος όπου ακούγεται ο θόρυβος).

Ventricles

Οι κοιλίες του εγκεφάλου είναι κοιλότητες που σχετίζονται με τον υποαραχνοειδή χώρο, καθώς και το κανάλι του νωτιαίου μυελού. Αν αναρωτιέστε πού παράγεται και αποθηκεύεται το νωτιαίο υγρό, συμβαίνει στις κοιλίες. Στο εσωτερικό τους καλύπτονται με ependyma.

Το Ependyma είναι η μεμβράνη που κατευθύνει την επιφάνεια των κοιλιών από μέσα. Μπορεί επίσης να βρεθεί στο εσωτερικό του σπονδυλικού σωλήνα και σε όλες τις κοιλότητες του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Τύποι κοιλιών

Οι κοιλότητες χωρίζονται σε αυτούς τους τύπους:

 • Πλευρική. Μέσα σε αυτές τις μεγάλες κοιλότητες είναι το υγρό. Η πλευρική κοιλία ενός εγκεφάλου διαφέρει σε μεγάλες διαστάσεις. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι παράγεται πολύ υγρό, γιατί όχι μόνο ο εγκέφαλος, αλλά και ο νωτιαίος μυελός το χρειάζεται. Η αριστερή κοιλία του εγκεφάλου ονομάζεται πρώτη, η δεξιά - η δεύτερη. Οι πλευρικές κοιλίες επικοινωνούν με το τρίτο μέσω των οπών. Είναι συμμετρικά τοποθετημένα. Το πρόσθιο κέρας, τα οπίσθια κέρατα των πλευρικών κοιλιών, το κάτω σώμα, απομακρύνονται από κάθε πλευρική κοιλία.
 • Το τρίτο. Η θέση του βρίσκεται μεταξύ των οπτικών αναχωμάτων. Έχει σχήμα δακτυλίου. Τα τοιχώματα της τρίτης κοιλίας γεμίζουν με γκρίζα ύλη. Υπάρχουν πολλά βλαβερά υποκρυλικά κέντρα. Η τρίτη κοιλία επικοινωνεί με τον μεσεγκεφάλο και τις πλευρικές κοιλίες.
 • Τέταρτον. Η θέση του είναι μεταξύ της παρεγκεφαλίδας και του μυελού. Αυτό είναι το υπόλοιπο της κοιλότητας της ουροδόχου κύστης, η οποία βρίσκεται πίσω. Το σχήμα της τέταρτης κοιλίας μοιάζει με μια σκηνή με στέγη και πυθμένα. Ο πυθμένας του έχει σχήμα διαμαντιού, επειδή μερικές φορές ονομάζεται σχήμα διαμαντιού. Πίσω από αυτήν την οπή ανοίγει το κανάλι του νωτιαίου μυελού.

Το σχήμα των πλευρικών κοιλιών μοιάζει με το γράμμα C. Συνθέτουν το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, το οποίο στη συνέχεια πρέπει να κυκλοφορεί στο νωτιαίο μυελό και στον εγκέφαλο.

Εάν το εγκεφαλονωτιαίο υγρό από τις κοιλίες πηγαίνει στραβά, ένα άτομο μπορεί να διαγνωστεί με υδροκεφαλία. Σε σοβαρές περιπτώσεις, παρατηρείται ακόμη και στην ανατομική δομή του κρανίου, η οποία παραμορφώνεται λόγω ισχυρής εσωτερικής πίεσης. Η περίσσεια υγρού γεμίζει πυκνά ολόκληρο το διάστημα. Μπορεί να αλλάξει το έργο όχι μόνο των κοιλιών, αλλά και ολόκληρου του εγκεφάλου. Υπερβολικές ποσότητες CSF μπορεί να προκαλέσουν εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ασθένειες

Τα κοιλιακά σώματα υποβάλλονται σε πολλές ασθένειες. Το πιο συνηθισμένο μεταξύ αυτών είναι ο υδροκεφαλός που αναφέρθηκε παραπάνω. Σε αυτή την ασθένεια, οι εγκεφαλικές κοιλίες μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα παθολογικά μεγάλο μέγεθος. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται ένας πονοκέφαλος, μια αίσθηση πίεσης, ο συντονισμός μπορεί να διαταραχθεί, να εμφανιστεί ναυτία και έμετος. Σε σοβαρές περιπτώσεις, είναι δύσκολο για ένα άτομο να μετακινηθεί ακόμη. Αυτό μπορεί να απειλήσει την αναπηρία και ακόμη και τον θάνατο.

Η εμφάνιση των προαναφερθέντων συμπτωμάτων μπορεί να σημαίνει συγγενή ή αποκτώμενο υδροκέφαλο. Τα αποτελέσματά του είναι καταστροφικά για τον εγκέφαλο και το σώμα ως σύνολο. Η κυκλοφορία του αίματος μπορεί να διαταραχθεί λόγω της συνεχούς συμπίεσης των μαλακών ιστών, υπάρχει κίνδυνος αιμορραγίας.

Ο γιατρός πρέπει να καθορίσει την αιτία του υδροκεφαλίου. Μπορεί να είναι συγγενής ή αποκτηθείσα. Ο τελευταίος τύπος εμφανίζεται με όγκο, κύστη, τραύμα, κλπ. Ταυτόχρονα, όλα τα τμήματα υποφέρουν. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ανάπτυξη της παθολογίας βαθμιαία επιδεινώνει την κατάσταση του ασθενούς και ότι στις νευρικές ίνες θα εμφανιστούν μη αναστρέψιμες μεταβολές.

Τα συμπτώματα αυτής της παθολογίας σχετίζονται με το γεγονός ότι το υγρό παράγεται περισσότερο από το αναγκαίο. Αυτή η ουσία συσσωρεύεται γρήγορα στις κοιλότητες και, καθώς υπάρχει μείωση της εκροής, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό δεν απομακρύνεται, καθώς θα έπρεπε να είναι φυσιολογικό. Το συσσωρευμένο εγκεφαλονωτιαίο υγρό μπορεί να βρίσκεται στις κοιλίες και να το τεντώνει, συμπιέζει τους αγγειακούς τοίχους, διακόπτοντας την κυκλοφορία του αίματος. Οι νευρώνες δεν τρέφονται και πεθαίνουν γρήγορα. Είναι αδύνατο να τα επαναφέρετε αργότερα.

Τα νεογέννητα μωρά συχνά υποφέρουν από υδροκεφαλία, αλλά μπορούν να εμφανιστούν σχεδόν σε οποιαδήποτε ηλικία, αν και είναι πολύ λιγότερο συχνή στους ενήλικες. Η κατάλληλη κυκλοφορία του υγρού μπορεί να ρυθμιστεί με σωστή επεξεργασία. Η μόνη εξαίρεση είναι σοβαρές συγγενείς περιπτώσεις. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μια υπερηχογραφική σάρωση μπορεί να αποκαλύψει τον πιθανό υδροκεφαλισμό του μωρού.

Εάν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μια γυναίκα επιτρέπει τις κακές συνήθειες της, δεν ακολουθεί τη σωστή διατροφή, αυτό οδηγεί σε αύξηση του κινδύνου εμφυσήματος του υδροκεφαλίου του εμβρύου. Η ασύμμετρη ανάπτυξη των κοιλιών είναι επίσης δυνατή.

Για τη διάγνωση της παθολογίας στη λειτουργία των κοιλιών, χρησιμοποιούνται MRI, CT. Αυτές οι μέθοδοι συμβάλλουν στον εντοπισμό ανώμαλων διαδικασιών σε πολύ αρχικό στάδιο. Με την κατάλληλη θεραπεία, η κατάσταση του ασθενούς μπορεί να βελτιωθεί. Ίσως ακόμη και μια πλήρη ανάκαμψη.

Τα κοιλία μπορεί επίσης να υπόκεινται σε άλλες παθολογικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, η ασυμμετρία τους έχει αρνητική επίδραση. Μπορεί να αποκαλύψει μια τομογραφία. Η ασυμμετρία οδηγεί σε διαταραχή των αγγείων ή εκφυλιστικές διεργασίες.

Επίσης, παθολογικές αλλαγές μπορούν να προκαλέσουν όγκο, φλεγμονή.

Εάν υπάρχει αυξημένος όγκος υγρού, αυτό μπορεί να συμβεί όχι μόνο λόγω της υπερβολικής παραγωγής του, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει κανονική εκροή υγρού. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην εμφάνιση όγκων, αιματοειδών, θρόμβων αίματος.

Με ασθένειες των κοιλιών του ασθενούς που ανησυχούν για σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο εγκέφαλος πάσχει από έλλειψη θρεπτικών ουσιών, οξυγόνου και ορμονών. Σε αυτή την περίπτωση, η προστατευτική λειτουργία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού διαταράσσεται, ο οργανισμός αρχίζει να δηλητηριάζει και η ενδοκρανιακή πίεση αυξάνεται.

Συμπέρασμα

Οι κοιλίες διασυνδέονται με πολλά όργανα και συστήματα και η υγεία του ατόμου στο σύνολό του εξαρτάται από την κατάστασή του. Εάν μια μαγνητική τομογραφία ή αξονική τομογραφία αποκάλυψε την επέκτασή τους, θα πρέπει να συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό. Η έγκαιρη θεραπεία θα βοηθήσει στην επιστροφή σε μια πλήρη ζωή.